Feedback

Tenderi za Naftni derivati, goriva i maziva

Ova pretraga pronalazi nabavke za naftu i naftne derivate, benzin, gorova, ulje, gas, maziva.

716 tendera je pronađeno za ovu novu pretragu. Stranica: 1 ( od 72)
  Naslov Objavljeno Rok Region
(Ažurirano) GORIVO 10.12.16 Vojvodina
(Ažurirano) Naftni derivati za potrebe službenih vozila 14.11.16 Vojvodina
(Ažurirano) Javna nabavka 2/2016 - gasno ulje ekstra lako euro - el 14.11.16 Južna i Istočna Srbija
(Ažurirano) Nabavka i instalacija kotla na čvrsto gorivo 15.11.16 Šumadija i Zapadna Srbija
(Ažurirano) Gasno ulje ekstra lako EL 23.11.16 Šumadija i Zapadna Srbija
(Ažurirano) Tehnički materijal 24.11.16 Vojvodina
Nabavka laboratorijske opreme za nauku, po partijama, projekat FP7 Aquavalens, za Partiju 5. 09.12.16 16.12.16 Beograd
Ulje za loženje - gasno ulje ekstra lako EVRO EL 09.12.16 20.12.16 Vojvodina
Naftni derivati - Po partijama 09.12.16 10.01.17 Beograd
(Ažurirano) GORIVO 10.12.16 Vojvodina

(Ažurirano) GORIVO

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Dodeljeni ugovor

(Ažurirano) Naftni derivati za potrebe službenih vozila

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Dodeljeni ugovor

(Ažurirano) Javna nabavka 2/2016 - gasno ulje ekstra lako euro - el

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Dodeljeni ugovor

(Ažurirano) Nabavka i instalacija kotla na čvrsto gorivo

Vrsta nabavke Ugovor za javne radove
Vrsta dokumenta: Dodeljeni ugovor

(Ažurirano) Gasno ulje ekstra lako EL

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Ispravka / obustava

(Ažurirano) Tehnički materijal

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Dodeljeni ugovor

Nabavka laboratorijske opreme za nauku, po partijama, projekat FP7 Aquavalens, za Partiju 5.

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)
Rok za prijavu: 16.12.16

Ulje za loženje - gasno ulje ekstra lako EVRO EL

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)
Rok za prijavu: 20.12.16

Naftni derivati - Po partijama

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)
Rok za prijavu: 10.01.17

(Ažurirano) GORIVO

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Dodeljeni ugovor