Feedback

Tenderi Održavanje, popravka i ugradnja kompjuterske opreme

Ova pretraga pronalazi nabavke za kompjutersku opremu i servis.

16 tendera je pronađeno za ovu novu pretragu. Stranica: 1 ( od 2)
  Naslov Objavljeno Rok Region
Nabavka usluge održavanja i popravke nemedicinske opreme sa zamenom rezervnih delova i potrošnog materijala, JNMV broj 11 - 6/2017 19.10.17 Južna i Istočna Srbija
Usluga instaliranja video opreme 20.10.17 Beograd
Izvođenje radova instaliranja opreme za Anti Panik rasvetu u vrtiću "Plamenak" Predškolske ustanove "Đulići" Zaječar 20.11.17 28.11.17 Južna i Istočna Srbija
Produženje prava korišćenja antivirus licenci``Kaspersky antivirus``MVU 9/17 30.10.17 Beograd
Nabavka obnove licence za antivirusni softver ESET za potrebe RFZO za period od 12 meseci 25.09.17 Beograd
Nabavka licence za program TeamViewer i održavanje licence za antivirus zaštitu 16.11.17 27.11.17 Beograd
Javna nabavka usluge produžetka prava korišćenja licenci i kuponina novih, PARTIJa 3 - produžetak prava korišćenja postojećih licenci za antivirusnu zaštitu i Adobe za grafičku obradu, JNMV 45/2017 25.10.17 Beograd
Usluga obnove licenci antivirusne zaštite za računare i laptopove, kao i antivirus/antispam zaštite za mailbox 15.11.17 24.11.17 Beograd
Telekomunikacione usluge za primarni i backup link za realizaciju WAN mreže Uprave za izvršenje krivičnih sankcija, konfigurisanje, završno testiranje i puštanje u rad istih 12.10.17 Beograd
Javna nabavka br. D - 36/17 Antivirusni programski paket za period od tri godine 07.11.17 08.12.17 Beograd

Nabavka usluge održavanja i popravke nemedicinske opreme sa zamenom rezervnih delova i potrošnog materijala, JNMV broj 11 - 6/2017

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

Usluga instaliranja video opreme

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

Izvođenje radova instaliranja opreme za Anti Panik rasvetu u vrtiću "Plamenak" Predškolske ustanove "Đulići" Zaječar

Vrsta nabavke Ugovor za javne radove
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)
Rok za prijavu: 28.11.17

Produženje prava korišćenja antivirus licenci``Kaspersky antivirus``MVU 9/17

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

Nabavka obnove licence za antivirusni softver ESET za potrebe RFZO za period od 12 meseci

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

Nabavka licence za program TeamViewer i održavanje licence za antivirus zaštitu

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)
Rok za prijavu: 27.11.17

Javna nabavka usluge produžetka prava korišćenja licenci i kuponina novih, PARTIJa 3 - produžetak prava korišćenja postojećih licenci za antivirusnu zaštitu i Adobe za grafičku obradu, JNMV 45/2017

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

Usluga obnove licenci antivirusne zaštite za računare i laptopove, kao i antivirus/antispam zaštite za mailbox

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)
Rok za prijavu: 24.11.17

Telekomunikacione usluge za primarni i backup link za realizaciju WAN mreže Uprave za izvršenje krivičnih sankcija, konfigurisanje, završno testiranje i puštanje u rad istih

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

Javna nabavka br. D - 36/17 Antivirusni programski paket za period od tri godine

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)
Rok za prijavu: 08.12.17