Feedback

Tenderi licitacije i aukcije

Javne-nabavke.com Vas informišu o licitacijama i aukcijama.

Sve te infomacije nalaze se na našem portalu. Praćenjem velikog broja internet stranica možemo da uštedimo dosta Vašeg vremena. Takođe, možemo da budemo još efikasniji i da Vam šaljemo samo one objave u kojima vidite najbolju mogućnost prodaje.

Za vreme 7-dnevnog besplatnog testa možete proceniti kakvu Vam podršku Javne-nabavke.com mogu pružiti u procesu izbora nabavki!

3 tendera je pronađeno za ovu novu pretragu. Stranica: 1 ( od 1)
  Naslov Objavljeno Rok Region
AUKCIJA ZA PRODAJU NEKURENTNE IMOVINE MAŠINA ZA HEMIJSKO ČIŠĆENJE LIČNE ZAŠTITNE OPREME TANDEM 2 X 15KG BLOKA PRERADA U NIS A.D. NOVI SAD A - 058/2017 - NIS a.d. Novi Sad 08.11.17 21.11.17 Vojvodina
AUKCIJA ZA PRODAJU VOZILA U LOTOVIMA ZAVISNOG DRUŠTVA NAFTAGAS - TRASPORT D.O.O. NOVI SAD A - 057/2017 - NIS a.d. Novi Sad 08.11.17 21.11.17 Vojvodina
AUKCIJA ZA PRODAJU VOZILA U LOTOVIMA ZAVISNOG DRUŠTVA NAFTAGAS - NAFTNI SERVISI D.O.O. NOVI SAD A - 055/2017 - NIS a.d. Novi Sad 01.11.17 15.12.17 Vojvodina

AUKCIJA ZA PRODAJU NEKURENTNE IMOVINE MAŠINA ZA HEMIJSKO ČIŠĆENJE LIČNE ZAŠTITNE OPREME TANDEM 2 X 15KG BLOKA PRERADA U NIS A.D. NOVI SAD A - 058/2017 - NIS a.d. Novi Sad

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)
Rok za prijavu: 21.11.17

AUKCIJA ZA PRODAJU VOZILA U LOTOVIMA ZAVISNOG DRUŠTVA NAFTAGAS - TRASPORT D.O.O. NOVI SAD A - 057/2017 - NIS a.d. Novi Sad

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)
Rok za prijavu: 21.11.17

AUKCIJA ZA PRODAJU VOZILA U LOTOVIMA ZAVISNOG DRUŠTVA NAFTAGAS - NAFTNI SERVISI D.O.O. NOVI SAD A - 055/2017 - NIS a.d. Novi Sad

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)
Rok za prijavu: 15.12.17