Feedback

Tenderi Cevovod, obložne cevi, čelične cevi i slično

Na stranici Javne-nabavke.com možete da pronađete najveću listu nabavki iz branše cevovod i cevi.
Smatrate da možete dati dobru ponudu za nabavke cevi za cevovode? Ovo je pravo mesto za pronalazak novih poslovnih mogućnosti.

Prikupili smo ove tendere sa Portala javnih nabavki, iz štampe i sa velikog broja internet stranica u Srbiji i izabrali ih uz pomoć ključnih reči i CPV kodova između velikog broja objava koje imamo u našoj bazi.

Javne-nabavke.com će Vam pomoći da pronađete baš one tendere za nabavku cevi koji Vas najviše interesuju.

Želite li da svaki dan dobijate nove tendere na svoj email? Testirajte našu uslugu 7 dana potpuno besplatno i bez obaveze i iskoristite prednosti koje pruža vodeći servis pretrage i dostave nabavki u Srbiji.

170 tendera je pronađeno za ovu novu pretragu. Stranica: 1 ( od 17)
  Naslov Objavljeno Rok Region
JN/2100/0219/2017 „Čišćenje kamenca ubetoniranih i zamena slobodnih cevi za međuvezu drenažnog i bunara za pražnjenje DOS - a i međuveze šahta račve - drenažni bunar RHE“ 19.09.17 Beograd
142 OD/17 - Cevi i fiting za kanalizaciju, sukcesivno 12 meseci: partija I – PVC cevi i fiting SN - 8 10.10.17 Beograd
Tehnički potrošni materijal za endoskopske aparate Fujinon, OP lampe, OP stolove i respiratore Maquet, laparoskopske stubove Tekno i aspiratore Cheiron broj 405T/2017 25.10.17 Beograd
285 OD - OS/17 – IZOLACIONI MATERIJALI - Partija 4 - Izolacioni cevak. 20.11.17 20.12.17 Beograd
JN br. 3000/1374/2017 794/2017 Predmet JN: Pontonski istakački cevovod projektovanje i isporuka 24.08.17 Beograd
Savijanje čeličnih cevi za potrebe sanacije nadzemnog dela gasovoda 06.09.17 Vojvodina
Mašinski deo za MRS i RS za individualne i grupne priključke na PE 20.10.17 Vojvodina
Nabavka UK PVC cevi prema Programu JKP - a, za održavanje i proširenje kanalizacionih mreža na teritoriji opštine Preševo 06.11.17 Južna i Istočna Srbija
ČELIČNI POLUPROIZVODI I OBOJENI METALI - PO PARTIJAMA naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke: 44163000 - Cevi i armatura 44173000 – Traka, 44331000 - Šipke ,broj VND - 240/17 14.11.17 27.11.17 Beograd
Materijal za radionice D 125 20.11.17 25.12.17 Vojvodina

JN/2100/0219/2017 „Čišćenje kamenca ubetoniranih i zamena slobodnih cevi za međuvezu drenažnog i bunara za pražnjenje DOS - a i međuveze šahta račve - drenažni bunar RHE“

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

142 OD/17 - Cevi i fiting za kanalizaciju, sukcesivno 12 meseci: partija I – PVC cevi i fiting SN - 8

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Ispravka / obustava

Tehnički potrošni materijal za endoskopske aparate Fujinon, OP lampe, OP stolove i respiratore Maquet, laparoskopske stubove Tekno i aspiratore Cheiron broj 405T/2017

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

285 OD - OS/17 – IZOLACIONI MATERIJALI - Partija 4 - Izolacioni cevak.

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)
Rok za prijavu: 20.12.17

JN br. 3000/1374/2017 794/2017 Predmet JN: Pontonski istakački cevovod projektovanje i isporuka

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

Savijanje čeličnih cevi za potrebe sanacije nadzemnog dela gasovoda

Vrsta nabavke Ugovor za javne radove
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

Mašinski deo za MRS i RS za individualne i grupne priključke na PE

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

Nabavka UK PVC cevi prema Programu JKP - a, za održavanje i proširenje kanalizacionih mreža na teritoriji opštine Preševo

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

ČELIČNI POLUPROIZVODI I OBOJENI METALI - PO PARTIJAMA naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke: 44163000 - Cevi i armatura 44173000 – Traka, 44331000 - Šipke ,broj VND - 240/17

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)
Rok za prijavu: 27.11.17

Materijal za radionice D 125

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)
Rok za prijavu: 25.12.17