Feedback

Tenderi Obezbeđenje imovine i lica

Javne-nabavke.com Vas informišu o tenderima iz branše obezbeđenje imovine i lica.
Ako pružate usluge telohranitelja, video nadzora, obezbeđenje zgrada, sve te poslove možete da pronađete na našem portalu.

Prikupili smo ove tendere sa Portala javnih nabavki, iz štampe i sa velikog broja internet stranica u Srbiji i izabrali ih uz pomoć ključnih reči i CPV kodova između velikog broja objava koje imamo u našoj bazi. Javne-nabavke.com će Vam pomoći da pronađete baš one tendere za obezbeđenje imovine i lica u kojima vidite najbolju mogućnost prodaje

Za vreme 7-dnevnog besplatnog testa možete da procenite kakvu podršku Javne-nabavke.com mogu da Vam pruže u procesu izbora nabavki!

290 tendera je pronađeno za ovu novu pretragu. Stranica: 1 ( od 29)
  Naslov Objavljeno Rok Region
Usluge obezbeđenja 20.03.18 Beograd
Javna nabavka usluga – servis skenera i metal detektor kapije sa otklanjanjem kvarova i zamenom delova 26.03.18 Vojvodina
Usluge obezbeđenja avio karata za službena putovanja zaposlenih u inostranstvo, JN broj M - 23/17 02.08.17 Beograd
O. P. 78/2017: sistem kontrole komunalnog otpada na deponiji Vinča i pogonu pogonu Otpad sa bezbednosno informativnim sistemom za praćenje 05.02.18 Beograd
Oprema i usluge održavanja i nadogradnje sistema za primenu mera elektronskog nadzora za potrebe Uprave za izvršenje krivičnih sankcija interni broj javne nabavke 7/2018 16.04.18 Beograd
Nabavka usluga - Izrada projektno - tehničke dokumentacije za plan zaštite od požara i izrada projekta stabilnog sistema dojave požara, br. 12U/IV/2018 23.04.18 Šumadija i Zapadna Srbija
Zaštita imovine 18.04.18 21.05.18 Beograd
USLUGE FIZIČKO - TEHNIČKOG OBEZBEĐENjA 05.04.18 Šumadija i Zapadna Srbija
Nabavka usluga tekućih popravki i održavanja računarske opreme, štampača, računarske mreže, stabilnog sistema za detekciju požara, centrale za detekciju gasa, sistema video nadzora i telefonije za potrebe Studentskog centra u Kragujevcu 02.04.18 Šumadija i Zapadna Srbija
OPREMA ZA BEZBEDNOST 23.04.18 03.05.18 Južna i Istočna Srbija

Usluge obezbeđenja

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor
Izvor ujn.gov.rs

Javna nabavka usluga – servis skenera i metal detektor kapije sa otklanjanjem kvarova i zamenom delova

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor
Izvor ujn.gov.rs

Usluge obezbeđenja avio karata za službena putovanja zaposlenih u inostranstvo, JN broj M - 23/17

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor
Izvor ujn.gov.rs

O. P. 78/2017: sistem kontrole komunalnog otpada na deponiji Vinča i pogonu pogonu Otpad sa bezbednosno informativnim sistemom za praćenje

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor
Izvor ujn.gov.rs

Oprema i usluge održavanja i nadogradnje sistema za primenu mera elektronskog nadzora za potrebe Uprave za izvršenje krivičnih sankcija interni broj javne nabavke 7/2018

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor
Izvor ujn.gov.rs

Nabavka usluga - Izrada projektno - tehničke dokumentacije za plan zaštite od požara i izrada projekta stabilnog sistema dojave požara, br. 12U/IV/2018

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)
Izvor ujn.gov.rs

Zaštita imovine

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)
Izvor ujn.gov.rs

USLUGE FIZIČKO - TEHNIČKOG OBEZBEĐENjA

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor
Izvor ujn.gov.rs

Nabavka usluga tekućih popravki i održavanja računarske opreme, štampača, računarske mreže, stabilnog sistema za detekciju požara, centrale za detekciju gasa, sistema video nadzora i telefonije za potrebe Studentskog centra u Kragujevcu

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor
Izvor ujn.gov.rs

OPREMA ZA BEZBEDNOST

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)
Izvor ujn.gov.rs