Feedback

Tenderi API - Edukom

130 tendera je pronađeno za ovu novu pretragu. Stranica: 1 ( od 13)
  Naslov Objavljeno Rok Region
Lopte JN MV 2/2019 20.04.19 30.04.19 Beograd
Sportska roba i oprema JN MV 3/2019 20.04.19 30.04.19 Beograd
Usluga održavanja higijene 19.04.19 Šumadija i Zapadna Srbija
Usluga održavanja higijene 19.04.19 20.05.19 Šumadija i Zapadna Srbija
Postavljanje tabli sa nazivima ulica, trgova i prenumeracija kućnih brojeva 19.04.19 30.04.19 Vojvodina
Nabavka kancelarijskog materijala oblikovana po partijama, javna nabavka br. 404 - 2/7D - 2019 - 28, - Partija 1 – Obrasci, blokovska roba i papir; - Partija 2 – Kancelarijski pribor; - Partija 3 – Štampani materijal 19.04.19 20.05.19 Južna i Istočna Srbija
Knjige za odlične i nagrađene učenike Osnovnih i srednjih škola 19.04.19 30.04.19 Šumadija i Zapadna Srbija
Toneri za potrebe Sekretarijata za socijalnu zaštitu 18.04.19 06.05.19 Beograd
Sredstva za higijenu objekata 15.04.19 24.04.19 Šumadija i Zapadna Srbija
Izvođenje radova na rekonstrukciji i dogradnji OŠ Svetislav Golubović Mitraljeta , Zemun 08.04.19 08.05.19 Beograd

Lopte JN MV 2/2019

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

Sportska roba i oprema JN MV 3/2019

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

Usluga održavanja higijene

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

Usluga održavanja higijene

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

Postavljanje tabli sa nazivima ulica, trgova i prenumeracija kućnih brojeva

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

Nabavka kancelarijskog materijala oblikovana po partijama, javna nabavka br. 404 - 2/7D - 2019 - 28, - Partija 1 – Obrasci, blokovska roba i papir; - Partija 2 – Kancelarijski pribor; - Partija 3 – Štampani materijal

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

Knjige za odlične i nagrađene učenike Osnovnih i srednjih škola

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

Toneri za potrebe Sekretarijata za socijalnu zaštitu

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

Sredstva za higijenu objekata

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

Izvođenje radova na rekonstrukciji i dogradnji OŠ Svetislav Golubović Mitraljeta , Zemun

Vrsta nabavke Ugovor za javne radove
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)