Feedback

Tenderi Zdravstvene usluge

Ova pretraga pronalazi nabavke za zdravstvene usluge, sistematske i lečničke preglede.

23 tendera je pronađeno za ovu novu pretragu. Stranica: 1 ( od 3)
  Naslov Objavljeno Rok Region
Nabavka specijalizovanih usluga po partijama 18.09.17 Beograd
JNMV 22U/2017 Sistematski pregledi zaposlenih, na godišnjem nivou za potrebe Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" 27.12.17 Beograd
Usluge - obavljanje obaveznih zdravstvenih pregleda zaposlenih u Poreskoj upravi 28.12.17 Beograd
PRIBAVLJANJE NEPOKRETNOSTI U NOVOM SADU ZA POTREBE REGIONALNE LEKARSKE KOMORE VOJVODINE - Lekarska komora Srbije Beograd 17.01.18 01.02.18 Beograd, Vojvodina
Prethodni periodični lekarski pregledi zaposlenih na radnim mestima sa visokim rizikom 27.12.17 Beograd
MN 221/2017 - nabavka usluge redovnih zdravstvenih pregleda zaposlenih u Sektoru za ugostiteljske usluge 12.12.17 Beograd
JN 182/17 1.2.65 Prethodni i periodični lekarski pregledi 26.12.17 Beograd, Južna i Istočna Srbija
Periodični i sistematski pregledi radnika 26.12.17 Vojvodina
- JN - 34/17 NABAVKA usluga prethodnih/periodičnih lekarskih pregleda zaposlenih na radnim mestima sa izvorima jonizujućih zračenja i periodični pregled izvora jonizujućeg zračenja i dozimetrijskih uređaja za potrebe Klinčkog centra Kragujevca 08.09.17 Šumadija i Zapadna Srbija
Sistematski pregled za zaposlene u Gradskoj upravi grada Beograda 12.12.17 Beograd

Nabavka specijalizovanih usluga po partijama

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

JNMV 22U/2017 Sistematski pregledi zaposlenih, na godišnjem nivou za potrebe Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut"

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

Usluge - obavljanje obaveznih zdravstvenih pregleda zaposlenih u Poreskoj upravi

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

PRIBAVLJANJE NEPOKRETNOSTI U NOVOM SADU ZA POTREBE REGIONALNE LEKARSKE KOMORE VOJVODINE - Lekarska komora Srbije Beograd

Vrsta nabavke Ostalo
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)
Rok za prijavu: 01.02.18

Prethodni periodični lekarski pregledi zaposlenih na radnim mestima sa visokim rizikom

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

MN 221/2017 - nabavka usluge redovnih zdravstvenih pregleda zaposlenih u Sektoru za ugostiteljske usluge

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

JN 182/17 1.2.65 Prethodni i periodični lekarski pregledi

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

Periodični i sistematski pregledi radnika

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

- JN - 34/17 NABAVKA usluga prethodnih/periodičnih lekarskih pregleda zaposlenih na radnim mestima sa izvorima jonizujućih zračenja i periodični pregled izvora jonizujućeg zračenja i dozimetrijskih uređaja za potrebe Klinčkog centra Kragujevca

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

Sistematski pregled za zaposlene u Gradskoj upravi grada Beograda

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor