Feedback

Tenderi Prevodilačke usluge

Ova pretraga pronalazi tendere za prevodilačke usluge i usluge sudskih tumača.

26 tendera je pronađeno za ovu novu pretragu. Stranica: 1 ( od 3)
  Naslov Objavljeno Rok Region
Usluge prevođenja 18.04.18 04.05.18 Beograd
Javna nabavka usluga prevođenja 10.04.18 Beograd
Usluge – prevođenje, ponovljeni postupak 20.04.18 30.04.18 Beograd
Usluga prevođenja teksta za potrebe Gradske uprave grada Beograda 23.03.18 Beograd
JN 12/2018 - Usluge prevođenja, po partijama 16.04.18 30.04.18 Beograd
JNMV 303/2018 - usluge prevođenja 16.04.18 27.04.18 Beograd
Usluge prevođenja 16.04.18 25.04.18 Beograd
Nabavka prevodilačkih usluga za potrebe Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede 30.03.18 30.04.18 Beograd
JNMV 4/2018 usluge prevođenja 05.04.18 Beograd
Usluge prevođenja 19.04.18 21.05.18 Beograd

Usluge prevođenja

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)
Izvor ujn.gov.rs

Javna nabavka usluga prevođenja

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor
Izvor ujn.gov.rs

Usluge – prevođenje, ponovljeni postupak

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)
Izvor ujn.gov.rs

Usluga prevođenja teksta za potrebe Gradske uprave grada Beograda

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor
Izvor ujn.gov.rs

JN 12/2018 - Usluge prevođenja, po partijama

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)
Izvor ujn.gov.rs

JNMV 303/2018 - usluge prevođenja

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)
Izvor ujn.gov.rs

Usluge prevođenja

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)
Izvor ujn.gov.rs

Nabavka prevodilačkih usluga za potrebe Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)
Izvor ujn.gov.rs

JNMV 4/2018 usluge prevođenja

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor
Izvor ujn.gov.rs

Usluge prevođenja

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)
Izvor ujn.gov.rs