Feedback

Tenderi Naručilac Srbijavode

Na stranici Javne-nabavke.com možete da pronađete nabavke svih naručioca. Ovde Vam donosimo nabavke JVP Srbijavode.

Sve ove nabavke prikupljene su sa Portala javnih nabavki i iz velikog broja drugih izvora nabavki koje svakodnevno pratimo.
Pridružite se grupi vodećih firmi u Srbiji i uštedite na vremenu primajući samo one nabavke koje Vas najviše interesuju.

Želite li da svaki dan primate nove tendere na svoj email? Testirajte našu uslugu 7 dana potpuno besplatno i bez obaveze i iskoristite prednosti koje pruža vodeći servis pretrage i dostave nabavki u Srbiji.

16 tendera je pronađeno za ovu novu pretragu. Stranica: 1 ( od 2)
  Naslov Objavljeno Rok Region
JN 167 - 2017 Snimanje i izrada Elaborata o stanju istaloženog nanosa u akumulaciji Ćelije kod Kruševca 25.09.17 Beograd
JN 203 - 2017 Hitni radovi na sanaciji kritičnog lokaliteta reke Ub za zaštitu dela naselja Ub od unutrašnjih voda i velikih voda reke Ub lokalitet uzvodno od mosta u Gunjevcu 12+533 - dovodni kanal 1,0 km, ulivna građevina sa ustavom i žabljim poklopcem 30.10.17 Beograd
JN 75 - 2017 Usluga mobilne telefonije 13.04.17 Beograd
JN 125 - 2017 Pametni monitor osetljiv na dodir 25.09.17 Beograd
JN 200 - 2017 Hitni sanacioni radovi u koritu i na obalama reke Bjelice od ušća u Zapadnu Moravu do granica naselja Lučani na desnoj obali i Đerać na levoj obali : obezbeđenje propusne moći i zaštita oštećenih obala korita Bjelice u zoni mostova i regionalne infrastrukture cevovod vodovodnog sistema „Rzav“, gasovod u dužini od 1,0 km, nadvišenje odbrambenih linija duž Bjelice u zoni ugroženih delova naselja Đerać 1,4 km , izlivni objekti i protiverozioni radovi u slivovima levoobalnih bujičnih pritoka Bjelice u zoni naselja Đe 02.11.17 Beograd
DAVANJE U ZAKUP VODNOG ZEMLJIŠTA U SVOJINI REPUBLIKE SRBIJE - JVP Srbijavode Novi Beograd 15.11.17 11.12.17 Beograd
JN 201 - 2017 Brana Ćelije - Nabavka klipno - prstenastog ventila ∅ 700mm,NP 16, Nabavka i ugradnja uređaja za prenos podataka sa merača nivoa vode u otvorenim pijezometrima. Sanacija procurivanja i antikoroziona zaštita cevovoda ∅ 700mm u izlaznoj zatvaračnici. Rehabilitacija ili zamena 24.10.17 Beograd
JN 197 - 2017 Popravka poslovne zgrade u VPC „Sava - Dunav“ u Šapcu, Kralja Milana 8 18.10.17 Beograd
JN 204 - 2017 Tehnička dokumentacija za rekonstrukciju zaštitnih objekata na desnoj obali reke Lim u Prijepolju u zoni naselja Šarampovo 03.11.17 04.12.17 Beograd
JN 167 - 2017 Snimanje i izrada Elaborata o stanju istaloženog nanosa u akumulaciji Ćelije kod Kruševca 25.09.17 Beograd

JN 167 - 2017 Snimanje i izrada Elaborata o stanju istaloženog nanosa u akumulaciji Ćelije kod Kruševca

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

JN 203 - 2017 Hitni radovi na sanaciji kritičnog lokaliteta reke Ub za zaštitu dela naselja Ub od unutrašnjih voda i velikih voda reke Ub lokalitet uzvodno od mosta u Gunjevcu 12+533 - dovodni kanal 1,0 km, ulivna građevina sa ustavom i žabljim poklopcem

Vrsta nabavke Ugovor za javne radove
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

JN 75 - 2017 Usluga mobilne telefonije

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

JN 125 - 2017 Pametni monitor osetljiv na dodir

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

JN 200 - 2017 Hitni sanacioni radovi u koritu i na obalama reke Bjelice od ušća u Zapadnu Moravu do granica naselja Lučani na desnoj obali i Đerać na levoj obali : obezbeđenje propusne moći i zaštita oštećenih obala korita Bjelice u zoni mostova i regionalne infrastrukture cevovod vodovodnog sistema „Rzav“, gasovod u dužini od 1,0 km, nadvišenje odbrambenih linija duž Bjelice u zoni ugroženih delova naselja Đerać 1,4 km , izlivni objekti i protiverozioni radovi u slivovima levoobalnih bujičnih pritoka Bjelice u zoni naselja Đe

Vrsta nabavke Ugovor za javne radove
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

DAVANJE U ZAKUP VODNOG ZEMLJIŠTA U SVOJINI REPUBLIKE SRBIJE - JVP Srbijavode Novi Beograd

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)
Rok za prijavu: 11.12.17

JN 201 - 2017 Brana Ćelije - Nabavka klipno - prstenastog ventila ∅ 700mm,NP 16, Nabavka i ugradnja uređaja za prenos podataka sa merača nivoa vode u otvorenim pijezometrima. Sanacija procurivanja i antikoroziona zaštita cevovoda ∅ 700mm u izlaznoj zatvaračnici. Rehabilitacija ili zamena

Vrsta nabavke Ugovor za javne radove
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

JN 197 - 2017 Popravka poslovne zgrade u VPC „Sava - Dunav“ u Šapcu, Kralja Milana 8

Vrsta nabavke Ugovor za javne radove
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

JN 204 - 2017 Tehnička dokumentacija za rekonstrukciju zaštitnih objekata na desnoj obali reke Lim u Prijepolju u zoni naselja Šarampovo

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Ispravka / obustava
Rok za prijavu: 04.12.17

JN 167 - 2017 Snimanje i izrada Elaborata o stanju istaloženog nanosa u akumulaciji Ćelije kod Kruševca

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor