Feedback

Tenderi Telekomunikaciona oprema i usluge

Ova pretraga pronalazi nabavke za telekomunikacionu opremu i usluge, telefone, modeme, rutere, bazne stanice.

110 tendera je pronađeno za ovu novu pretragu. Stranica: 1 ( od 11)
  Naslov Objavljeno Rok Region
Nabavka fiksne i mobilne telefonije 16.01.18 Šumadija i Zapadna Srbija
Nabavka telekomunikacionih usluga - interneta, L2VPN i L3VPN za potrebe RFZO 19.01.18 Beograd
USLUGE FIKSNE TELEFONIJE 06.02.18 Beograd
Zakup optičkih vlakana za internet usluge - kablovska 22.02.18 01.03.18 Vojvodina
JN 266/2017 - Uspostava komunikacionih veza prenos podataka kroz postojeću infrastrukturnu mrežu za potrebe NBS 13.02.18 23.02.18 Beograd
USLUGE OPERATERA MOBILNE TELEFONIJE 29.12.17 Vojvodina
1 JNMVU Nabavka usluge mobilne i fiksne telefonije i internet saobraćaja 12.01.18 Južna i Istočna Srbija
Javna nabavka br. U - 25/17 USLUGA MOBILNE TELEFONIJE ZA PERIOD OD TRI GODINE 18.12.17 Beograd
Javna nabavka usluga – izrada studija iz oblasti elektronskih komunikacija, poštanskih usluga i informacionih tehnologija, oblikovana po partijama: Partija I – Studija izvodljivosti uvođenja White Space Devices u UHF između 470 - 790 MHz ; Partija II – Studija izvodljivosti uspostavljanja procedura nacionalnog CERT - a i upravljanja sistemom za prijavu incidenta. 13.10.17 Beograd
Usluga mobilne telefonije 22.02.18 26.03.18 Beograd

Nabavka fiksne i mobilne telefonije

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

Nabavka telekomunikacionih usluga - interneta, L2VPN i L3VPN za potrebe RFZO

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

USLUGE FIKSNE TELEFONIJE

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

Zakup optičkih vlakana za internet usluge - kablovska

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)
Rok za prijavu: 01.03.18

JN 266/2017 - Uspostava komunikacionih veza prenos podataka kroz postojeću infrastrukturnu mrežu za potrebe NBS

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)
Rok za prijavu: 23.02.18

USLUGE OPERATERA MOBILNE TELEFONIJE

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Ispravka / obustava

1 JNMVU Nabavka usluge mobilne i fiksne telefonije i internet saobraćaja

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

Javna nabavka br. U - 25/17 USLUGA MOBILNE TELEFONIJE ZA PERIOD OD TRI GODINE

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Ispravka / obustava

Javna nabavka usluga – izrada studija iz oblasti elektronskih komunikacija, poštanskih usluga i informacionih tehnologija, oblikovana po partijama: Partija I – Studija izvodljivosti uvođenja White Space Devices u UHF između 470 - 790 MHz ; Partija II – Studija izvodljivosti uspostavljanja procedura nacionalnog CERT - a i upravljanja sistemom za prijavu incidenta.

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

Usluga mobilne telefonije

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)
Rok za prijavu: 26.03.18