Feedback

Tenderi Rudarstvo, osnovni metali i srodni proizvodi

Ova pretraga pronalazi nabavke za rudarstvo.

96 tendera je pronađeno za ovu novu pretragu. Stranica: 1 ( od 10)
  Naslov Objavljeno Rok Region
Nabavka građevinskog materijala 27.12.17 Beograd
VV 39/2017 Građevinski materijal i pripadajući proizvodi Partija 2. Sanaciona spojnica prohromska promera: 50 mm, 65 mm, 80 mm, 100 mm Partija 3. Sanaciona spojnica prohromska promera:125 mm, 150 mm, 200 mm Partija 14. Vodovodne armature za kućne priključke Partija 24. Armaturna mreža Partija 25. Cement Partija 26. Radijalna opeka i betonski blokovi Partija 27. Armirano betonska ploča sa metalnim ramom Partija 30. Sredstvo za nalivanje staza taložnika dvokomponentni predpremaz na bazi cementa i polimera Partija 31. Penjalice 24.11.17 Šumadija i Zapadna Srbija
Prodaja - presa aluminijum štipalica, presa izbijačica, mašina za sečenje ugaonih profila, aparat za varenje, linijska ugaona brusilica, frezer T prečke 22.01.18 09.02.18 Šumadija i Zapadna Srbija
ČELIČNI POLUPROIZVODI I OBOJENI METALI - PO PARTIJAMA naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke: 44163000 - Cevi i armatura 44173000 – Traka, 44331000 - Šipke ,broj VND - 240/17 14.11.17 Beograd
Javna nabavka male vrednosti br.146/2017 Bravarski materijal i alat za održavanje kontaktne mreže monofaznog sistema 25KV, 50Hz, po partijama 18.12.17 Beograd
Rekonstrukcija vodovodne mreže na teritoriji GO Palilula 26.12.17 25.01.18 Beograd
JN 3100/1059/2017 - Čelične četke za čeonu brusilicu 19.01.18 22.02.18 Beograd, Južna i Istočna Srbija
JN 3000/0956/2017 1182/2017 - Alat i merni uređaji 28.12.17 01.02.18 Beograd
JN 3000/1188/2017 1600/2017 - Čelični kompenzatori na koti 71m i 115m dimnog kanala - TENT B 12.01.18 12.02.18 Beograd
JN/2000/0099/2017 - Profilisane gume za HMO 12.10.17 Beograd

Nabavka građevinskog materijala

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Ispravka / obustava

VV 39/2017 Građevinski materijal i pripadajući proizvodi Partija 2. Sanaciona spojnica prohromska promera: 50 mm, 65 mm, 80 mm, 100 mm Partija 3. Sanaciona spojnica prohromska promera:125 mm, 150 mm, 200 mm Partija 14. Vodovodne armature za kućne priključke Partija 24. Armaturna mreža Partija 25. Cement Partija 26. Radijalna opeka i betonski blokovi Partija 27. Armirano betonska ploča sa metalnim ramom Partija 30. Sredstvo za nalivanje staza taložnika dvokomponentni predpremaz na bazi cementa i polimera Partija 31. Penjalice

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

Prodaja - presa aluminijum štipalica, presa izbijačica, mašina za sečenje ugaonih profila, aparat za varenje, linijska ugaona brusilica, frezer T prečke

Vrsta nabavke Ostalo
Vrsta dokumenta: Ostale informacije
Rok za prijavu: 09.02.18

ČELIČNI POLUPROIZVODI I OBOJENI METALI - PO PARTIJAMA naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke: 44163000 - Cevi i armatura 44173000 – Traka, 44331000 - Šipke ,broj VND - 240/17

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

Javna nabavka male vrednosti br.146/2017 Bravarski materijal i alat za održavanje kontaktne mreže monofaznog sistema 25KV, 50Hz, po partijama

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

Rekonstrukcija vodovodne mreže na teritoriji GO Palilula

Vrsta nabavke Ugovor za javne radove
Vrsta dokumenta: Ispravka / obustava
Rok za prijavu: 25.01.18

JN 3100/1059/2017 - Čelične četke za čeonu brusilicu

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)
Rok za prijavu: 22.02.18

JN 3000/0956/2017 1182/2017 - Alat i merni uređaji

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Ispravka / obustava
Rok za prijavu: 01.02.18

JN 3000/1188/2017 1600/2017 - Čelični kompenzatori na koti 71m i 115m dimnog kanala - TENT B

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)
Rok za prijavu: 12.02.18

JN/2000/0099/2017 - Profilisane gume za HMO

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor