Feedback

Tenderi Konsultantske usluge

Na listi se nalaze nabavke za konsultantske usluge, savetovanja, menadžment.

135 tendera je pronađeno za ovu novu pretragu. Stranica: 1 ( od 14)
  Naslov Objavljeno Rok Region
Nabavka pretplate na Poslovni biro Radno pravni savetnik 11.04.18 Beograd
Konsultantske usluge za realizaciju projekta javno - privatnog partnerstva sa ili bez elemenata koncesije u daljem tekstu: JPP/koncesija za izgradnju malih hidroelektrana na vodnim objektima hidrosistema DTD 10.05.18 11.06.18 Vojvodina
Usluge agencija za promociju i logistiku 27.04.18 Beograd
Stručne usluge iz oblasti protiv požarne zaštite i bezbednosti i zdravlja na radu 25.04.18 Beograd
JN 33 18 - Obuke iz oblasti upravljanja kvalitetom, po partijama 30.04.18 29.05.18 Beograd
Nabavka kartica sa digitalnim sertifikatima kvalifikovani elektronski sertifikati - Smart kartice , jn br. 26/18 05.04.18 Šumadija i Zapadna Srbija
JN/3200/0244/2017 - USLUGE PERIODIČNOG PREGLEDA ELEKTRIČNIH INSTALACIJA I UREĐAJA U EX IZVEDBI 27.09.17 Beograd
Usluge – kvalifikovani sertifikovani elektronski potpisi šifra: JNMV - U - 13/2018 03.05.18 Vojvodina
Plan detaljne regulacije L=51km i Idejni projekat sa Studijom opravdanosti izgradnje brze saobraćajnice IB reda Šabac – Loznica L=55km 16.05.18 18.06.18 Beograd
JN/2000/0239/2017 - Ispitivanje opreme za potrebe revitalizacije HE Đerdap 2 18.01.18 Beograd, Južna i Istočna Srbija

Nabavka pretplate na Poslovni biro Radno pravni savetnik

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

Konsultantske usluge za realizaciju projekta javno - privatnog partnerstva sa ili bez elemenata koncesije u daljem tekstu: JPP/koncesija za izgradnju malih hidroelektrana na vodnim objektima hidrosistema DTD

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

Usluge agencija za promociju i logistiku

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

Stručne usluge iz oblasti protiv požarne zaštite i bezbednosti i zdravlja na radu

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

JN 33 18 - Obuke iz oblasti upravljanja kvalitetom, po partijama

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

Nabavka kartica sa digitalnim sertifikatima kvalifikovani elektronski sertifikati - Smart kartice , jn br. 26/18

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

JN/3200/0244/2017 - USLUGE PERIODIČNOG PREGLEDA ELEKTRIČNIH INSTALACIJA I UREĐAJA U EX IZVEDBI

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

Usluge – kvalifikovani sertifikovani elektronski potpisi šifra: JNMV - U - 13/2018

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

Plan detaljne regulacije L=51km i Idejni projekat sa Studijom opravdanosti izgradnje brze saobraćajnice IB reda Šabac – Loznica L=55km

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

JN/2000/0239/2017 - Ispitivanje opreme za potrebe revitalizacije HE Đerdap 2

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor