Feedback

Tenderi Uređenje zelenih površina i parkova

Ova pretraga pronalazi nabavke za uređenje zelenih površina i parkova, hortikulturu, uređivanje vrtova, ozelenjavanje, nabavku cveća, sadnica.

139 tendera je pronađeno za ovu novu pretragu. Stranica: 1 ( od 14)
  Naslov Objavljeno Rok Region
"Nabavka sadnog materijala" 31.10.17 Šumadija i Zapadna Srbija, Južna i Istočna Srbija
JN 3100/1018/2016 - Održavanje zelenih površina,biološka rekultivacija i zimsko održavanje saobraćajnica u TE Kostolac 26.08.16 Beograd
JN 3000/0394/2017 630/2017 - Nabavka repromaterijala za rekultivaciju deponije pepela seme, đubrivo, sadnice... 16.08.17 Beograd
Nabavka usluge iz oblasti hortikulture na VMC Karaburma i ambulanti Banjica 08.11.17 Beograd
Nabavka i isporuka drvorednih sadnica šljive 20.11.17 28.11.17 Južna i Istočna Srbija
Usluga izrade tehničke dokumentacije sa potrebnim predhodnim radovima za potrebe pribavljanja građevinske dozvole za izvođenje radova na uređenju površinskih voda u okviru kompleksa “Sava park” u Šapcu 20.11.17 20.12.17 Šumadija i Zapadna Srbija
Radovi na uređenju zelenih površina, oboda parcela, površine duž ograde novih parcela, unutar parcela i sadnja drvoreda 20.11.17 21.12.17 Beograd
Rehabilitacija kolovoza u ulicama Bosa Milićević i Park Rajhl Ferenca 05.10.17 Vojvodina, Šumadija i Zapadna Srbija
JN br. 3000/1927/2017 1136/2017 3000/0090/2017 977/2017 Predmet JN:Sadni matrijal i rezano cvećePartija 1. - Sadni materijal Partija 2. - Nabavka rezanog cveća 20.10.17 30.11.17 Beograd
Nadogradnja prostorije iznad magacinskog prostora u vrtiću "Lane" 08.11.17 Južna i Istočna Srbija

"Nabavka sadnog materijala"

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

JN 3100/1018/2016 - Održavanje zelenih površina,biološka rekultivacija i zimsko održavanje saobraćajnica u TE Kostolac

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

JN 3000/0394/2017 630/2017 - Nabavka repromaterijala za rekultivaciju deponije pepela seme, đubrivo, sadnice...

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

Nabavka usluge iz oblasti hortikulture na VMC Karaburma i ambulanti Banjica

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

Nabavka i isporuka drvorednih sadnica šljive

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)
Rok za prijavu: 28.11.17

Usluga izrade tehničke dokumentacije sa potrebnim predhodnim radovima za potrebe pribavljanja građevinske dozvole za izvođenje radova na uređenju površinskih voda u okviru kompleksa “Sava park” u Šapcu

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Ispravka / obustava
Rok za prijavu: 20.12.17

Radovi na uređenju zelenih površina, oboda parcela, površine duž ograde novih parcela, unutar parcela i sadnja drvoreda

Vrsta nabavke Ugovor za javne radove
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)
Rok za prijavu: 21.12.17

Rehabilitacija kolovoza u ulicama Bosa Milićević i Park Rajhl Ferenca

Vrsta nabavke Ugovor za javne radove
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

JN br. 3000/1927/2017 1136/2017 3000/0090/2017 977/2017 Predmet JN:Sadni matrijal i rezano cvećePartija 1. - Sadni materijal Partija 2. - Nabavka rezanog cveća

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Ispravka / obustava
Rok za prijavu: 30.11.17

Nadogradnja prostorije iznad magacinskog prostora u vrtiću "Lane"

Vrsta nabavke Ugovor za javne radove
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor