Feedback

Tenderi Popravka, održavanje, servisiranje i remont vozila i ostale opreme

Ova pretraga pronalazi nabavke za popravku, održavanje, servisiranje i remont vozila i opreme.

289 tendera je pronađeno za ovu novu pretragu. Stranica: 1 ( od 29)
  Naslov Objavljeno Rok Region
USLUGE POPRAVKE I ODRŽAVANJA MOTORNIH VOZILA - Vojna pošta 1205 Beograd 17.11.17 21.11.17 Beograd
USLUGA ODRŽAVANJA 7 MOTORIH VOZILA AUDI - Vojna Pošta 2289 Beograd 17.11.17 21.11.17 Beograd
Popravka elektroinstalacija na vozilima sa dijagnostikom kvara i usluga baždarenja i servisiranja tahografa, oblikovana po partijama, broj JN: 347/2017. 18.10.17 Beograd
Predmet javne nabavke je usluga zamene auto - stakala, broj JN: 358/2017. 20.10.17 Beograd
USLUGE VULKANIZERA I OPTIKA II 2017. GOD. za potrebe ŠG `` Sombor`` 07.11.17 Vojvodina
Unapređenje sistema primene tehničkih propisa u oblasti homologacije vozila u Republici Srbiji 17.11.17 23.11.17 Beograd
Osiguranje zgrada, vozila, opreme i zaposlenih 17.11.17 27.11.17 Južna i Istočna Srbija
Usluge servisiranja i održavanja motornih vozila marke BMV 17.11.17 27.11.17 Beograd
MJN 21/17 Nabavka servisiranja vozila marke ``Škoda`` Građevinske direkcije Srbije d.o.o 17.11.17 27.11.17 Beograd
Remont elemenata prenosno - upravljačkih podsistema, kočionog i sistema za promenu prenosa na vozilima i radnim mašinama šifra M/48/2017 04.10.17 Beograd

USLUGE POPRAVKE I ODRŽAVANJA MOTORNIH VOZILA - Vojna pošta 1205 Beograd

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)
Rok za prijavu: 21.11.17

USLUGA ODRŽAVANJA 7 MOTORIH VOZILA AUDI - Vojna Pošta 2289 Beograd

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)
Rok za prijavu: 21.11.17

Popravka elektroinstalacija na vozilima sa dijagnostikom kvara i usluga baždarenja i servisiranja tahografa, oblikovana po partijama, broj JN: 347/2017.

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Ispravka / obustava

Predmet javne nabavke je usluga zamene auto - stakala, broj JN: 358/2017.

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

USLUGE VULKANIZERA I OPTIKA II 2017. GOD. za potrebe ŠG `` Sombor``

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

Unapređenje sistema primene tehničkih propisa u oblasti homologacije vozila u Republici Srbiji

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)
Rok za prijavu: 23.11.17

Osiguranje zgrada, vozila, opreme i zaposlenih

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)
Rok za prijavu: 27.11.17

Usluge servisiranja i održavanja motornih vozila marke BMV

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)
Rok za prijavu: 27.11.17

MJN 21/17 Nabavka servisiranja vozila marke ``Škoda`` Građevinske direkcije Srbije d.o.o

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)
Rok za prijavu: 27.11.17

Remont elemenata prenosno - upravljačkih podsistema, kočionog i sistema za promenu prenosa na vozilima i radnim mašinama šifra M/48/2017

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor