Feedback

Tenderi Obrazovanje

Ova pretraga pronalazi nabavke za obrazovanje, osposobljavanje, školovanje, seminare, edukacije.

121 tendera je pronađeno za ovu novu pretragu. Stranica: 1 ( od 13)
  Naslov Objavljeno Rok Region
Nabavka dobara - materijal za obrazovanje 06.11.17 Vojvodina
ponovljeni poziv OPREMA ZA CENTAR EDUKACIJE - Pokrajina Kosovo i Metohija, Opština Đakovica 17.11.17 24.11.17 Kosovo i Metohija
Osposobljavanje profesionalno izloženih lica za sprovođenje mera zaštite od jonizujućih zračenja 17.11.17 28.11.17 Vojvodina
JN/2100/0444/2017 ‘‘Pohađanje specijalističkog kursa za Siemens TIA portal, STEP7 i WinCC Flexibile za 4 inženjera - HE BB’’ 17.11.17 20.12.17 Beograd
Javna nabavka usluga "Obuke – informacione tehnologije", oblikovane po partijama 10.11.17 27.11.17 Beograd
Zakup prostora za sertifikaciju, predavanja, ispite i seminare - II deo 10.11.17 20.11.17 Beograd
Obuka nastavnika i profesora u oblasti informaciono - komunikacionih tehnologija, JN O - 38/2017 09.11.17 12.12.17 Beograd
160 - 16 Usluga pripreme dokumentacije i obuka zaposlenih za prelazak na nove verzije standarda ISO 14001:2015 23.06.17 Beograd
161 - 16 Usluga pripreme dokumentacije i obuka zaposlenih za prelazak na nove verzije standarda 9001:2015 23.06.17 Beograd
JN 125 17 - IKT obuke, po partijama 11.08.17 Beograd

Nabavka dobara - materijal za obrazovanje

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

ponovljeni poziv OPREMA ZA CENTAR EDUKACIJE - Pokrajina Kosovo i Metohija, Opština Đakovica

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)
Rok za prijavu: 24.11.17

Osposobljavanje profesionalno izloženih lica za sprovođenje mera zaštite od jonizujućih zračenja

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)
Rok za prijavu: 28.11.17

JN/2100/0444/2017 ‘‘Pohađanje specijalističkog kursa za Siemens TIA portal, STEP7 i WinCC Flexibile za 4 inženjera - HE BB’’

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)
Rok za prijavu: 20.12.17

Javna nabavka usluga "Obuke – informacione tehnologije", oblikovane po partijama

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Ispravka / obustava
Rok za prijavu: 27.11.17

Zakup prostora za sertifikaciju, predavanja, ispite i seminare - II deo

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)
Rok za prijavu: 20.11.17

Obuka nastavnika i profesora u oblasti informaciono - komunikacionih tehnologija, JN O - 38/2017

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)
Rok za prijavu: 12.12.17

160 - 16 Usluga pripreme dokumentacije i obuka zaposlenih za prelazak na nove verzije standarda ISO 14001:2015

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Ispravka / obustava

161 - 16 Usluga pripreme dokumentacije i obuka zaposlenih za prelazak na nove verzije standarda 9001:2015

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Ispravka / obustava

JN 125 17 - IKT obuke, po partijama

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor