Feedback

Tenderi Cevovod, obložne cevi, čelične cevi i slično

Na stranici Javne-nabavke.com možete da pronađete najveću listu nabavki iz branše cevovod i cevi.
Smatrate da možete dati dobru ponudu za nabavke cevi za cevovode? Ovo je pravo mesto za pronalazak novih poslovnih mogućnosti.

Prikupili smo ove tendere sa Portala javnih nabavki, iz štampe i sa velikog broja internet stranica u Srbiji i izabrali ih uz pomoć ključnih reči i CPV kodova između velikog broja objava koje imamo u našoj bazi.

Javne-nabavke.com će Vam pomoći da pronađete baš one tendere za nabavku cevi koji Vas najviše interesuju.

Želite li da svaki dan dobijate nove tendere na svoj email? Testirajte našu uslugu 7 dana potpuno besplatno i bez obaveze i iskoristite prednosti koje pruža vodeći servis pretrage i dostave nabavki u Srbiji.

199 tendera je pronađeno za ovu novu pretragu. Stranica: 1 ( od 20)
  Naslov Objavljeno Rok Region
42 NMV - OS/18 - Hidraulična creva, cevi i spojni elementi za građevinsku mehanizaciju i teretna vozila – sukcesivno 12 meseci 11.09.18 Beograd
Radovi na zameni toplotnog cevovoda za grejanje 13.12.18 Šumadija i Zapadna Srbija
JN/4000/0389 - 1/2018 NABAVKA MAŠINSKE OPREME I REPRO MATERIJALA ZA IZRADU I MONTAŽU TRANSPORTERA VT1, VT2, T7 I OBRTNE SIPKE G2 21.12.18 07.02.19 Beograd
167 OD/18 - Nabavka i isporuka pakera, paklajnera i smole, za potrebe sanacije defekata na kanalizacionoj mreži, sukcesivno 12 meseci 21.01.19 20.02.19 Beograd
N 236/2018 - Nabavka PVC cevi fi 50 pregovarački postupak sa objavljivanjem poziva za podnošenje ponuda 21.01.19 01.02.19 Južna i Istočna Srbija
Plan javnih nabavki za 2019 godinu – Javno preduzeće za izgradnju Obrenovca 03.01.19 31.12.19 Beograd
JN 1104/2018 3000/0284/2018 - Cevni snop hladnjaka ulja za podmazivanje TTNP 23.11.18 Beograd
JN 1486/2018 3000/0283/2018 - Cevne redukcije, konusi i lukovi 23.11.18 Beograd
Vodovodni i kanalizacioni materijal – po partijama, broj VND - 347/18 naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke: 44160000 - Cevovodi, cevni sistemi, cevi, omotači cevi i srodni artikli 21.01.19 21.02.19 Beograd
Nabavka tehničkog materijala 14.12.18 Vojvodina

42 NMV - OS/18 - Hidraulična creva, cevi i spojni elementi za građevinsku mehanizaciju i teretna vozila – sukcesivno 12 meseci

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

Radovi na zameni toplotnog cevovoda za grejanje

Vrsta nabavke Ugovor za javne radove
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

JN/4000/0389 - 1/2018 NABAVKA MAŠINSKE OPREME I REPRO MATERIJALA ZA IZRADU I MONTAŽU TRANSPORTERA VT1, VT2, T7 I OBRTNE SIPKE G2

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

167 OD/18 - Nabavka i isporuka pakera, paklajnera i smole, za potrebe sanacije defekata na kanalizacionoj mreži, sukcesivno 12 meseci

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

N 236/2018 - Nabavka PVC cevi fi 50 pregovarački postupak sa objavljivanjem poziva za podnošenje ponuda

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

Plan javnih nabavki za 2019 godinu – Javno preduzeće za izgradnju Obrenovca

Vrsta nabavke Ostalo
Vrsta dokumenta: Plan nabavki

JN 1104/2018 3000/0284/2018 - Cevni snop hladnjaka ulja za podmazivanje TTNP

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

JN 1486/2018 3000/0283/2018 - Cevne redukcije, konusi i lukovi

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

Vodovodni i kanalizacioni materijal – po partijama, broj VND - 347/18 naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke: 44160000 - Cevovodi, cevni sistemi, cevi, omotači cevi i srodni artikli

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

Nabavka tehničkog materijala

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Ispravka / obustava