Feedback

Tenderi Zemljište

Ova pretraga pronalazi nabavke za prodaju, zakup i najam zemljišta i ostalih nekretnina.

2 tendera je pronađeno za ovu novu pretragu. Stranica: 1 ( od 1)
  Naslov Objavljeno Rok Region
DAVANJE U ZAKUP VODNOG ZEMLJIŠTA U SVOJINI REPUBLIKE SRBIJE - JVP Srbijavode Novi Beograd 15.11.17 11.12.17 Beograd
PRODAJA IMOVINE STEČAJNOG DUŽNIKA - PROIZVODNA HALA, SKLADIŠTE NA KO LESKOVAC, POSLOVNI PROSTOR, GARAŽA NA KO NOVI SAD 2, POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE NA KO RUSKI KRSTUR, OPREMA I INVENTAR - D.O.O. Jugo - hem u stečaju, Leskovac 06.11.17 07.12.17 Vojvodina, Južna i Istočna Srbija

DAVANJE U ZAKUP VODNOG ZEMLJIŠTA U SVOJINI REPUBLIKE SRBIJE - JVP Srbijavode Novi Beograd

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)
Rok za prijavu: 11.12.17

PRODAJA IMOVINE STEČAJNOG DUŽNIKA - PROIZVODNA HALA, SKLADIŠTE NA KO LESKOVAC, POSLOVNI PROSTOR, GARAŽA NA KO NOVI SAD 2, POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE NA KO RUSKI KRSTUR, OPREMA I INVENTAR - D.O.O. Jugo - hem u stečaju, Leskovac

Vrsta nabavke Ostalo
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)
Rok za prijavu: 07.12.17