Feedback

Tenderi Farmacija

Navedeni spisak prikazuje najnovije nabavke iz branše farmacija.
Naš portal je pravo mesto da pronađete sve javne nabavke za lekove, injekcije i sve druge famaceutske proizvode.

Ovaj spisak nabavki je rezultat pregleda Portala javnih nabavki, štampe i velikog broja internet stranica koje naša služba za prikupljanje podataka prati svaki dan.
Javne-nabavke.com će Vam pomoći da pronađete baš one tendere iz područja farmacije u kojima vidite najbolju mogućnost prodaje.

Za vreme 7-dnevnog besplatnog testa možete da procenite kakvu podršku Javne-nabavke.com mogu da Vam pruže u procesu izbora nabavki!

452 tendera je pronađeno za ovu novu pretragu. Stranica: 1 ( od 46)
  Naslov Objavljeno Rok Region
106 Sukcesivna isporuka laboratorijskih reagenasa 20.07.18 21.08.18 Vojvodina
Testovi za alergijske probe, 99AM/2018 11.07.18 30.07.18 Beograd
JNMV 16/2018 Usluga angažovanja spasioca i lekara na kupalištu Štrand 03.04.18 30.07.18 Vojvodina
Potrošni materijal za vantelesnu oplodnju, 230A/2018 25.05.18 Beograd
JN 20 - 1. 1. 3/2018 Laboratorijski potrošni materijal 08.06.18 Beograd
Nabavka lekova sa D Liste lekova JN D1/18 21.06.18 Vojvodina
Javna nabavka medicinskog materijala 29.06.18 Vojvodina
PREPARATI ZA ENTERALNU ISHRANU 03.07.18 Vojvodina
- JNPPBO 11/18 Javna nabavka dobara, nabavka leka, anti timocitnog glogulina konjskog porekla , koncentrat za rastvor za infuziju 40 komada po 250mg ATGAM , za potrebe Klinike za Hematologiju KC - a Kragujevac, JN P. P. 11 - 18 na osnovu člana 36. stav 1. tačka 3. ZJN - a 12.07.18 Šumadija i Zapadna Srbija
Reagensi za koagulaciju, JN br. 59/18 20.07.18 20.08.18 Šumadija i Zapadna Srbija

106 Sukcesivna isporuka laboratorijskih reagenasa

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

Testovi za alergijske probe, 99AM/2018

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

JNMV 16/2018 Usluga angažovanja spasioca i lekara na kupalištu Štrand

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

Potrošni materijal za vantelesnu oplodnju, 230A/2018

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

JN 20 - 1. 1. 3/2018 Laboratorijski potrošni materijal

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Ispravka / obustava

Nabavka lekova sa D Liste lekova JN D1/18

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Ispravka / obustava

Javna nabavka medicinskog materijala

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

PREPARATI ZA ENTERALNU ISHRANU

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

- JNPPBO 11/18 Javna nabavka dobara, nabavka leka, anti timocitnog glogulina konjskog porekla , koncentrat za rastvor za infuziju 40 komada po 250mg ATGAM , za potrebe Klinike za Hematologiju KC - a Kragujevac, JN P. P. 11 - 18 na osnovu člana 36. stav 1. tačka 3. ZJN - a

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

Reagensi za koagulaciju, JN br. 59/18

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)