Feedback

Tenderi Crna Gora

Javne-nabavke.com Vas informišu o javnim tenderima iz Crne Gore.

Na spisku možete da vidite nabavke iz svih delatnosti, a ako Vas interesuje samo određena delatnost, nazovite nas i složićemo pretragu prema Vašim potrebama. Za ostale zemlje bivše Jugoslavije, pogledajte druge linkove.

Svi ovi tenderi prikupljeni su sa javnih glasila i velikog broja drugih izvora nabavki koje naš internacionalni tim za skupljanje nabavki svakodnevno prati. Javne-nabavke.com će Vam pomoći da pronađete baš one javne tendere iz Crne Gore koji su relevantni za Vašu firmu.

Registrujte se za 7 dana besplatnog testiranja i primajte nove nabavke direktno na svoj email svaki dan.

2,249 tendera je pronađeno za ovu novu pretragu. Stranica: 1 ( od 225)
  Naslov Objavljeno Rok Region
OBJAVLJENA JE NOVA DOKUMENTACIJA Medicinski kiseonik 23.04.18 Crna Gora
OBJAVLJENA JE NOVA DOKUMENTACIJA Radovi na elektro instalacijama jake struje za potrebe tekućeg održavanja objekta državnih organa 23.04.18 Crna Gora
OBJAVLJENA JE NOVA DOKUMENTACIJA Djelovi i pribor za motorna vozila i njihove motore 23.04.18 Crna Gora
OBJAVLJENA JE NOVA DOKUMENTACIJA Nabavka radova za potrebe TE Pljevlja - Isporuka i ugradnja parnih kalorifera 23.04.18 Crna Gora
OBJAVLJENA JE NOVA DOKUMENTACIJA Nabavka roba za potrebe HE Piva po partijama: Partija 1: Elekto instalacioni materijal, Partija 2: Rasvjeta za elektranu, Partija 3: Tehnički gasovi (acetilen, kiseonik, argon, ugljendioksid) i punjenje boca jedne baterije sistema za protiv požarnu zaštitu generatora i Partija 4: Ventili i zasuni 23.04.18 08.05.18 Crna Gora
OBJAVLJENA JE NOVA DOKUMENTACIJA Kočione papuče i ferode 23.04.18 Crna Gora
OBJAVLJENA JE NOVA DOKUMENTACIJA Oglašavanje javnih poziva, oglasa i čestitki u dnevnim novinama 23.04.18 Crna Gora
OBJAVLJENA JE NOVA DOKUMENTACIJA Sukcesivna nabavka rezervnih djelova za vodomjere proizvodjača Elster za period od godinu dana 23.04.18 03.05.18 Crna Gora
OBJAVLJENA JE NOVA DOKUMENTACIJA Multislajsni CT skeneri 23.04.18 09.05.18 Crna Gora
OBJAVLJENA JE NOVA DOKUMENTACIJA Radovi na bojanju oznaka na asfaltnim površinama 23.04.18 08.05.18 Crna Gora

OBJAVLJENA JE NOVA DOKUMENTACIJA Medicinski kiseonik

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor
Izvor portal.ujn.gov.me

OBJAVLJENA JE NOVA DOKUMENTACIJA Radovi na elektro instalacijama jake struje za potrebe tekućeg održavanja objekta državnih organa

Vrsta nabavke Ugovor za javne radove
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor
Izvor portal.ujn.gov.me

OBJAVLJENA JE NOVA DOKUMENTACIJA Djelovi i pribor za motorna vozila i njihove motore

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor
Izvor portal.ujn.gov.me

OBJAVLJENA JE NOVA DOKUMENTACIJA Nabavka radova za potrebe TE Pljevlja - Isporuka i ugradnja parnih kalorifera

Vrsta nabavke Ugovor za javne radove
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor
Izvor portal.ujn.gov.me

OBJAVLJENA JE NOVA DOKUMENTACIJA Nabavka roba za potrebe HE Piva po partijama: Partija 1: Elekto instalacioni materijal, Partija 2: Rasvjeta za elektranu, Partija 3: Tehnički gasovi (acetilen, kiseonik, argon, ugljendioksid) i punjenje boca jedne baterije sistema za protiv požarnu zaštitu generatora i Partija 4: Ventili i zasuni

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)
Izvor portal.ujn.gov.me

OBJAVLJENA JE NOVA DOKUMENTACIJA Kočione papuče i ferode

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor
Izvor portal.ujn.gov.me

OBJAVLJENA JE NOVA DOKUMENTACIJA Oglašavanje javnih poziva, oglasa i čestitki u dnevnim novinama

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Ispravka / obustava
Izvor portal.ujn.gov.me

OBJAVLJENA JE NOVA DOKUMENTACIJA Sukcesivna nabavka rezervnih djelova za vodomjere proizvodjača Elster za period od godinu dana

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)
Izvor portal.ujn.gov.me

OBJAVLJENA JE NOVA DOKUMENTACIJA Multislajsni CT skeneri

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)
Izvor portal.ujn.gov.me

OBJAVLJENA JE NOVA DOKUMENTACIJA Radovi na bojanju oznaka na asfaltnim površinama

Vrsta nabavke Ugovor za javne radove
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)
Izvor portal.ujn.gov.me