Feedback

Tenderi Portugal

Javne-nabavke.com Vas informišu o tenderima iz Portugala.

Bez obzira sa kojim se delatnošću bavite, verujemo da na našim stranicama možete da pronađete nabavke od Vašeg interesa. Ova lista prikazuje tendere svih vrednosti i iz svih delatnosti. Sve ove nabavke prikupljene su sa javnih glasila i velikog broja drugih izvora nabavki koje naš internacionalni tim za skupljanje nabavki svakodnevno prati.

Možemo da Vam dostavimo samo one tendere iz Portugala u kojima vidite najbolju mogućnost prodaje.

Za vreme 7-dnevnog besplatnog testa možete da procenite kakvu Vam podršku Javne-nabavke.com mogu da Vam pruže u procesu izbora nabavki!

21,549 tendera je pronađeno za ovu novu pretragu. Stranica: 1 ( od 2155)
  Naslov Objavljeno Rok Region
Servicios de reparación y mantenimiento de equipos médicos 21.11.17 Grande Lisboa
Servicios de mantenimiento de vías férreas 21.11.17 09.01.18 17:00 CONTINENTE
Obras de alcantarillado 21.11.17 Pinhal Litoral
Servicios de imaginería 21.11.17 03.01.18 PORTUGAL
Vehículos de recogida de basuras 21.11.17 Baixo Alentejo
Combustibles 21.11.17 23.11.17 17:00 Minho-Lima
Alimentos, bebidas, tabaco y productos afines 21.11.17 03.01.18 23:59 PT170
Equipamiento y artículos médicos, farmacéuticos y de higiene personal 21.11.17 26.12.17 18:00 PORTUGAL
Material médico fungible 21.11.17 27.12.17 18:00 PT170
Material médico fungible 21.11.17 27.12.17 18:00 PT170

Servicios de reparación y mantenimiento de equipos médicos

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

Servicios de mantenimiento de vías férreas

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)
Rok za prijavu: 09.01.18 17:00

Obras de alcantarillado

Vrsta nabavke Ugovor za javne radove
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

Servicios de imaginería

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)
Rok za prijavu: 03.01.18

Vehículos de recogida de basuras

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

Combustibles

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Ispravka / obustava
Rok za prijavu: 23.11.17 17:00

Alimentos, bebidas, tabaco y productos afines

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)
Rok za prijavu: 03.01.18 23:59

Equipamiento y artículos médicos, farmacéuticos y de higiene personal

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)
Rok za prijavu: 26.12.17 18:00

Material médico fungible

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)
Rok za prijavu: 27.12.17 18:00

Material médico fungible

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)
Rok za prijavu: 27.12.17 18:00