Feedback

Tenderi Bugarska

Javne-nabavke.com Vas informišu o tenderima svih vrednosti i svih delatnosti iz Bugarske.

Verujemo da ćete na našem sajtu pronaći nove poslovne prilike za Vašu firmu. Ovaj spisak nabavki je rezultat pregleda javnih glasila, štampe i velikog broja internet stranica koje naša internacionalna služba za prikupljanje podataka prati svaki dan. Praćenjem svih izvora nabavki i prikupljanjem svih tendera možemo da uštedimo dosta Vašeg vremena.

Takođe, možemo da budemo još efikasniji i da Vam šaljemo samo one nabavke iz Bugarske koje su interesantne za Vašu firmu.

Zašto se ne biste registrovali za besplatnu probu naše usluge i uverili se u prednosti najopširnije baze tendera u Srbiji? Pružićemo Vam ličnu korisničku podršku i precizne i personalizovane pretrage, a Vi svoje vreme možete posvetiti izradi ponude i osvajanju tendera!

10,878 tendera je pronađeno za ovu novu pretragu. Stranica: 1 ( od 1088)
  Naslov Objavljeno Rok Region
Доставка на машини за реализиране на мерки за енергийни спестявания по проект BG16RFOP002-3.001-0238-C01 "Подобряване на енергийната ефективност в "Кариери-П.Д." ЕООД 20.11.17 24.11.17 BUGARSKA
Доставка на дълготрайни материални активи, необходими за разработване на нови функционалности на системата Socourt 20.11.17 28.11.17 BUGARSKA
Доставка, инсталация и въвеждане в експлоатация на специализирана система за управление на инженерни данни, софтуер и работни станции с три обособени позиции; 20.11.17 27.11.17 BUGARSKA
Доставка на технологично оборудване за разширяване на производствения процес и повишаване на енергийната ефективност на "ДАНИ И СИМО" ЕООД 21.11.17 28.11.17 BUGARSKA
Доставка на специализиран софтуер - Платформа за онлайн обучение с алгоритмично възпроизвеждане на звуци от транскрипционен език и интегрирането им във видео материали като субтитри. 21.11.17 29.11.17 BUGARSKA
Доставка на нов товарен автомобил - 1 брой 20.11.17 28.11.17 BUGARSKA
Избор на обучаваща организация за провеждане на обучения по професионална квалификация 21.11.17 28.11.17 BUGARSKA
Закупуване на Програмируем контролер с трифазен измервателен модул, релеен блок и комуникация - 850бр. и сървър - 2 бр. и разработване на Потребителска мобилна апликация - 1бр. 20.11.17 27.11.17 BUGARSKA
Избор на обучаваща организация за провеждане на обучения по професионална квалификация 21.11.17 29.11.17 BUGARSKA
Избор на обучаваща организация за провеждане на обучения по професионална квалификация 21.11.17 29.11.17 BUGARSKA

Доставка на машини за реализиране на мерки за енергийни спестявания по проект BG16RFOP002-3.001-0238-C01 "Подобряване на енергийната ефективност в "Кариери-П.Д." ЕООД

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Ostale informacije
Rok za prijavu: 24.11.17

Доставка на дълготрайни материални активи, необходими за разработване на нови функционалности на системата Socourt

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Ostale informacije
Rok za prijavu: 28.11.17

Доставка, инсталация и въвеждане в експлоатация на специализирана система за управление на инженерни данни, софтуер и работни станции с три обособени позиции;

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Ostale informacije
Rok za prijavu: 27.11.17

Доставка на технологично оборудване за разширяване на производствения процес и повишаване на енергийната ефективност на "ДАНИ И СИМО" ЕООД

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Ostale informacije
Rok za prijavu: 28.11.17

Доставка на специализиран софтуер - Платформа за онлайн обучение с алгоритмично възпроизвеждане на звуци от транскрипционен език и интегрирането им във видео материали като субтитри.

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Ostale informacije
Rok za prijavu: 29.11.17

Доставка на нов товарен автомобил - 1 брой

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Ostale informacije
Rok za prijavu: 28.11.17

Избор на обучаваща организация за провеждане на обучения по професионална квалификация

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Ostale informacije
Rok za prijavu: 28.11.17

Закупуване на Програмируем контролер с трифазен измервателен модул, релеен блок и комуникация - 850бр. и сървър - 2 бр. и разработване на Потребителска мобилна апликация - 1бр.

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Ostale informacije
Rok za prijavu: 27.11.17

Избор на обучаваща организация за провеждане на обучения по професионална квалификация

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Ostale informacije
Rok za prijavu: 29.11.17

Избор на обучаваща организация за провеждане на обучения по професионална квалификация

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Ostale informacije
Rok za prijavu: 29.11.17