Feedback

Tenderi Naručilac Srbijavode

Na stranici Javne-nabavke.com možete da pronađete nabavke svih naručioca. Ovde Vam donosimo nabavke JVP Srbijavode.

Sve ove nabavke prikupljene su sa Portala javnih nabavki i iz velikog broja drugih izvora nabavki koje svakodnevno pratimo.
Pridružite se grupi vodećih firmi u Srbiji i uštedite na vremenu primajući samo one nabavke koje Vas najviše interesuju.

Želite li da svaki dan primate nove tendere na svoj email? Testirajte našu uslugu 7 dana potpuno besplatno i bez obaveze i iskoristite prednosti koje pruža vodeći servis pretrage i dostave nabavki u Srbiji.

88 tendera je pronađeno za ovu novu pretragu. Stranica: 1 ( od 9)
  Naslov Objavljeno Rok Region
JN 86 - 2018 Redovno održavanje vodnih objekata za zaštitu od poplava na Vodnoj jedinici , , ZAPADNA MORAVA - KRUŠEVAC na deonici M. 12. 5. - brana , , Gruža 18.05.18 25.05.18 Beograd
JN 87 - 2018 Redovno održavanje vodnih objekata za zaštitu od poplava na Vodnoj jedinici , , LEPENICA - KRAGUJEVAC” na deonici M. 3. 4. - brana , , Spomen park 18.05.18 25.05.18 Beograd
JN 88 - 2018 Redovno održavanje vodnih objekata za zaštitu od poplava na na Vodnoj jedinici , , ZAPADNA MORAVA – ČAČAK na deonici M. 13. 11. - brana , , Vrutci 18.05.18 Beograd
JN 89 - 2018 Tehničko osmatranje visokih brana prema Operativnom planu odbrane od poplava za 2018. godinu u 2018. godini. Barje M. 10. 9. , Gruža M. 12. 5. , Vrutci M. 13. 11. , Brestovac M. 10. 7. , Nova Grošnica M. 3. 5. , Kudreč 1 i Kudreč 2 M. 5. , Spomen park M. 3. 4. i Goli Kamen M. 13. 7 18.05.18 25.05.18 Beograd
JN 90 - 2018 Regulacija reke Svrljiški Timok od km 2+909 do km 6+195 18.05.18 19.06.18 Beograd
JN 91 - 2018 Nadogradnja Vodoprivrednog informacionog sistema - Registar Zagađivača 18.05.18 18.06.18 Beograd
JN 85 - 2018 Redovno održavanje vodnih objekata zazaštitu od poplava na Vodnoj jedinici LEPENICA - KRAGUJEVAC na deonici M. 3. 5. - brana Nova Grošnica 18.05.18 25.05.18 Beograd
JN 67 - 2018 Redovno održavanje vodnih objekata za zaštitu od poplava na Vodnoj jedinici Jasenica - Smederevska Palanka na deonici M. 5. 1. - brana , , Kudreč 1 i 2 11.04.18 Beograd
JN 253 - 2017 Tehnička dokumenzacija za sistem za navodnjavanje Udovički plato - druga faza - noveliranje i usklađivanje sa Zakonom o planiranju i izgradnji 20.04.18 Beograd
JN 77 - 2018 Sanacija lokalnih oštećenja i obezbeđenje proticajnog profila reke Lepenice, km: 28+474 - km: 31+479 16.05.18 31.05.18 Beograd

JN 86 - 2018 Redovno održavanje vodnih objekata za zaštitu od poplava na Vodnoj jedinici , , ZAPADNA MORAVA - KRUŠEVAC na deonici M. 12. 5. - brana , , Gruža

Vrsta nabavke Ugovor za javne radove
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

JN 87 - 2018 Redovno održavanje vodnih objekata za zaštitu od poplava na Vodnoj jedinici , , LEPENICA - KRAGUJEVAC” na deonici M. 3. 4. - brana , , Spomen park

Vrsta nabavke Ugovor za javne radove
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

JN 88 - 2018 Redovno održavanje vodnih objekata za zaštitu od poplava na na Vodnoj jedinici , , ZAPADNA MORAVA – ČAČAK na deonici M. 13. 11. - brana , , Vrutci

Vrsta nabavke Ugovor za javne radove
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

JN 89 - 2018 Tehničko osmatranje visokih brana prema Operativnom planu odbrane od poplava za 2018. godinu u 2018. godini. Barje M. 10. 9. , Gruža M. 12. 5. , Vrutci M. 13. 11. , Brestovac M. 10. 7. , Nova Grošnica M. 3. 5. , Kudreč 1 i Kudreč 2 M. 5. , Spomen park M. 3. 4. i Goli Kamen M. 13. 7

Vrsta nabavke Ugovor za javne radove
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

JN 90 - 2018 Regulacija reke Svrljiški Timok od km 2+909 do km 6+195

Vrsta nabavke Ugovor za javne radove
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

JN 91 - 2018 Nadogradnja Vodoprivrednog informacionog sistema - Registar Zagađivača

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

JN 85 - 2018 Redovno održavanje vodnih objekata zazaštitu od poplava na Vodnoj jedinici LEPENICA - KRAGUJEVAC na deonici M. 3. 5. - brana Nova Grošnica

Vrsta nabavke Ugovor za javne radove
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

JN 67 - 2018 Redovno održavanje vodnih objekata za zaštitu od poplava na Vodnoj jedinici Jasenica - Smederevska Palanka na deonici M. 5. 1. - brana , , Kudreč 1 i 2

Vrsta nabavke Ugovor za javne radove
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

JN 253 - 2017 Tehnička dokumenzacija za sistem za navodnjavanje Udovički plato - druga faza - noveliranje i usklađivanje sa Zakonom o planiranju i izgradnji

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

JN 77 - 2018 Sanacija lokalnih oštećenja i obezbeđenje proticajnog profila reke Lepenice, km: 28+474 - km: 31+479

Vrsta nabavke Ugovor za javne radove
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)