Povratne informacije

Tenderi za Naftni derivati, goriva i maziva

Ova pretraga pronalazi nabavke za naftu i naftne derivate.

404 tendera je pronađeno za ovu novu pretragu. Stranica: 1 ( od 41)

  Naslov Objavljeno Rok Region
Gorivo za potrebe dizel agregata 05.10.15 05.11.15 Beograd
ugalj 05.10.15 14.10.15 Južna i Istočna Srbija
Nabavka goriva 05.10.15 15.10.15 Kosovo i Metohija
Nabavka derivata nafte 05.10.15 08.10.15 Kosovo i Metohija
USLUGA KONTROLE I SERVISIRANJA SISTEMA ZA DETEKCIJU ZAPALJIVIH PARA I GASOVA - NIS a.d. Novi Sad 05.10.15 16.10.15 Vojvodina
PRIPREMA, SERVISIRANJA I PERIODIČNO OVERAVANJE VAGA NA SKLADIŠTIMA NAFTNIH DERIVATA I TNG - A U BLOKU PROMET, ZA 2016. GODINU - NIS a.d. Novi Sad 05.10.15 12.10.15 Vojvodina
Javna nabavka uglja u grejnoj sezoni 2015/2016 JN br.5/2015 sušeni ugalj lignit - komad - kocka 05.10.15 12.10.15 Šumadija i Zapadna Srbija
Usluga pripreme podloga za izradu Preventivnog akcionog plana i Kriznog plana radi obezbeđivanja sigurnosti snabdevanja prirodnim gasom 05.10.15 13.10.15 Beograd
OBJAVLJENA JE NOVA DOKUMENTACIJA Naftni derivati – materijali za saobraćaj Partija 2 - TNG, punjenje za butan boce 29.08.15 Vojvodina
OBJAVLJENA JE NOVA DOKUMENTACIJA REZERVNI DELOVI DOVODA GORIVA MOTORA - INSTALACIJA NISKOG I VISOKOG PRITISKA I CEVI I DELOVI CEVI CEVI HPV - A, TURBOPUNJAČA ZA AUTOBUSE - po partijama, broj KPD - 110/15, druga faza kvalifikacionog postupka 12.08.15 Beograd

Gorivo za potrebe dizel agregata

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)
Rok za prijavu: 05.11.15

ugalj

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)
Rok za prijavu: 14.10.15

Nabavka goriva

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Ispravka / obustava
Rok za prijavu: 15.10.15

Nabavka derivata nafte

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Dodeljeni ugovor
Rok za prijavu: 08.10.15

USLUGA KONTROLE I SERVISIRANJA SISTEMA ZA DETEKCIJU ZAPALJIVIH PARA I GASOVA - NIS a.d. Novi Sad

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)
Rok za prijavu: 16.10.15

PRIPREMA, SERVISIRANJA I PERIODIČNO OVERAVANJE VAGA NA SKLADIŠTIMA NAFTNIH DERIVATA I TNG - A U BLOKU PROMET, ZA 2016. GODINU - NIS a.d. Novi Sad

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)
Rok za prijavu: 12.10.15

Javna nabavka uglja u grejnoj sezoni 2015/2016 JN br.5/2015 sušeni ugalj lignit - komad - kocka

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)
Rok za prijavu: 12.10.15

Usluga pripreme podloga za izradu Preventivnog akcionog plana i Kriznog plana radi obezbeđivanja sigurnosti snabdevanja prirodnim gasom

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)
Rok za prijavu: 13.10.15

OBJAVLJENA JE NOVA DOKUMENTACIJA Naftni derivati – materijali za saobraćaj Partija 2 - TNG, punjenje za butan boce

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Dodeljeni ugovor

OBJAVLJENA JE NOVA DOKUMENTACIJA REZERVNI DELOVI DOVODA GORIVA MOTORA - INSTALACIJA NISKOG I VISOKOG PRITISKA I CEVI I DELOVI CEVI CEVI HPV - A, TURBOPUNJAČA ZA AUTOBUSE - po partijama, broj KPD - 110/15, druga faza kvalifikacionog postupka

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Dodeljeni ugovor