Feedback

Tenderi API - Edukom

107 tendera je pronađeno za ovu novu pretragu. Stranica: 1 ( od 11)
  Naslov Objavljeno Rok Region
Nadzor nad implementacijom SAP - ERP rešenja na nivou IBK indirektni budžetski korisnici 13.11.17 23.11.17 Beograd
Usluge smeštaja i ishrane na Državnom prvenstvu u rukometu u Leskovcu 20.11.17 28.11.17 Beograd
Adaptacija unutrašnjeg prostora Gradske kuće 20.11.17 20.12.17 Vojvodina, Šumadija i Zapadna Srbija
Električna energija za javno osvetljenje,semafore fontane 20.11.17 20.12.17 Vojvodina, Šumadija i Zapadna Srbija
Nabavka novogodišnjih ukrasa i rasvete za ukrašavanje ulica i trgova Grada Niša 20.11.17 29.11.17 Južna i Istočna Srbija
Procena vrednosti imovine i kapitala Direkcije za građevinsko zemljište i izgradnju grada Beograda JP 14.11.17 14.12.17 Beograd
Bezbedonosna aktivna mrežna oprema 20.11.17 20.12.17 Beograd
Toneri za štampanje izveštaja o saobraćajnim prekršajima 20.11.17 29.11.17 Vojvodina, Šumadija i Zapadna Srbija
Obezbeđenje smeštaja sa pojačanom ishranom za sportiste – pripreme juniorskih i seniorskih reprezentativaca za svetska prvenstva i kadetskih reprezentativaca za svetske pojedinačne kupove 20.11.17 28.11.17 Beograd
Dizel gorivo za rad dizel električnih agregata 03.11.17 04.12.17 Beograd

Nadzor nad implementacijom SAP - ERP rešenja na nivou IBK indirektni budžetski korisnici

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)
Rok za prijavu: 23.11.17

Usluge smeštaja i ishrane na Državnom prvenstvu u rukometu u Leskovcu

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)
Rok za prijavu: 28.11.17

Adaptacija unutrašnjeg prostora Gradske kuće

Vrsta nabavke Ugovor za javne radove
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)
Rok za prijavu: 20.12.17

Električna energija za javno osvetljenje,semafore fontane

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)
Rok za prijavu: 20.12.17

Nabavka novogodišnjih ukrasa i rasvete za ukrašavanje ulica i trgova Grada Niša

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)
Rok za prijavu: 29.11.17

Procena vrednosti imovine i kapitala Direkcije za građevinsko zemljište i izgradnju grada Beograda JP

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)
Rok za prijavu: 14.12.17

Bezbedonosna aktivna mrežna oprema

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)
Rok za prijavu: 20.12.17

Toneri za štampanje izveštaja o saobraćajnim prekršajima

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)
Rok za prijavu: 29.11.17

Obezbeđenje smeštaja sa pojačanom ishranom za sportiste – pripreme juniorskih i seniorskih reprezentativaca za svetska prvenstva i kadetskih reprezentativaca za svetske pojedinačne kupove

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)
Rok za prijavu: 28.11.17

Dizel gorivo za rad dizel električnih agregata

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)
Rok za prijavu: 04.12.17