Feedback

Tenderi Zemljište

Ova pretraga pronalazi nabavke za prodaju, zakup i najam zemljišta i ostalih nekretnina.

Jedan tender je pronađen za ovu novu pretragu.
  Naslov Objavljeno Rok Region
PRODAJA STEČAJNOG DUŽNIKA KAO PRAVNOG LICA - FABRIKA ZA PROIZVODNJU AGROPELETA SA ZEMLJIŠTEM NA KO DOROSLOVO - Bridge Power Investments d.o.o. u stečaju, Novi Sad 22.03.18 27.04.18 Vojvodina

PRODAJA STEČAJNOG DUŽNIKA KAO PRAVNOG LICA - FABRIKA ZA PROIZVODNJU AGROPELETA SA ZEMLJIŠTEM NA KO DOROSLOVO - Bridge Power Investments d.o.o. u stečaju, Novi Sad

Vrsta nabavke Ostalo
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)
Izvor ujn.gov.rs