Feedback

Tenderi Prevodilačke usluge

Ova pretraga pronalazi tendere za prevodilačke usluge i usluge sudskih tumača.

8 tendera je pronađeno za ovu novu pretragu. Stranica: 1 ( od 1)
  Naslov Objavljeno Rok Region
Javna nabavka usluge prevođenja 31.10.17 04.12.17 Beograd
Nabavka brošura, prevod i distribucija knjiga 06.11.17 Kosovo i Metohija
JNO/1000 - 2000/0044/2016 PREVODILAČKE USLUGE 29.04.17 Beograd
Javna nabavka usluge prevođenja 31.10.17 01.12.17 Beograd
Usluge simultanog prevođenja za potrebe realizacije foruma sa ODKB 02.10.17 Beograd
Govor, prevod i transkripcija 12.10.17 Kosovo i Metohija
Usluga prevođenja i spikerskog čitanja teksta 19.09.17 Beograd
Usluge prevođenja 19.09.17 Kosovo i Metohija

Javna nabavka usluge prevođenja

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Ispravka / obustava
Rok za prijavu: 04.12.17

Nabavka brošura, prevod i distribucija knjiga

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

JNO/1000 - 2000/0044/2016 PREVODILAČKE USLUGE

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

Javna nabavka usluge prevođenja

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)
Rok za prijavu: 01.12.17

Usluge simultanog prevođenja za potrebe realizacije foruma sa ODKB

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

Govor, prevod i transkripcija

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Ostale informacije

Usluga prevođenja i spikerskog čitanja teksta

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

Usluge prevođenja

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Ostale informacije