Feedback

Tenderi Laboratorijska oprema

Ova pretraga pronalazi nabavke za laboratorijsku opremu, mikrobiološka sredstva.

357 tendera je pronađeno za ovu novu pretragu. Stranica: 1 ( od 36)
  Naslov Objavljeno Rok Region
252 OU/17 Usluga kontinuiranog preuzimanja i zbrinjavanja opasnih otpadnih hemikalija iz odlagališta u laboratorijama preduzeća, sukcesivno 12 meseci 05.04.18 08.05.18 Beograd
Nabavka laboratorijskog materijala 05.04.18 07.05.18 Šumadija i Zapadna Srbija
Hemikalije 2018 29.01.18 Vojvodina
Održavanje medicinske i laboratorijske opreme 18.04.18 07.05.18 Vojvodina
MN - 03/18 - Medicinski potrošni materijal: Potrošni materijal za biohemijsku laboratoriju, po partijama 17.04.18 25.04.18 Beograd
JNMV 7/18 hemikalije za ekotoksikološku laboratoriju 2 27.03.18 Južna i Istočna Srbija
Laboratorijski materijal 05.04.18 07.05.18 Vojvodina
POTROŠNI LABORATORIJSKI MATERIJAL ZA ANALIZE IZ MOLEKULARNE PATOLOGIJE 08.03.18 Beograd
Reagensi i potrošni materijal za laboratoriju, JN br. 13/2018 28.02.18 Južna i Istočna Srbija
NABAVKA LABORATORIJSKOG MATERIJALA OBLIKOVANA U 7 PARTIJA - OP - D BROJ 1/2018 29.01.18 Beograd

252 OU/17 Usluga kontinuiranog preuzimanja i zbrinjavanja opasnih otpadnih hemikalija iz odlagališta u laboratorijama preduzeća, sukcesivno 12 meseci

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)
Izvor ujn.gov.rs

Nabavka laboratorijskog materijala

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)
Izvor ujn.gov.rs

Hemikalije 2018

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor
Izvor ujn.gov.rs

Održavanje medicinske i laboratorijske opreme

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)
Izvor ujn.gov.rs

MN - 03/18 - Medicinski potrošni materijal: Potrošni materijal za biohemijsku laboratoriju, po partijama

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)
Izvor ujn.gov.rs

JNMV 7/18 hemikalije za ekotoksikološku laboratoriju 2

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor
Izvor ujn.gov.rs

Laboratorijski materijal

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)
Izvor ujn.gov.rs

POTROŠNI LABORATORIJSKI MATERIJAL ZA ANALIZE IZ MOLEKULARNE PATOLOGIJE

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor
Izvor ujn.gov.rs

Reagensi i potrošni materijal za laboratoriju, JN br. 13/2018

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Ispravka / obustava
Izvor ujn.gov.rs

NABAVKA LABORATORIJSKOG MATERIJALA OBLIKOVANA U 7 PARTIJA - OP - D BROJ 1/2018

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor
Izvor ujn.gov.rs