Feedback

Tenderi Zdravstvene usluge

Ova pretraga pronalazi nabavke za zdravstvene usluge, sistematske i lečničke preglede.

39 tendera je pronađeno za ovu novu pretragu. Stranica: 1 ( od 4)
  Naslov Objavljeno Rok Region
Lekarske usluge 20.03.18 Beograd
JNMV 16/2018 Usluga angažovanja spasioca i lekara na kupalištu Štrand 03.04.18 03.05.18 Vojvodina
Usluga zdravstvenih pregleda i obuka za pružanje prve pomoći 12.02.18 Vojvodina
Javna nabavka usluge sistematskog pregleda zaposlenih Agencije za licenciranje stečajnih upravnika 03.04.18 Beograd
Periodična ispitivanja uslova radne okoline; propisani lekarski pregledi zaposlenih po oceni službe medicine rada; osposobljavanje zaposlenih za pružanje prve pomoći, spasavanje i evakuaciju zaposlenih u slučaju opasnosti i obavezni oftamološki pregled u skladu sa Pravilnikom o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju opreme za rad sa ekranom 01.03.18 Beograd
Usluge sistematskog pregleda 03.04.18 Vojvodina
Usluge zdravstvenih i sistematskih pregleda 23.03.18 Vojvodina
Nabavka usluge - vršenje obaveznih zdravstvenih pregleda zaposlenih i provera titra antitetla za hepatitis B za zaposlene Univerzitetske dečje klinike, JN M - 07/2018 08.03.18 Beograd
JNMV 18/2018: prethodni, periodični i ciljani zdravstveni pregledi radnika koji rade na radnim mestima sa povećanim rizikom, kao i ciljani zdravstveni pregledi svih zaposlenih 19.03.18 Beograd
Usluga – lekarski pregled zaposlenih u Odseku za obezbeđenje objekata, šifra: JNMV - U - 10/2018 29.03.18 Vojvodina

Lekarske usluge

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor
Izvor ujn.gov.rs

JNMV 16/2018 Usluga angažovanja spasioca i lekara na kupalištu Štrand

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)
Izvor ujn.gov.rs

Usluga zdravstvenih pregleda i obuka za pružanje prve pomoći

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor
Izvor ujn.gov.rs

Javna nabavka usluge sistematskog pregleda zaposlenih Agencije za licenciranje stečajnih upravnika

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Ispravka / obustava
Izvor ujn.gov.rs

Periodična ispitivanja uslova radne okoline; propisani lekarski pregledi zaposlenih po oceni službe medicine rada; osposobljavanje zaposlenih za pružanje prve pomoći, spasavanje i evakuaciju zaposlenih u slučaju opasnosti i obavezni oftamološki pregled u skladu sa Pravilnikom o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju opreme za rad sa ekranom

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Ispravka / obustava
Izvor ujn.gov.rs

Usluge sistematskog pregleda

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor
Izvor ujn.gov.rs

Usluge zdravstvenih i sistematskih pregleda

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor
Izvor ujn.gov.rs

Nabavka usluge - vršenje obaveznih zdravstvenih pregleda zaposlenih i provera titra antitetla za hepatitis B za zaposlene Univerzitetske dečje klinike, JN M - 07/2018

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor
Izvor ujn.gov.rs

JNMV 18/2018: prethodni, periodični i ciljani zdravstveni pregledi radnika koji rade na radnim mestima sa povećanim rizikom, kao i ciljani zdravstveni pregledi svih zaposlenih

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor
Izvor ujn.gov.rs

Usluga – lekarski pregled zaposlenih u Odseku za obezbeđenje objekata, šifra: JNMV - U - 10/2018

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor
Izvor ujn.gov.rs