Feedback

Tenderi Laboratorijska oprema

Ova pretraga pronalazi nabavke za laboratorijsku opremu, mikrobiološka sredstva.

244 tendera je pronađeno za ovu novu pretragu. Stranica: 1 ( od 25)
  Naslov Objavljeno Rok Region
Hemikalije 21.10.17 22.11.17 Beograd
Popravka elektroinstalacija na vozilima sa dijagnostikom kvara i usluga baždarenja i servisiranja tahografa, oblikovana po partijama, broj JN: 347/2017. 18.10.17 Beograd
JN 52/2017 - „Nabavka reagenasa za Biohemijsko - hematološku laboratoriju, po partijama“ šifra: 33696500 – Laboratorijski reagensi iz rečnika JN 24.10.17 Beograd
PPBO 3/2017 - POTROŠNI LABORATORIJSKI MATERIJAL 31.10.17 Vojvodina
Laboratorijski i transfuzioni materijal 14.11.17 14.12.17 Južna i Istočna Srbija
Rendgen filmovi za potrebe Službe RO i CT dijagnostike, VJN - 27/2017 17.11.17 18.12.17 Šumadija i Zapadna Srbija
Nabavka laboratorijskog nameštaja za potrebe Departmana za hemiju Prirodno - matematičkog fakulteta u Nišu 17.11.17 27.11.17 Južna i Istočna Srbija
Laboratorijska merna oprema JNMV 9/17 17.11.17 27.11.17 Vojvodina
JN 3100/0348/2017 - MATERIJAL ZA HEMIJSKU PRIPREMU VODE HEMIKALIJE PA ZA ANALIZU 17.11.17 20.12.17 Beograd
Vertikalni laboratorijski autoklav 15/2017 17.11.17 19.11.17 Južna i Istočna Srbija

Hemikalije

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Ispravka / obustava
Rok za prijavu: 22.11.17

Popravka elektroinstalacija na vozilima sa dijagnostikom kvara i usluga baždarenja i servisiranja tahografa, oblikovana po partijama, broj JN: 347/2017.

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Ispravka / obustava

JN 52/2017 - „Nabavka reagenasa za Biohemijsko - hematološku laboratoriju, po partijama“ šifra: 33696500 – Laboratorijski reagensi iz rečnika JN

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

PPBO 3/2017 - POTROŠNI LABORATORIJSKI MATERIJAL

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Ispravka / obustava

Laboratorijski i transfuzioni materijal

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Ispravka / obustava
Rok za prijavu: 14.12.17

Rendgen filmovi za potrebe Službe RO i CT dijagnostike, VJN - 27/2017

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)
Rok za prijavu: 18.12.17

Nabavka laboratorijskog nameštaja za potrebe Departmana za hemiju Prirodno - matematičkog fakulteta u Nišu

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)
Rok za prijavu: 27.11.17

Laboratorijska merna oprema JNMV 9/17

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)
Rok za prijavu: 27.11.17

JN 3100/0348/2017 - MATERIJAL ZA HEMIJSKU PRIPREMU VODE HEMIKALIJE PA ZA ANALIZU

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)
Rok za prijavu: 20.12.17

Vertikalni laboratorijski autoklav 15/2017

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)
Rok za prijavu: 19.11.17