Feedback

Tenderi Rumunija

Javne-nabavke.com Vas informišu o tenderima iz Rumunije.

Smatrate da je Rumunija pravo tržište za Vašu firmu? Naš portal je pravo mesto za pronalaženje novih poslovnih prilika.

Prikupili smo ove tendere sa javnih glasila, iz štampe i sa velikog broja internet stranica i izabrali ih između velikog broja objava koje imamo u našoj bazi. Pridružite se grupi vodećih firmi u Srbiji i uštedite na vremenu primajući samo one nabavke iz Rumunije koje Vas najviše interesuju.

Želite li svaki dan da primate nove tendere na svoj email? Testirajte našu uslugu 7 dana potpuno besplatno i bez obaveze i iskoristite prednosti koje pruža vodeći servis pretrage i dostave nabavki u Srbiji.

25,577 tendera je pronađeno za ovu novu pretragu. Stranica: 1 ( od 2558)
  Naslov Objavljeno Rok Region
Achizitie lucrari mentenanta, reparatii la vagoane de marfa 23.02.18 27.02.18 Braşov
Pachet 137 lot 1-3 respectiv: Lot 1 - Reabilitare, modernizare, dotare si extindere asezamant cultural, comuna Ciolanesti, sat Ciolanesti Deal, judetul Teleorman Lot 2 - Reabilitarea, modernizarea, extinderea si dotarea asezamantului cultural, comuna Nasturelu, sat Nasturelu, judetul Teleorman; Lot 3 – Reabilitare si modernizare internat la Liceul Pedagogic Mircea Scarlat, municipiul Alexandria, jud. Teleorman; 26.01.18 01.03.18 Teleorman, Bucureşti
Servicii de proiectare si executie lucrari pentru proiectul Construire Scoala Noua Liceul Teoretic Gelu Voievod Gilau Clasele I-IV 25.01.18 28.02.18 Cluj
Inchiriaza spatii temporar disponibile 23.02.18 15.03.18 Bucureşti
Inchiriaza spatii si terenuri 23.02.18 12.03.18 Dâmboviţa, Giurgiu, Bucureşti
Servicii de consultanta 23.02.18 05.03.18 Prahova
Inchiriaza spatiu in scopul infiintarii unui punct comercial 23.02.18 09.03.18 Dâmboviţa
Elaborare Documenta?ie de Avizare a Lucrărilor de Interven?ii (D.A.L.I.) aferentă investi?iei « Modernizarea, reabilitarea, dotarea ?i refunc?ionalizarea clădirii Palatului Administrativ ?i bazin de înot din ora?ul Ciacova în centru multifunc?ional cultural recreativ » 23.02.18 28.02.18 Timiş
Servicii de exploatare forestieră 23.02.18 28.02.18 Suceava
Servicii arhivistice de legatorie, prelucrare documente, depozitare si conservare, utilizare documente 23.02.18 09.03.18 Bacău

Achizitie lucrari mentenanta, reparatii la vagoane de marfa

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)
Rok za prijavu: 27.02.18

Pachet 137 lot 1-3 respectiv: Lot 1 - Reabilitare, modernizare, dotare si extindere asezamant cultural, comuna Ciolanesti, sat Ciolanesti Deal, judetul Teleorman Lot 2 - Reabilitarea, modernizarea, extinderea si dotarea asezamantului cultural, comuna Nasturelu, sat Nasturelu, judetul Teleorman; Lot 3 – Reabilitare si modernizare internat la Liceul Pedagogic Mircea Scarlat, municipiul Alexandria, jud. Teleorman;

Vrsta nabavke Ugovor za javne radove
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)
Rok za prijavu: 01.03.18

Servicii de proiectare si executie lucrari pentru proiectul Construire Scoala Noua Liceul Teoretic Gelu Voievod Gilau Clasele I-IV

Vrsta nabavke Ugovor za javne radove
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)
Rok za prijavu: 28.02.18

Inchiriaza spatii temporar disponibile

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)
Rok za prijavu: 15.03.18

Inchiriaza spatii si terenuri

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)
Rok za prijavu: 12.03.18

Servicii de consultanta

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)
Rok za prijavu: 05.03.18

Inchiriaza spatiu in scopul infiintarii unui punct comercial

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)
Rok za prijavu: 09.03.18

Elaborare Documenta?ie de Avizare a Lucrărilor de Interven?ii (D.A.L.I.) aferentă investi?iei « Modernizarea, reabilitarea, dotarea ?i refunc?ionalizarea clădirii Palatului Administrativ ?i bazin de înot din ora?ul Ciacova în centru multifunc?ional cultural recreativ »

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)
Rok za prijavu: 28.02.18

Servicii de exploatare forestieră

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)
Rok za prijavu: 28.02.18

Servicii arhivistice de legatorie, prelucrare documente, depozitare si conservare, utilizare documente

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)
Rok za prijavu: 09.03.18