Feedback

Tenderi Prevodilačke usluge

Ova pretraga pronalazi tendere za prevodilačke usluge i usluge sudskih tumača.

15 tendera je pronađeno za ovu novu pretragu. Stranica: 1 ( od 2)
  Naslov Objavljeno Rok Region
Usluge prevođenja 18.01.18 26.01.18 Beograd
203 NMV/16 – Prevod i priprema za pregled revizione komisije prethodne studije opravdanosti sa generalnim projektom, za konačnu fazu izgradnje PPOV 01.06.17 Beograd
Javna nabavka male vrednosti br.174/2017 - Nabavka softvera za prevođenje 15.01.18 23.01.18 Beograd
Usluge prevođenja 11.12.17 Beograd
Usluge prevođenja 05.01.18 22.01.18 Vojvodina
Usluge prevođenja, JNMV 20/2017 13.07.17 Beograd
Usluge prevođenja 05.01.18 22.01.18 Vojvodina
Usluge prevođenja 11.12.17 Beograd
Nabavka brošura, prevoda i distribucija knjiga 03.01.18 Kosovo i Metohija
JN 1 - 11/17 - nabavka usluga prevođenja za potrebe Agencije za vođenje sporova u postupku privatizacije 29.11.17 Beograd

Usluge prevođenja

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)
Rok za prijavu: 26.01.18

203 NMV/16 – Prevod i priprema za pregled revizione komisije prethodne studije opravdanosti sa generalnim projektom, za konačnu fazu izgradnje PPOV

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

Javna nabavka male vrednosti br.174/2017 - Nabavka softvera za prevođenje

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)
Rok za prijavu: 23.01.18

Usluge prevođenja

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Ispravka / obustava

Usluge prevođenja

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Ispravka / obustava
Rok za prijavu: 22.01.18

Usluge prevođenja, JNMV 20/2017

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

Usluge prevođenja

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)
Rok za prijavu: 22.01.18

Usluge prevođenja

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

Nabavka brošura, prevoda i distribucija knjiga

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Ostale informacije

JN 1 - 11/17 - nabavka usluga prevođenja za potrebe Agencije za vođenje sporova u postupku privatizacije

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor