Feedback

Tenderi Zdravstvene usluge

Ova pretraga pronalazi nabavke za zdravstvene usluge, sistematske i lečničke preglede.

36 tendera je pronađeno za ovu novu pretragu. Stranica: 1 ( od 4)
  Naslov Objavljeno Rok Region
181 - 17 - O – Lekarski pregledi zaposlenih koji rade sa izvorima jonizujućeg zračenja 20.10.17 29.11.17 Vojvodina
ZDRAVSTVENI PREGLEDI RADNIKA jn br. 45/17 14.11.17 23.11.17 Beograd
Redovno i intervalno preventivno održavanje UPS uređaja tipa APC Symetra LX SYA16K16I, APC Galaxy 3500 30KVA i APC SURT 6000 XLI, sa ugradnjom rezervnih delova, za potrebe Računskog centra RHMZ - a 13.10.17 Beograd
144 Pružanje usluga lekarskog pregleda zaposlenih, 13.10.17 Vojvodina
Preventivni zdravstveni pregled zaposlenih 17.11.17 27.11.17 Beograd
Sistematski pregled zaposlenih U - 9/17 06.06.17 Beograd
JNMV/2100/0007/2017 - F1 - EM: „Zdravstvene usluge - DLHE“ – Faza 1: Prethodni i periodični pregledi zaposlenih koji rade na RM sa povećanim rizikom i sistematski pregledi za HE „Elektromorava“ 09.10.17 Beograd
Nabavka usluga lekarskih pregleda - Opšta i specifična zdravstvena zaštita 03.11.17 Beograd, Južna i Istočna Srbija
Usluga sistematskih pregleda zaposlenih 06.11.17 Beograd
PERIODIČNI I CILJANI PREGLED ZAPOSLENIH I SANITARNI PREGLEDI I MIKROBIOLOŠKA ANALIZA BRISEVA I NAMIRNICA - PO PARTIJAMA, broj VNU - 251/17 naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke: 85100000 - Zdravstvene usluge 16.11.17 06.12.17 Beograd

181 - 17 - O – Lekarski pregledi zaposlenih koji rade sa izvorima jonizujućeg zračenja

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Ispravka / obustava
Rok za prijavu: 29.11.17

ZDRAVSTVENI PREGLEDI RADNIKA jn br. 45/17

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Ispravka / obustava
Rok za prijavu: 23.11.17

Redovno i intervalno preventivno održavanje UPS uređaja tipa APC Symetra LX SYA16K16I, APC Galaxy 3500 30KVA i APC SURT 6000 XLI, sa ugradnjom rezervnih delova, za potrebe Računskog centra RHMZ - a

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

144 Pružanje usluga lekarskog pregleda zaposlenih,

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

Preventivni zdravstveni pregled zaposlenih

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)
Rok za prijavu: 27.11.17

Sistematski pregled zaposlenih U - 9/17

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Ispravka / obustava

JNMV/2100/0007/2017 - F1 - EM: „Zdravstvene usluge - DLHE“ – Faza 1: Prethodni i periodični pregledi zaposlenih koji rade na RM sa povećanim rizikom i sistematski pregledi za HE „Elektromorava“

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

Nabavka usluga lekarskih pregleda - Opšta i specifična zdravstvena zaštita

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

Usluga sistematskih pregleda zaposlenih

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Ispravka / obustava

PERIODIČNI I CILJANI PREGLED ZAPOSLENIH I SANITARNI PREGLEDI I MIKROBIOLOŠKA ANALIZA BRISEVA I NAMIRNICA - PO PARTIJAMA, broj VNU - 251/17 naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke: 85100000 - Zdravstvene usluge

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)
Rok za prijavu: 06.12.17