Feedback

Tenderi API - Edukom

116 tendera je pronađeno za ovu novu pretragu. Stranica: 1 ( od 12)
  Naslov Objavljeno Rok Region
Materijal za ugostiteljstvo po partijama 14.02.19 22.02.19 Vojvodina
Izgradnja atmosferske kanalizacije u gradu 14.02.19 Vojvodina
Usluge spremačica 14.02.19 25.02.19 Vojvodina
Nabavka geodetskih usluga za potrebe GUZ - a 12.02.19 20.03.19 Južna i Istočna Srbija
Nabavka trafoa i niskonaponske opreme za potrebe objekta Monopol 08.02.19 18.02.19 Južna i Istočna Srbija
Kancelarijski materijal po partijama 06.02.19 21.02.19 Vojvodina
Izrada projektne dokumentacije za potrebe izgradnje kanalizacione mreže na gradskom i seoskom području grada Niša 31.12.18 18.03.19 Južna i Istočna Srbija
Usluga izrade projektne dokumentacije za potrebe vodosnabdevanja na gradskom i seoskom području grada Niša, radi zaključenja okvirnog sporazuma 31.12.18 18.03.19 Južna i Istočna Srbija
Radovi na rehabilitaciji javnih puteva u skladu sa Zakonom o javnim putevima i Zakonom o planiranju i izgradnji, tehnička priprema i opremanje 14.02.19 18.03.19 Južna i Istočna Srbija
Nabavka nameštaja i opreme za objekat u Izdvojenom odeljenju Turica, ponovljena nabavka za partiju 6 - oprema za fiskulturnu salu 14.02.19 25.02.19 Šumadija i Zapadna Srbija

Materijal za ugostiteljstvo po partijama

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

Izgradnja atmosferske kanalizacije u gradu

Vrsta nabavke Ugovor za javne radove
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

Usluge spremačica

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

Nabavka geodetskih usluga za potrebe GUZ - a

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

Nabavka trafoa i niskonaponske opreme za potrebe objekta Monopol

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

Kancelarijski materijal po partijama

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

Izrada projektne dokumentacije za potrebe izgradnje kanalizacione mreže na gradskom i seoskom području grada Niša

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

Usluga izrade projektne dokumentacije za potrebe vodosnabdevanja na gradskom i seoskom području grada Niša, radi zaključenja okvirnog sporazuma

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

Radovi na rehabilitaciji javnih puteva u skladu sa Zakonom o javnim putevima i Zakonom o planiranju i izgradnji, tehnička priprema i opremanje

Vrsta nabavke Ugovor za javne radove
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

Nabavka nameštaja i opreme za objekat u Izdvojenom odeljenju Turica, ponovljena nabavka za partiju 6 - oprema za fiskulturnu salu

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)