Feedback

Tenderi Medicinska oprema

Ova pretraga pronalazi nabavke za medicinsku opremu, sterilizatore, defibrilator, dijagnostičku opremu.

1,049 tendera je pronađeno za ovu novu pretragu. Stranica: 1 ( od 105)
  Naslov Objavljeno Rok Region
Nabavka dobara - sredstava za održavanje higijene, za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume Torlak 18.05.18 28.05.18 Beograd
JN - 07/18 - Medicinski potrošni materijal: Potrošni materijal za elektrofiziološka ispitivanja i ablacije, po partijama 14.05.18 29.05.18 Beograd
Usluge održavanja - medicinske opreme proizvođača K - Systems, 68TM/2018 14.05.18 28.05.18 Beograd
Materijal za dijalizu – dijalizatori VJN - 11/2018 14.05.18 13.06.18 Šumadija i Zapadna Srbija
JN - 08/18 - Medicinski potrošni materijal: Potrošni materijal za invazivnu kardiovaskularnu dijagnostiku i lečenje, po partijama 12.05.18 29.05.18 Beograd
Jn 02 - 2/2018 - Medicinska oprema, farmaceutski proizvodi i proizvodi za ličnu negu 24.04.18 30.05.18 Južna i Istočna Srbija
Tekuće popravke i održavanje medicinske, laboratorijske i stomatološke opreme , redni broj nabavke 17/2018 24.04.18 23.05.18 Beograd
98 - 18 - O – Nabavka dijalizatora za potrebe Klinike za nefrologiju i kliničku imunologiju, odeljenje hemodijalize Kliničkog centra Vojvodine 07.05.18 28.05.18 Vojvodina
Ugradni i specifični potrošni materijal u neurohirurgiji broj 126A/2018 23.03.18 Beograd
Kese za uzimanje i obradu krvi dobrovoljnih davaoca 25.04.18 30.05.18 Južna i Istočna Srbija

Nabavka dobara - sredstava za održavanje higijene, za potrebe Instituta za virusologiju, vakcine i serume Torlak

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

JN - 07/18 - Medicinski potrošni materijal: Potrošni materijal za elektrofiziološka ispitivanja i ablacije, po partijama

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

Usluge održavanja - medicinske opreme proizvođača K - Systems, 68TM/2018

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

Materijal za dijalizu – dijalizatori VJN - 11/2018

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

JN - 08/18 - Medicinski potrošni materijal: Potrošni materijal za invazivnu kardiovaskularnu dijagnostiku i lečenje, po partijama

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

Jn 02 - 2/2018 - Medicinska oprema, farmaceutski proizvodi i proizvodi za ličnu negu

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

Tekuće popravke i održavanje medicinske, laboratorijske i stomatološke opreme , redni broj nabavke 17/2018

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

98 - 18 - O – Nabavka dijalizatora za potrebe Klinike za nefrologiju i kliničku imunologiju, odeljenje hemodijalize Kliničkog centra Vojvodine

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

Ugradni i specifični potrošni materijal u neurohirurgiji broj 126A/2018

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

Kese za uzimanje i obradu krvi dobrovoljnih davaoca

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)