Feedback

Tenderi Telekomunikaciona oprema i usluge

Ova pretraga pronalazi nabavke za telekomunikacionu opremu i usluge, telefone, modeme, rutere, bazne stanice.

95 tendera je pronađeno za ovu novu pretragu. Stranica: 1 ( od 10)
  Naslov Objavljeno Rok Region
Nabavka usluge održavanja i popravke nemedicinske opreme sa zamenom rezervnih delova i potrošnog materijala, JNMV broj 11 - 6/2017 19.10.17 Južna i Istočna Srbija
Telekomunikacione usluge 22.05.17 Vojvodina
Nabavka usluga mobilne telefonije i interneta oblikovana u tri partije 10.10.17 Šumadija i Zapadna Srbija, Južna i Istočna Srbija
253 OU - OS/17 – Usluge prenosa podataka putem mobilne telefonije 23.10.17 22.11.17 Beograd
Izrada projekta za uređenje javne komunalne infrastrukture u Ulici Nikole Lunjevice 08.11.17 Šumadija i Zapadna Srbija
Usluge mobilne telefonije, JN br.1.2.2/2017 16.11.17 27.11.17 Južna i Istočna Srbija
Usluge mobilne telefonije 20.11.17 Kosovo i Metohija
Usluga mobilne telefonije 05.10.17 Vojvodina, Šumadija i Zapadna Srbija
14/2015 mobilni telefoni 30.10.17 Beograd
Fiksna telefonija 31.10.17 Beograd

Nabavka usluge održavanja i popravke nemedicinske opreme sa zamenom rezervnih delova i potrošnog materijala, JNMV broj 11 - 6/2017

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

Telekomunikacione usluge

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Ispravka / obustava

Nabavka usluga mobilne telefonije i interneta oblikovana u tri partije

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

253 OU - OS/17 – Usluge prenosa podataka putem mobilne telefonije

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)
Rok za prijavu: 22.11.17

Izrada projekta za uređenje javne komunalne infrastrukture u Ulici Nikole Lunjevice

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

Usluge mobilne telefonije, JN br.1.2.2/2017

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Ispravka / obustava
Rok za prijavu: 27.11.17

Usluge mobilne telefonije

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Ostale informacije

Usluga mobilne telefonije

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

14/2015 mobilni telefoni

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

Fiksna telefonija

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor