Povratne informacije

Tenderi za Naftni derivati, goriva i maziva

Ova pretraga pronalazi nabavke za naftu i naftne derivate.

493 tendera je pronađeno za ovu novu pretragu. Stranica: 1 ( od 50)

  Naslov Objavljeno Datum traženja dokumentacije Rok Region
Nabavka gasnog ulja ekstra lako evro EL za potrebe Centra za kulturu i obrazovanje Rakovica 05.10.2014 Beograd
1/2014 - Motorna ulja 21.11.2014 23.12.2014 Južna i Istočna Srbija
Izrada projekta: „Merenje emisije dimnih gasova iz individualnih toplotnih izvora na teritoriji Beograda” jn 30/14 21.11.2014 01.12.2014 Beograd
Usluge trajnog zbrinjavanja opasnog otpada. -Partija 1: Otpad iz laboratorije za ispitavanje izolacionih ulja, -Partija 2: Rashodovani kondenzatori punjeni sa PCB 21.11.2014 03.12.2014 Beograd
GORIVO ZA MOTORNA VOZILA 21.11.2014 28.11.2014 Beograd
javna nabavka br. 7P-H/14 su dobra-gasno ulje ekstra lako evro EL za potrebe grejanja zdravstvene stanice u Salašu za period od 2 meseca 21.11.2014 02.12.2014 Južna i Istočna Srbija
TRAJNO ZBRINJAVANJE OPASNOG OTPADA- MEŠAVINE OTPADA IZ KOMORE ZA OTPAD I SEPARATORA ULJE/VODA (13 05 08*) - NIS a.d. Novi Sad 22.11.2014 25.11.2014 Vojvodina
Usluga ugradnje auto gasa na vozilo 05.11.2014 25.11.2014 Šumadija i Zapadna Srbija
Nabavka goriva 20.11.2014 23.12.2014 Vojvodina
Auto gas 20.11.2014 28.11.2014 Šumadija i Zapadna Srbija

Nabavka gasnog ulja ekstra lako evro EL za potrebe Centra za kulturu i obrazovanje Rakovica

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Dodeljeni ugovor

1/2014 - Motorna ulja

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)
Rok za prijavu: 23.12.14

Izrada projekta: „Merenje emisije dimnih gasova iz individualnih toplotnih izvora na teritoriji Beograda” jn 30/14

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)
Rok za prijavu: 01.12.14

Usluge trajnog zbrinjavanja opasnog otpada. -Partija 1: Otpad iz laboratorije za ispitavanje izolacionih ulja, -Partija 2: Rashodovani kondenzatori punjeni sa PCB

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)
Rok za prijavu: 03.12.14

GORIVO ZA MOTORNA VOZILA

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)
Rok za prijavu: 28.11.14

javna nabavka br. 7P-H/14 su dobra-gasno ulje ekstra lako evro EL za potrebe grejanja zdravstvene stanice u Salašu za period od 2 meseca

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)
Rok za prijavu: 02.12.14

TRAJNO ZBRINJAVANJE OPASNOG OTPADA- MEŠAVINE OTPADA IZ KOMORE ZA OTPAD I SEPARATORA ULJE/VODA (13 05 08*) - NIS a.d. Novi Sad

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)
Rok za prijavu: 25.11.14

Usluga ugradnje auto gasa na vozilo

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Ispravka / obustava
Rok za prijavu: 25.11.14

Nabavka goriva

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)
Rok za prijavu: 23.12.14

Auto gas

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)
Rok za prijavu: 28.11.14