Feedback

Tenderi Konsultantske usluge

Na listi se nalaze nabavke za konsultantske usluge, savetovanja, menadžment.

149 tendera je pronađeno za ovu novu pretragu. Stranica: 1 ( od 15)
  Naslov Objavljeno Rok Region
Izrada elaborata o fizičko - tehničkom obezbeđenju 21.02.18 Beograd, Južna i Istočna Srbija
OTVARANJE POSTUPKA STEČAJA NAD DUŽNIKOM HIDROBIRO A.D. ZA KONSALTING, PROJEKTOVANJE I INŽENJERING NOVI SAD U STEČAJU - Privredni sud u Novom Sadu 23.02.18 02.04.18 Vojvodina
Javna nabavka br. u - 26/17 KONSULTANTSKE USLUGE U OBLASTI RAČUNOVODSTVA – PORESKO SAVETOVANJE 05.01.18 Beograd
JN/1000/0108/2017 - ANALIZA FINANSIJSKOG POSLOVANJA 29.12.17 Beograd
Štampanje glasačkog materijala za potrebe redovnih izbora za članove Saveta Mesnih zajednica, JN br. MV 020 - 2/18 06.02.18 Južna i Istočna Srbija
88/4 Građevinsko zanatski radovi: opšti građevinski radovi na stambenim zgradama koje održava JP «Gradsko stambeno», sa dominantnom zastupljenošću hidroizolaterskih radova tipa „crnih“ krovnih hidroizolacija i sa dominantnom zastupljenošću hidroizolaterskih radova, kod kojih se zahtevaju posebne vrste materijala PVC folije, PU membrane i dr. , a za koje su potrebni sertifikati o obučenosti izvođača za izvođenje ove vrste radova, sa pratećim građevinsko - zanatskim radovima PARTIJA br. 2 – 78/2 22.02.18 05.03.18 Beograd
Usluga veštačenja na okolnost utvrđivanja početne visine zakupnine vodnog zemljišta u javnoj svojini na teritoriji AP Vojvodine u 2018. godini 25.01.18 Vojvodina
Usluge izrade i održavanja softverskog modula registara i evidencija u vezi sa licenciranjem domaćih prevoznika u drumskom saobraćaju, sertifikaciju lica odgovornih za prevoz i prekršaja domaćih i stranih prevoznika u drumskom saobraćaju 15.01.18 Beograd
Javna nabavka usluga – izrada studija iz oblasti elektronskih komunikacija, poštanskih usluga i informacionih tehnologija, oblikovana po partijama: Partija I – Studija izvodljivosti uvođenja White Space Devices u UHF između 470 - 790 MHz ; Partija II – Studija izvodljivosti uspostavljanja procedura nacionalnog CERT - a i upravljanja sistemom za prijavu incidenta. 13.10.17 Beograd
JN 3100/0928/2016 - Prethodni i periodični lekarski pregledi zaposlenih na radnom mastu sa povećanim rizikom, periodični lekarski pregled profesionalnih vozača,sistematski pregled zaposlenih muškaraca koji ne rade na radnim mestima sa povećanim rizikom 06.07.16 Beograd

Izrada elaborata o fizičko - tehničkom obezbeđenju

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Ispravka / obustava

OTVARANJE POSTUPKA STEČAJA NAD DUŽNIKOM HIDROBIRO A.D. ZA KONSALTING, PROJEKTOVANJE I INŽENJERING NOVI SAD U STEČAJU - Privredni sud u Novom Sadu

Vrsta nabavke Ostalo
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)
Rok za prijavu: 02.04.18

Javna nabavka br. u - 26/17 KONSULTANTSKE USLUGE U OBLASTI RAČUNOVODSTVA – PORESKO SAVETOVANJE

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

JN/1000/0108/2017 - ANALIZA FINANSIJSKOG POSLOVANJA

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

Štampanje glasačkog materijala za potrebe redovnih izbora za članove Saveta Mesnih zajednica, JN br. MV 020 - 2/18

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Ispravka / obustava

88/4 Građevinsko zanatski radovi: opšti građevinski radovi na stambenim zgradama koje održava JP «Gradsko stambeno», sa dominantnom zastupljenošću hidroizolaterskih radova tipa „crnih“ krovnih hidroizolacija i sa dominantnom zastupljenošću hidroizolaterskih radova, kod kojih se zahtevaju posebne vrste materijala PVC folije, PU membrane i dr. , a za koje su potrebni sertifikati o obučenosti izvođača za izvođenje ove vrste radova, sa pratećim građevinsko - zanatskim radovima PARTIJA br. 2 – 78/2

Vrsta nabavke Ugovor za javne radove
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)
Rok za prijavu: 05.03.18

Usluga veštačenja na okolnost utvrđivanja početne visine zakupnine vodnog zemljišta u javnoj svojini na teritoriji AP Vojvodine u 2018. godini

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

Usluge izrade i održavanja softverskog modula registara i evidencija u vezi sa licenciranjem domaćih prevoznika u drumskom saobraćaju, sertifikaciju lica odgovornih za prevoz i prekršaja domaćih i stranih prevoznika u drumskom saobraćaju

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

Javna nabavka usluga – izrada studija iz oblasti elektronskih komunikacija, poštanskih usluga i informacionih tehnologija, oblikovana po partijama: Partija I – Studija izvodljivosti uvođenja White Space Devices u UHF između 470 - 790 MHz ; Partija II – Studija izvodljivosti uspostavljanja procedura nacionalnog CERT - a i upravljanja sistemom za prijavu incidenta.

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

JN 3100/0928/2016 - Prethodni i periodični lekarski pregledi zaposlenih na radnom mastu sa povećanim rizikom, periodični lekarski pregled profesionalnih vozača,sistematski pregled zaposlenih muškaraca koji ne rade na radnim mestima sa povećanim rizikom

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor