Feedback

Tenderi Cevovod, obložne cevi, čelične cevi i slično

Na stranici Javne-nabavke.com možete da pronađete najveću listu nabavki iz branše cevovod i cevi.
Smatrate da možete dati dobru ponudu za nabavke cevi za cevovode? Ovo je pravo mesto za pronalazak novih poslovnih mogućnosti.

Prikupili smo ove tendere sa Portala javnih nabavki, iz štampe i sa velikog broja internet stranica u Srbiji i izabrali ih uz pomoć ključnih reči i CPV kodova između velikog broja objava koje imamo u našoj bazi.

Javne-nabavke.com će Vam pomoći da pronađete baš one tendere za nabavku cevi koji Vas najviše interesuju.

Želite li da svaki dan dobijate nove tendere na svoj email? Testirajte našu uslugu 7 dana potpuno besplatno i bez obaveze i iskoristite prednosti koje pruža vodeći servis pretrage i dostave nabavki u Srbiji.

207 tendera je pronađeno za ovu novu pretragu. Stranica: 1 ( od 21)
  Naslov Objavljeno Rok Region
121 OD - OS/18 - Materijal za izvođenje radova na rekonstrukciji cevovoda DN 800 u Leštanima, sukcesivno 6 meseci 20.07.18 20.08.18 Beograd
Aeracione cevčice, 107AM/2018 18.07.18 27.07.18 Beograd
Zamena cevovoda za dva podzemna rezeorvara za gorivo 20.07.18 21.08.18 Vojvodina
Zamena kotlovskih cevi i cevnog snopa na izmenjivačima 13.07.18 27.07.18 Šumadija i Zapadna Srbija
JNMV 25/2018 Polipropilenske cevi 27.06.18 Vojvodina
Izvođenje radova na magistralnom cevovodu Trstenik - Počekovina 03.07.18 09.08.18 Šumadija i Zapadna Srbija
MAŠINSKI MATERIJAL ZA IZGRADNjU, SANACIJU I ODRŽAVANjE DISTRIBUTIVNE GASNE MREŽE I DISTRIBUTIVNOG TOPLOVODA 17.05.18 Vojvodina
Sanacija čeličnog cevovoda DN 300 u Vukasovićevoj ulici 04.08.17 Beograd
JN 3000/1315/2018 609/2018 , 3000/1212/2018 610/2018 - Partija 1: Nabavka prestrujnih parovoda sa komorama ubrizgavanja PR5 - PR6 i MP1 - MP2 – blok A4 – TENT A, Partija 2: Nabavka prestrujnih parovoda PR5 - PR6 i MP1 - MP2 sa komorama ubrizgavanja i ovešenjima za blok A3 TENT A 05.07.18 06.08.18 Beograd
Materijal za izgradnju i održavanje vodovodne mreže 05.06.18 Šumadija i Zapadna Srbija

121 OD - OS/18 - Materijal za izvođenje radova na rekonstrukciji cevovoda DN 800 u Leštanima, sukcesivno 6 meseci

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

Aeracione cevčice, 107AM/2018

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

Zamena cevovoda za dva podzemna rezeorvara za gorivo

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

Zamena kotlovskih cevi i cevnog snopa na izmenjivačima

Vrsta nabavke Ugovor za javne radove
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

JNMV 25/2018 Polipropilenske cevi

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

Izvođenje radova na magistralnom cevovodu Trstenik - Počekovina

Vrsta nabavke Ugovor za javne radove
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

MAŠINSKI MATERIJAL ZA IZGRADNjU, SANACIJU I ODRŽAVANjE DISTRIBUTIVNE GASNE MREŽE I DISTRIBUTIVNOG TOPLOVODA

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

Sanacija čeličnog cevovoda DN 300 u Vukasovićevoj ulici

Vrsta nabavke Ugovor za javne radove
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

JN 3000/1315/2018 609/2018 , 3000/1212/2018 610/2018 - Partija 1: Nabavka prestrujnih parovoda sa komorama ubrizgavanja PR5 - PR6 i MP1 - MP2 – blok A4 – TENT A, Partija 2: Nabavka prestrujnih parovoda PR5 - PR6 i MP1 - MP2 sa komorama ubrizgavanja i ovešenjima za blok A3 TENT A

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

Materijal za izgradnju i održavanje vodovodne mreže

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor