Povratne informacije

Tenderi za Naftni derivati, goriva i maziva

Ova pretraga pronalazi nabavke za naftu i naftne derivate, benzin, gorova, ulje, gas, maziva.

895 tendera je pronađeno za ovu novu pretragu. Stranica: 1 ( od 90)

  Naslov Objavljeno Rok Region
AUKCIJA ZA PRODAJU NELIKVIDNE IMOVINE ZAVISNOG DRUŠTVA NAFTAGAS - NAFTNI SERVISI D.O.O. NOVI SAD, A - 034/2016 - NIS a.d. Novi Sad 27.07.16 08.08.16 Vojvodina
AUKCIJA ZA PRODAJU NELIKVIDNE IMOVINE ZAVISNOG DRUŠTVA NAFTAGAS - NAFTNI SERVISI D.O.O. NOVI SAD, A - 035/2016 - NIS a.d. Novi Sad 28.07.16 08.08.16 Vojvodina
POPRAVKA UREĐAJA ZA KONTROLU IZDUVNIH GASOVA - Vojna Pošta 4652 Kraljevo 28.07.16 05.08.16 Šumadija i Zapadna Srbija
OBJAVLJENA JE NOVA DOKUMENTACIJA Javna nabavka bezolovnog benzina i dizel goriva, pogonskog goriva za putnička motorna vozila sa spsika osnovnih sredstava naručioca 22.07.16 01.08.16 Južna i Istočna Srbija
OBJAVLJENA JE NOVA DOKUMENTACIJA Nabavbka čvrstih goriva 25.07.16 02.08.16 Šumadija i Zapadna Srbija
OBJAVLJENA JE NOVA DOKUMENTACIJA Nabavka čvrstih goriva 26.07.16 03.08.16 Šumadija i Zapadna Srbija
OBJAVLJENA JE NOVA DOKUMENTACIJA Energenti ugalj i ogrevno drvo 26.07.16 03.08.16 Šumadija i Zapadna Srbija
OBJAVLJENA JE NOVA DOKUMENTACIJA Ogrevno drvo i ugalj 26.07.16 03.08.16 Šumadija i Zapadna Srbija
JN 3000/0232/2016 78/2016 - Nabavka delova za separaciju ulja 28.07.16 26.08.16 Beograd
Nabavka goriva - Partije 2 i 3 Komprimovani prirodni gas i bezolovni benzin 28.07.16 29.08.16 Vojvodina

AUKCIJA ZA PRODAJU NELIKVIDNE IMOVINE ZAVISNOG DRUŠTVA NAFTAGAS - NAFTNI SERVISI D.O.O. NOVI SAD, A - 034/2016 - NIS a.d. Novi Sad

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)
Rok za prijavu: 08.08.16

AUKCIJA ZA PRODAJU NELIKVIDNE IMOVINE ZAVISNOG DRUŠTVA NAFTAGAS - NAFTNI SERVISI D.O.O. NOVI SAD, A - 035/2016 - NIS a.d. Novi Sad

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)
Rok za prijavu: 08.08.16

POPRAVKA UREĐAJA ZA KONTROLU IZDUVNIH GASOVA - Vojna Pošta 4652 Kraljevo

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)
Rok za prijavu: 05.08.16

OBJAVLJENA JE NOVA DOKUMENTACIJA Javna nabavka bezolovnog benzina i dizel goriva, pogonskog goriva za putnička motorna vozila sa spsika osnovnih sredstava naručioca

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)
Rok za prijavu: 01.08.16

OBJAVLJENA JE NOVA DOKUMENTACIJA Nabavbka čvrstih goriva

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)
Rok za prijavu: 02.08.16

OBJAVLJENA JE NOVA DOKUMENTACIJA Nabavka čvrstih goriva

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)
Rok za prijavu: 03.08.16

OBJAVLJENA JE NOVA DOKUMENTACIJA Energenti ugalj i ogrevno drvo

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)
Rok za prijavu: 03.08.16

OBJAVLJENA JE NOVA DOKUMENTACIJA Ogrevno drvo i ugalj

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)
Rok za prijavu: 03.08.16

JN 3000/0232/2016 78/2016 - Nabavka delova za separaciju ulja

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)
Rok za prijavu: 26.08.16

Nabavka goriva - Partije 2 i 3 Komprimovani prirodni gas i bezolovni benzin

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)
Rok za prijavu: 29.08.16