Feedback

Tenderi Arhitektura

Javne-nabavke.com Vas informišu o tenderima iz branše arhitektura. Nebitno da li Vas zanimaju tenderi za izradu projektno-tehničke dokumentacije, idejnog rešenja ili urbanističkog projekta, sve nabavke za arhitekte nalaze se na jednom mestu - na našem portalu.

Kombinacijom ključnih reči i CPV kodova nastao je ovaj spisak izabranih novih objava javnih nabavki između velikog broja nabavki koje se svaki dan objavljuju u Srbiji.
Praćenjem svih izvora nabavki i prikupljanjem svih tendera možemo da uštedimo dosta Vašeg vremena. Takođe, možemo da budemo još efikasniji i da Vam šaljemo samo one nabavke za područje arhitekture u kojima vidite najbolju mogućnost prodaje.

Za vreme 7-dnevnog besplatnog testa možete proceniti kakvu Vam podršku Javne-nabavke.com mogu pružiti u procesu izbora nabavki!

680 tendera je pronađeno za ovu novu pretragu. Stranica: 1 ( od 68)
  Naslov Objavljeno Rok Region
Izrada projektne dokumentacije za automatsku dojavu požara na Doradnom centru, JN broj M - 17/19 09.05.19 Beograd
Usluge vršenja stručnog nadzora na izvođenju građevinskih radova na teritoriji Opštine Ruma 16.05.19 Vojvodina
Tehnička dokumentacija za izgradnju saobraćajnih površina sa pratećom infrastrukturom u Ulici Otokara Keršovanija u Novom Sadu 24.05.19 Vojvodina
Izrada tehničke dokumentacije i izvođenje radova na uređenju, popločavanju i opremanju otvorenih javnih gradskih prostora 24.05.19 24.06.19 Beograd
Urbanistički projekat i tehnička dokumentacija za izgradnju rezervoara Dubrava u naselju Barajevo partija 1 i Tehnička dokumentacija za izgradnju hidrotehničkih objekata u naselju Ritopek partija 2 broj postupka javne nabavke 26/19 24.05.19 24.06.19 Beograd
Izrada projektne dokumentacije na sanaciji krova i fasade na Klinici za neurologiju, T236/2019 24.05.19 24.06.19 Beograd
Izrada projektne dokumentacije na sanaciji fasade sa zamenom fasadne stolarije i zaštiti celog objekta od kapilarne vlage, sa projektom lifta sa voznim oknom, na Klinici za psihijatriju, T237/2019 24.05.19 24.06.19 Beograd
Vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji i uređenju Staze zdravlja u Vrdniku 24.05.19 05.06.19 Vojvodina
Nadzor na izvođenju radova na izgradnji hale i prateće infrastrukture za liniju za sekundarnu separaciju otpada 16.05.19 29.05.19 Južna i Istočna Srbija
Izrada projektno tehničke dokumentacije za rekonstrukciju i adaptaciju objekta Doma zdravlja 25.04.19 Vojvodina

Izrada projektne dokumentacije za automatsku dojavu požara na Doradnom centru, JN broj M - 17/19

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

Usluge vršenja stručnog nadzora na izvođenju građevinskih radova na teritoriji Opštine Ruma

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

Tehnička dokumentacija za izgradnju saobraćajnih površina sa pratećom infrastrukturom u Ulici Otokara Keršovanija u Novom Sadu

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

Izrada tehničke dokumentacije i izvođenje radova na uređenju, popločavanju i opremanju otvorenih javnih gradskih prostora

Vrsta nabavke Ugovor za javne radove
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

Urbanistički projekat i tehnička dokumentacija za izgradnju rezervoara Dubrava u naselju Barajevo partija 1 i Tehnička dokumentacija za izgradnju hidrotehničkih objekata u naselju Ritopek partija 2 broj postupka javne nabavke 26/19

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

Izrada projektne dokumentacije na sanaciji krova i fasade na Klinici za neurologiju, T236/2019

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

Izrada projektne dokumentacije na sanaciji fasade sa zamenom fasadne stolarije i zaštiti celog objekta od kapilarne vlage, sa projektom lifta sa voznim oknom, na Klinici za psihijatriju, T237/2019

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

Vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji i uređenju Staze zdravlja u Vrdniku

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

Nadzor na izvođenju radova na izgradnji hale i prateće infrastrukture za liniju za sekundarnu separaciju otpada

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

Izrada projektno tehničke dokumentacije za rekonstrukciju i adaptaciju objekta Doma zdravlja

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor