Feedback

Tenderi Farmacija

Navedeni spisak prikazuje najnovije nabavke iz branše farmacija.
Naš portal je pravo mesto da pronađete sve javne nabavke za lekove, injekcije i sve druge famaceutske proizvode.

Ovaj spisak nabavki je rezultat pregleda Portala javnih nabavki, štampe i velikog broja internet stranica koje naša služba za prikupljanje podataka prati svaki dan.
Javne-nabavke.com će Vam pomoći da pronađete baš one tendere iz područja farmacije u kojima vidite najbolju mogućnost prodaje.

Za vreme 7-dnevnog besplatnog testa možete da procenite kakvu podršku Javne-nabavke.com mogu da Vam pruže u procesu izbora nabavki!

301 tendera je pronađeno za ovu novu pretragu. Stranica: 1 ( od 31)
  Naslov Objavljeno Rok Region
Lekovi sa D Liste 29.08.18 Vojvodina
Nabavka lekova sa Liste D/RFZO, JN 14/18/OP 31.08.18 Vojvodina
Medicinski potrošni materijal 20.09.18 01.10.18 Šumadija i Zapadna Srbija
Lekovi van liste lekova, 340A/2018 20.09.18 Beograd
Nabavka neregistrovanih lekova sa liste D 20.09.18 28.09.18 Vojvodina
JN 29/18 Ketamin - Lek sa liste D 20.09.18 22.10.18 Južna i Istočna Srbija
Testovi za detekciju transmisivnih bolesti za aparat Evolis Premium Plus 20.09.18 22.10.18 Južna i Istočna Srbija
238 - 18 - O Nabavka neregistrovanog leka van D Liste lekova – thiotepa 100 mg, za potrebe transplantacija Kliničkog centra Vojvodine 20.09.18 08.10.18 Vojvodina
Biohemijski reagensi i potrošni materijal za analizu tumor markera na aparatu SIEMENS ADVIA CENTAUR XPT 20.09.18 Šumadija i Zapadna Srbija
228 - 18 - O - Nabavka reagenasa za automatizovani sistem Cobas E 411 i reagenasa za detekciju BCRABL za potrebe Centra za laboratorijsku medicinu u okviru Kliničkog centra Vojvodine 20.09.18 08.10.18 Vojvodina

Lekovi sa D Liste

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

Nabavka lekova sa Liste D/RFZO, JN 14/18/OP

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

Medicinski potrošni materijal

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

Lekovi van liste lekova, 340A/2018

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

Nabavka neregistrovanih lekova sa liste D

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

JN 29/18 Ketamin - Lek sa liste D

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

Testovi za detekciju transmisivnih bolesti za aparat Evolis Premium Plus

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

238 - 18 - O Nabavka neregistrovanog leka van D Liste lekova – thiotepa 100 mg, za potrebe transplantacija Kliničkog centra Vojvodine

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

Biohemijski reagensi i potrošni materijal za analizu tumor markera na aparatu SIEMENS ADVIA CENTAUR XPT

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

228 - 18 - O - Nabavka reagenasa za automatizovani sistem Cobas E 411 i reagenasa za detekciju BCRABL za potrebe Centra za laboratorijsku medicinu u okviru Kliničkog centra Vojvodine

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)