Feedback

Tenderi Laboratorijska oprema

Ova pretraga pronalazi nabavke za laboratorijsku opremu, mikrobiološka sredstva.

290 tendera je pronađeno za ovu novu pretragu. Stranica: 1 ( od 29)
  Naslov Objavljeno Rok Region
REAGENSI ZA LABORATORIJSKE USLUGE – ZATVORENI SISTEM ZA BIOHEMIJSKI ANALIZATOR MODEL AU 480 BECKMAN COULTER , SIEMENS BFI II, MICROS 60 – 18 parametara 18.12.17 Šumadija i Zapadna Srbija
Laboratorijski, sanitetski i medicinski materijal 01.09.17 Šumadija i Zapadna Srbija
Laboratorijski materijal, D 9 27.03.17 Beograd
Tehničke hemikalije 4000/0235/2017 05.10.17 Beograd
JN 3100/0348/2017 - MATERIJAL ZA HEMIJSKU PRIPREMU VODE HEMIKALIJE PA ZA ANALIZU 17.11.17 Beograd
Javna nabavka male vrednosti br.173/2017 Nabavka alata za potrebe održavanja računara i računarske mreže, po partijama 22.12.17 Beograd
Laboratorijski reagensi 27.12.17 26.01.18 Beograd
Laboratorijska oprema po partijama: Aparatura za određivanje sadržaja masti 29.12.17 Šumadija i Zapadna Srbija
JN - 41/17 - Medicinski potrošni materijal: Reagensi za imunološku laboratoriju 29.12.17 Beograd
JNMV 26D/2017 Antibiogram diskovi za potrebe Centra za mikrobiologiju, na godišnjem nivou 04.01.18 Beograd

REAGENSI ZA LABORATORIJSKE USLUGE – ZATVORENI SISTEM ZA BIOHEMIJSKI ANALIZATOR MODEL AU 480 BECKMAN COULTER , SIEMENS BFI II, MICROS 60 – 18 parametara

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

Laboratorijski, sanitetski i medicinski materijal

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

Laboratorijski materijal, D 9

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

Tehničke hemikalije 4000/0235/2017

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

JN 3100/0348/2017 - MATERIJAL ZA HEMIJSKU PRIPREMU VODE HEMIKALIJE PA ZA ANALIZU

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

Javna nabavka male vrednosti br.173/2017 Nabavka alata za potrebe održavanja računara i računarske mreže, po partijama

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

Laboratorijski reagensi

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Ispravka / obustava
Rok za prijavu: 26.01.18

Laboratorijska oprema po partijama: Aparatura za određivanje sadržaja masti

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

JN - 41/17 - Medicinski potrošni materijal: Reagensi za imunološku laboratoriju

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

JNMV 26D/2017 Antibiogram diskovi za potrebe Centra za mikrobiologiju, na godišnjem nivou

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor