Feedback

Tenderi Farmacija

Navedeni spisak prikazuje najnovije nabavke iz branše farmacija.
Naš portal je pravo mesto da pronađete sve javne nabavke za lekove, injekcije i sve druge famaceutske proizvode.

Ovaj spisak nabavki je rezultat pregleda Portala javnih nabavki, štampe i velikog broja internet stranica koje naša služba za prikupljanje podataka prati svaki dan.
Javne-nabavke.com će Vam pomoći da pronađete baš one tendere iz područja farmacije u kojima vidite najbolju mogućnost prodaje.

Za vreme 7-dnevnog besplatnog testa možete da procenite kakvu podršku Javne-nabavke.com mogu da Vam pruže u procesu izbora nabavki!

561 tendera je pronađeno za ovu novu pretragu. Stranica: 1 ( od 57)
  Naslov Objavljeno Rok Region
Lekovi za lečenje retkih bolesti 19.04.18 09.05.18 Beograd
Lekarske usluge 20.03.18 Beograd
Lekovi van liste lekova broj 45A/2018 30.01.18 Beograd
JN 15/18 Javna nabavka dobara, nabavka lekova za potrebe KBC Zemun, za 2018. godinu 08.03.18 Beograd
Lekovi 19.04.18 30.04.18 Šumadija i Zapadna Srbija
NABAVKA SANITETSKOG MATERIJALA I LEKOVA 28.03.18 Vojvodina
Laboratorijski materijal 05.04.18 07.05.18 Vojvodina
JNMV 16/2018 Usluga angažovanja spasioca i lekara na kupalištu Štrand 03.04.18 03.05.18 Vojvodina
Reagensi i potrošni materijal za aparate proizvođača Instrumentation laboratory za potrebe Klinike za hematologiju i Centra za medicinsku biohemiju broj 116A/2018 20.03.18 Beograd
- JN - 10/18 NABAVKA dobara: lekovi i galenski lekovi za potrebe KC - a Kragujevac 22.03.18 03.05.18 Šumadija i Zapadna Srbija

Lekovi za lečenje retkih bolesti

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)
Izvor ujn.gov.rs

Lekarske usluge

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor
Izvor ujn.gov.rs

Lekovi van liste lekova broj 45A/2018

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor
Izvor ujn.gov.rs

JN 15/18 Javna nabavka dobara, nabavka lekova za potrebe KBC Zemun, za 2018. godinu

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Ispravka / obustava
Izvor ujn.gov.rs

Lekovi

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)
Izvor ujn.gov.rs

NABAVKA SANITETSKOG MATERIJALA I LEKOVA

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor
Izvor ujn.gov.rs

Laboratorijski materijal

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)
Izvor ujn.gov.rs

JNMV 16/2018 Usluga angažovanja spasioca i lekara na kupalištu Štrand

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)
Izvor ujn.gov.rs

Reagensi i potrošni materijal za aparate proizvođača Instrumentation laboratory za potrebe Klinike za hematologiju i Centra za medicinsku biohemiju broj 116A/2018

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor
Izvor ujn.gov.rs

- JN - 10/18 NABAVKA dobara: lekovi i galenski lekovi za potrebe KC - a Kragujevac

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)
Izvor ujn.gov.rs