Feedback

Tenderi svih vrednosti

Javne-nabavke.com Vas informišu o javnim tenderima svih vrednosti.

Nebitno da li Vas zanimaju nabavke male vrednosti, nabavke velike vrednosti, nabavke iz TED-a, razvojni tenderi - sve se to nalazi na jednom mestu - na našem portalu.

Praćenjem svih izvora nabavki i prikupljanjem svih tendera možemo da uštedimo dosta Vašeg vremena. Takođe, možemo da budemo još efikasniji i da Vam šaljemo samo one nabavke u kojima vidite najbolju mogućnost prodaje.

Za vreme 7-dnevnog besplatnog testa možete proceniti kakvu Vam podršku Javne-nabavke.com mogu pružiti u procesu izbora nabavki!

2,860 tendera je pronađeno za ovu novu pretragu. Stranica: 1 ( od 286)
  Naslov Objavljeno Rok Region
OPTIMIZACIJA I POBOLJŠANJE PERFORMANSI LAN MREŽE U ZGRADI DIREKCIJE, broj nabavke D - 92/17 17.11.17 18.12.17 Beograd
Javna nabavka radova na adaptaciji sanitarnog čvora za potrebe invalidnih lica 17.11.17 27.11.17 Šumadija i Zapadna Srbija
JN OP 6R/17 – radovi na sanaciji krova zgrade KBC „Bežanijska kosa“ 17.11.17 01.12.17 Beograd
180 - 17 - O - Pružanje usluga 24 časovnog nadzora u komandnoj sobi Urgentnog centra KCV 17.11.17 18.12.17 Vojvodina
Reprezentacija - III deo 17.11.17 28.11.17 Beograd
Program za izradu kalkulacija, radnih naloga i ponuda, za potrebe sektora za štampu Javnog preduzeća „Službeni glasnik“ 17.11.17 27.11.17 Beograd
Javna nabavka br.58/2017 - herbicidi 17.11.17 18.12.17 Beograd
JN 101 - 17 Radovi sa isporukom dobara za TS 110/35/10 kV Loznica 2 Lagator 17.11.17 18.12.17 Beograd
Usluge održavanja, ažuriranja i razvoja sajta opštine Kuršumlija i sajta Kancelarije za mlade 17.11.17 27.11.17 Južna i Istočna Srbija
Usluga izrade Izveštaja o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Plana razvoja šuma 17.11.17 27.11.17 Vojvodina

OPTIMIZACIJA I POBOLJŠANJE PERFORMANSI LAN MREŽE U ZGRADI DIREKCIJE, broj nabavke D - 92/17

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)
Rok za prijavu: 18.12.17

Javna nabavka radova na adaptaciji sanitarnog čvora za potrebe invalidnih lica

Vrsta nabavke Ugovor za javne radove
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)
Rok za prijavu: 27.11.17

JN OP 6R/17 – radovi na sanaciji krova zgrade KBC „Bežanijska kosa“

Vrsta nabavke Ugovor za javne radove
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)
Rok za prijavu: 01.12.17

180 - 17 - O - Pružanje usluga 24 časovnog nadzora u komandnoj sobi Urgentnog centra KCV

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)
Rok za prijavu: 18.12.17

Reprezentacija - III deo

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)
Rok za prijavu: 28.11.17

Program za izradu kalkulacija, radnih naloga i ponuda, za potrebe sektora za štampu Javnog preduzeća „Službeni glasnik“

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)
Rok za prijavu: 27.11.17

Javna nabavka br.58/2017 - herbicidi

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)
Rok za prijavu: 18.12.17

JN 101 - 17 Radovi sa isporukom dobara za TS 110/35/10 kV Loznica 2 Lagator

Vrsta nabavke Ugovor za javne radove
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)
Rok za prijavu: 18.12.17

Usluge održavanja, ažuriranja i razvoja sajta opštine Kuršumlija i sajta Kancelarije za mlade

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)
Rok za prijavu: 27.11.17

Usluga izrade Izveštaja o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Plana razvoja šuma

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)
Rok za prijavu: 27.11.17