Feedback

Tenderi Crna Gora-stari

Sve javne nabavke iz Crne Gore na jednom mestu.

2,406 tendera je pronađeno za ovu novu pretragu. Stranica: 1 ( od 241)
  Naslov Objavljeno Rok Region
Izgradnja nove radionice za preventivno održavanje vozila - dnevna njega vozila - II faza za Rudnik uglja A.D. Pljevlja 18.05.18 04.06.18 Crna Gora
Izrada elaborata procene uticaja na životnu sredinuza projekat izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda Bijelog Polja u zahvatu DUP - a Industriska zona KO Potkrajci 18.05.18 28.05.18 Crna Gora
Nastavak radova na izgradnji vodovoda Medanovići 2 18.05.18 Crna Gora
Radovi na rekonstrukciji pristupnih puteva koji se vežu na gradske ulice 20.05.18 23.05.18 Crna Gora
Srednjenaponski rudarski kabal za Rudnik uglja A.D. Pljevlja 18.05.18 04.06.18 Crna Gora
Izrada AB platoa ( 20 x 40 m ) za montažu odlagača za Rudnik uglja A.D. Pljevlja 18.05.18 04.06.18 Crna Gora
Oprema za Centar za djecu sa posebnim potrebama 18.05.18 25.05.18 Crna Gora
Nabavka zaštitne opreme radnika po specifikaciji F - co Naručilac 21.05.18 Crna Gora
Prehrambeni proizvodi 18.05.18 24.05.18 Crna Gora
Oprema za Centar za djecu sa posebnim potrebama 18.05.18 25.05.18 Crna Gora

Izgradnja nove radionice za preventivno održavanje vozila - dnevna njega vozila - II faza za Rudnik uglja A.D. Pljevlja

Vrsta nabavke Ugovor za javne radove
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

Izrada elaborata procene uticaja na životnu sredinuza projekat izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda Bijelog Polja u zahvatu DUP - a Industriska zona KO Potkrajci

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

Nastavak radova na izgradnji vodovoda Medanovići 2

Vrsta nabavke Ugovor za javne radove
Vrsta dokumenta: Ispravka / obustava

Radovi na rekonstrukciji pristupnih puteva koji se vežu na gradske ulice

Vrsta nabavke Ugovor za javne radove
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

Srednjenaponski rudarski kabal za Rudnik uglja A.D. Pljevlja

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

Izrada AB platoa ( 20 x 40 m ) za montažu odlagača za Rudnik uglja A.D. Pljevlja

Vrsta nabavke Ugovor za javne radove
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

Oprema za Centar za djecu sa posebnim potrebama

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

Nabavka zaštitne opreme radnika po specifikaciji F - co Naručilac

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

Prehrambeni proizvodi

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

Oprema za Centar za djecu sa posebnim potrebama

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)