Feedback

Tenderi Usluge čišćenja i održavanje objekata

Javne-nabavke.com Vas informišu o tenderima iz branše usluge čišćenja i održavanja objekata. Na našem portalu se nalaze sve javne nabavke iz područja usluga čišćenja bilo da se radi o čišćenju kancelarija, spoljnih prostora ili industrijskih postrojenja. Ovaj spisak nabavki je rezultat pregleda Portala javnih nabavki, štampe i velikog broja internet stranica koje naša služba za prikupljanje podataka prati svaki dan. Drago nam je da Vam možemo dostaviti samo one tendere za usluge čišćenja u kojima vidite najbolju mogućnost prodaje. Za vreme 7-dnevnog besplatnog testa možete da procenite kakvu podršku Javne-nabavke.com mogu da Vam pruže u procesu izbora nabavki!

105 tendera je pronađeno za ovu novu pretragu. Stranica: 1 ( od 11)
  Naslov Objavljeno Rok Region
Usluge održavanja higijene objekata 04.05.18 Beograd
Usluga čišćenja i higijenskog održavanja poslovnog prostora 16.05.18 31.05.18 Beograd
Usluga održavanja higijene 23.03.18 25.05.18 Šumadija i Zapadna Srbija
- JN - 13/18 NABAVKA DOBARA - javne nabavke male vrednosti, za nabavku dobara, Administrativna oprema računari, štampači, klime, aparati za održavanje higijene, aparati za pripremanje i održavanje hrane , za potrebe Kliničkog centra Kragujevac 17.05.18 25.05.18 Šumadija i Zapadna Srbija
Čišćenje dimovoda kantine u upravnoj zgradi Pomoćne mehanizacije 4000/0451/2017 13.03.18 Beograd
Održavanje higijene objekata, po partijama, JN BR. VNU 10 - 13/18 18.05.18 18.06.18 Beograd
Nabavka usluge održavanja higijene zgrade 18.05.18 18.06.18 Vojvodina
Čišćenje podnih obloga, stolica i fotelja, uklanjanje grafita sa fasade zgrade Filozofskog fakulteta 27.03.18 Vojvodina
Usluge održavanja higijene u službenim prostorijama - čišćenje JN 2/2018 18.05.18 28.05.18 Beograd
Nabavka usluga čišćenja, JNMV 05/18 17.05.18 28.05.18 Južna i Istočna Srbija

Usluge održavanja higijene objekata

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Ispravka / obustava

Usluga čišćenja i higijenskog održavanja poslovnog prostora

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

Usluga održavanja higijene

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

- JN - 13/18 NABAVKA DOBARA - javne nabavke male vrednosti, za nabavku dobara, Administrativna oprema računari, štampači, klime, aparati za održavanje higijene, aparati za pripremanje i održavanje hrane , za potrebe Kliničkog centra Kragujevac

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

Čišćenje dimovoda kantine u upravnoj zgradi Pomoćne mehanizacije 4000/0451/2017

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Ispravka / obustava

Održavanje higijene objekata, po partijama, JN BR. VNU 10 - 13/18

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

Nabavka usluge održavanja higijene zgrade

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

Čišćenje podnih obloga, stolica i fotelja, uklanjanje grafita sa fasade zgrade Filozofskog fakulteta

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

Usluge održavanja higijene u službenim prostorijama - čišćenje JN 2/2018

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

Nabavka usluga čišćenja, JNMV 05/18

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)