Feedback

Tenderi Obezbeđenje imovine i lica

Javne-nabavke.com Vas informišu o tenderima iz branše obezbeđenje imovine i lica.
Ako pružate usluge telohranitelja, video nadzora, obezbeđenje zgrada, sve te poslove možete da pronađete na našem portalu.

Prikupili smo ove tendere sa Portala javnih nabavki, iz štampe i sa velikog broja internet stranica u Srbiji i izabrali ih uz pomoć ključnih reči i CPV kodova između velikog broja objava koje imamo u našoj bazi. Javne-nabavke.com će Vam pomoći da pronađete baš one tendere za obezbeđenje imovine i lica u kojima vidite najbolju mogućnost prodaje

Za vreme 7-dnevnog besplatnog testa možete da procenite kakvu podršku Javne-nabavke.com mogu da Vam pruže u procesu izbora nabavki!

250 tendera je pronađeno za ovu novu pretragu. Stranica: 1 ( od 25)
  Naslov Objavljeno Rok Region
Nabavka usluge fizičko - tehničkog obezbeđenja objekata i imovine JKP "Komunalne službe" Požarevac JNVV U12/18 29.12.17 29.01.18 Južna i Istočna Srbija
Ugradnja Sistema kontrole pristupa i evidencije radnog vremena 26.12.17 26.01.18 Vojvodina
JN 3100/0054/2017 - Usluga održavanja hardvera i softvera sistema za evidenciju radnog vremena i kontrolu pristupa sa rezervnim delovima 15.12.17 Beograd
Vođenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova na modernizaciji upravljačkih bezbednosnih sistema na skladištu naftnih derivata Požega u Požegi 27.07.17 Beograd
163 Dvokanalni gasni hromatograf sa plameno jonizujućim detektorom FID , detektorom sa zahvatom elektrona ECD , azot - fosfornim NPD i masenim detektorom 29.12.17 31.01.18 Vojvodina
Nabavka specijalizovanih usluga po partijama 18.09.17 Beograd
Održavanje i popravka industrijskog interfona "DECODE“ 4000/0511/2017 30.11.17 Beograd
Fizičko tehničko obezbeđenje 05.01.18 Beograd
Usluge zaštite imovine, objekata, prostora i lica 09.01.18 Šumadija i Zapadna Srbija
Nabavka usluge dnevnog obezbeđenja u 2018. godini 09.01.18 Beograd

Nabavka usluge fizičko - tehničkog obezbeđenja objekata i imovine JKP "Komunalne službe" Požarevac JNVV U12/18

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)
Rok za prijavu: 29.01.18

Ugradnja Sistema kontrole pristupa i evidencije radnog vremena

Vrsta nabavke Ugovor za javne radove
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)
Rok za prijavu: 26.01.18

JN 3100/0054/2017 - Usluga održavanja hardvera i softvera sistema za evidenciju radnog vremena i kontrolu pristupa sa rezervnim delovima

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

Vođenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova na modernizaciji upravljačkih bezbednosnih sistema na skladištu naftnih derivata Požega u Požegi

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

163 Dvokanalni gasni hromatograf sa plameno jonizujućim detektorom FID , detektorom sa zahvatom elektrona ECD , azot - fosfornim NPD i masenim detektorom

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)
Rok za prijavu: 31.01.18

Nabavka specijalizovanih usluga po partijama

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

Održavanje i popravka industrijskog interfona "DECODE“ 4000/0511/2017

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Ispravka / obustava

Fizičko tehničko obezbeđenje

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

Usluge zaštite imovine, objekata, prostora i lica

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

Nabavka usluge dnevnog obezbeđenja u 2018. godini

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor