Feedback

Tenderi licitacije i aukcije

Javne-nabavke.com Vas informišu o licitacijama i aukcijama.

Sve te infomacije nalaze se na našem portalu. Praćenjem velikog broja internet stranica možemo da uštedimo dosta Vašeg vremena. Takođe, možemo da budemo još efikasniji i da Vam šaljemo samo one objave u kojima vidite najbolju mogućnost prodaje.

Za vreme 7-dnevnog besplatnog testa možete proceniti kakvu Vam podršku Javne-nabavke.com mogu pružiti u procesu izbora nabavki!

3 tendera je pronađeno za ovu novu pretragu. Stranica: 1 ( od 1)
  Naslov Objavljeno Rok Region
Prodaja rashodovanih sredstva preduzeća putem licitacije 21.05.18 25.05.18 Šumadija i Zapadna Srbija
Predmet javne nabavke: usluge - objavljivanje oglasa za prodaju stvari oduzetih u postupcima poreske kontrole objavljivanje licitacija, oglasa i slično u dnevnim novinama koje se distribuiraju na teritoriji Republike Srbije, za potrebe Ministarstva finansija, Poreske uprave, Regionalnog odeljenja Kragujevac, sa pripadajućim organizacionim jedinicama 02.04.18 Šumadija i Zapadna Srbija
obustava postupka A-005/2018 Aukcija za prodaju nekurentne robe u lotovima Bloka Istraživanje i proizvodnja u NIS a.d. Novi Sad 20.04.18 Vojvodina

Prodaja rashodovanih sredstva preduzeća putem licitacije

Vrsta nabavke Ostalo
Vrsta dokumenta: Ostale informacije

Predmet javne nabavke: usluge - objavljivanje oglasa za prodaju stvari oduzetih u postupcima poreske kontrole objavljivanje licitacija, oglasa i slično u dnevnim novinama koje se distribuiraju na teritoriji Republike Srbije, za potrebe Ministarstva finansija, Poreske uprave, Regionalnog odeljenja Kragujevac, sa pripadajućim organizacionim jedinicama

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

obustava postupka A-005/2018 Aukcija za prodaju nekurentne robe u lotovima Bloka Istraživanje i proizvodnja u NIS a.d. Novi Sad

Vrsta nabavke Ostalo
Vrsta dokumenta: Ostale informacije