Feedback

Tenderi Popravka i održavanje instalacija u zgradama

Ova pretraga daje tendere za popravku i održavanje instalacija u zgradama.

78 tendera je pronađeno za ovu novu pretragu. Stranica: 1 ( od 8)
  Naslov Objavljeno Rok Region
Usluga održavanja termotehničkih instalacija u poslovnom objektu Filijale Užice – popravka centralnog sistema za klimatizaciju. 14.12.17 Beograd
JN 3100/0223/2017 - Održavanje i servisiranje klima uređaja 17.11.17 Beograd
SERVISIRANJE I ODRŽAVANJE VOZILA, MEHANIZACIJE, MAŠINA, UREĐAJA, NJIHOVIH KOMPONETI I DR. 2017. god. 16.10.17 Vojvodina
SERVISIRANJE I POPRAVKA GREJANJA NA AUTOBUSIMA, broj VNU - 255/17 05.12.17 Beograd
JN 3100/0790/2017 - SERVIS I POPRAVKA PUMPI ZA POTREBE ODRŽAVANJA SISTEMA GREJANJA 19.01.18 22.02.18 Beograd, Južna i Istočna Srbija
Nabavka usluga održavanja i popravki nemedicinskih aparata i opreme 19.01.18 29.01.18 Vojvodina
Usluga servisiranja i popravke pumpi bunarske, muljarice, za grejanje i procesnih pumpi 4000/0458/2017 26.12.17 30.01.18 Beograd
185 - 17 - O – Sanacija elektroenergetskih instalacija Klinike za neurologiju, Klinike za očne bolesti i Upravne zgrade Kliničkog centra Vojvodine 26.12.17 26.01.18 Vojvodina
Nabavka seta rezervnih delova i opreme za održavanje PPVa vodovodnog sistema „Suva separacija" i eksploatacionih bunara 4000/0312/2017 10.01.18 09.02.18 Beograd
Nabavka materijala sa uslugom električnih popravki i održavanja opreme električnih uređaja , po partijam 03.08.17 Vojvodina, Šumadija i Zapadna Srbija

Usluga održavanja termotehničkih instalacija u poslovnom objektu Filijale Užice – popravka centralnog sistema za klimatizaciju.

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

JN 3100/0223/2017 - Održavanje i servisiranje klima uređaja

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

SERVISIRANJE I ODRŽAVANJE VOZILA, MEHANIZACIJE, MAŠINA, UREĐAJA, NJIHOVIH KOMPONETI I DR. 2017. god.

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

SERVISIRANJE I POPRAVKA GREJANJA NA AUTOBUSIMA, broj VNU - 255/17

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

JN 3100/0790/2017 - SERVIS I POPRAVKA PUMPI ZA POTREBE ODRŽAVANJA SISTEMA GREJANJA

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)
Rok za prijavu: 22.02.18

Nabavka usluga održavanja i popravki nemedicinskih aparata i opreme

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)
Rok za prijavu: 29.01.18

Usluga servisiranja i popravke pumpi bunarske, muljarice, za grejanje i procesnih pumpi 4000/0458/2017

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Ispravka / obustava
Rok za prijavu: 30.01.18

185 - 17 - O – Sanacija elektroenergetskih instalacija Klinike za neurologiju, Klinike za očne bolesti i Upravne zgrade Kliničkog centra Vojvodine

Vrsta nabavke Ugovor za javne radove
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)
Rok za prijavu: 26.01.18

Nabavka seta rezervnih delova i opreme za održavanje PPVa vodovodnog sistema „Suva separacija" i eksploatacionih bunara 4000/0312/2017

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Ispravka / obustava
Rok za prijavu: 09.02.18

Nabavka materijala sa uslugom električnih popravki i održavanja opreme električnih uređaja , po partijam

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor