Feedback

Tenderi Građevinarstvo - sve kategorije

Na stranici Javne-nabavke.com možete da pronađete najveću listu nabavki iz branše građevinarstvo. U našoj bazi nalaze se sve nabavke za građevinarstvo. Ako želite da pogledate samo nabavke iz određenog područja građevine, kliknite na jedan od ovih linkova: visokogradnja, niskogradnja, završni radovi, pripremni radovi, građevinski materijali.

Ovaj spisak nabavki je rezultat pregleda Portala javnih nabavki, štampe i velikog broja internet stranica koje naša služba za prikupljanje podataka prati svaki dan. Javne-nabavke.com će Vam pomoći da pronađete baš one tendere iz područja visokogradnje u kojima vidite najbolju mogućnost prodaje.

Za vreme 7-dnevnog besplatnog testa možete da procenite kakvu podršku Javne-nabavke.com mogu da Vam pruže u procesu izbora nabavki!

2,714 tendera je pronađeno za ovu novu pretragu. Stranica: 1 ( od 272)
  Naslov Objavljeno Rok Region
JN/2000/0253/2018 2340/2018 - Održavanje platoa deponije HE Đerdap 2 10.01.19 Južna i Istočna Srbija
JN/2000/0435/2018 - Sanacija nasipa Ram - ušće Mlave 23.01.19 Južna i Istočna Srbija
JN/2000/0467/2018 - Projektantske usluge na čeličnim i betonskim konstrukcijama agregata, brodske prevodnice i ulazne građevine HE Đerdap 1 23.01.19 Južna i Istočna Srbija
JN 3100/0238/2018 - UTEZANjE BETONSKIH MOSTOVA 24.01.19 Južna i Istočna Srbija
Rekonstrukcija mosta u Rečicama, 200m uzvodno od Šukine vodenice na katastarskoj parceli broj 1658 K. O. Rečice, Opština Požega 28.02.19 Šumadija i Zapadna Srbija
Tehnički pregled regulacije potoka Gušavac sa izgradnjom mosta na putu Čukojevac - Gledić 28.02.19 Šumadija i Zapadna Srbija
Popravka gradske fontane 01.03.19 Šumadija i Zapadna Srbija
JNMV/R - 2/2019 - Izvođenje radova na postavljanju tartan podloge na košarkaškom terenu - OŠ Dositej Obradović Omoljica 01.03.19 Vojvodina
98/7 Građevinsko - zanatski radovi: opšti građevinski radovi na stambenim zgradama koje održava JP Gradsko stambeno , sa dominantnom zastupljenošću jedne vrste radova: zidarski, betonski, armirano betonski, bravarski, krovopokrivački, izolaterski, limarski, molersko farbarski, fasaderski sa upotrebom klasičnih skela. PARTIJA br. 1 – 78/2 04.03.19 Beograd
98/7 Građevinsko - zanatski radovi: opšti građevinski radovi na stambenim zgradama koje održava JP Gradsko stambeno , sa dominantnom zastupljenošću jedne vrste radova: zidarski, betonski, armirano betonski, bravarski, krovopokrivački, izolaterski, limarski, molersko farbarski, fasaderski sa upotrebom klasičnih skela. PARTIJA br. 1 – 78/2 04.03.19 Beograd

JN/2000/0253/2018 2340/2018 - Održavanje platoa deponije HE Đerdap 2

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

JN/2000/0435/2018 - Sanacija nasipa Ram - ušće Mlave

Vrsta nabavke Ugovor za javne radove
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

JN/2000/0467/2018 - Projektantske usluge na čeličnim i betonskim konstrukcijama agregata, brodske prevodnice i ulazne građevine HE Đerdap 1

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

JN 3100/0238/2018 - UTEZANjE BETONSKIH MOSTOVA

Vrsta nabavke Ugovor za javne radove
Vrsta dokumenta: Ispravka / obustava

Rekonstrukcija mosta u Rečicama, 200m uzvodno od Šukine vodenice na katastarskoj parceli broj 1658 K. O. Rečice, Opština Požega

Vrsta nabavke Ugovor za javne radove
Vrsta dokumenta: Ispravka / obustava

Tehnički pregled regulacije potoka Gušavac sa izgradnjom mosta na putu Čukojevac - Gledić

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

Popravka gradske fontane

Vrsta nabavke Ugovor za javne radove
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

JNMV/R - 2/2019 - Izvođenje radova na postavljanju tartan podloge na košarkaškom terenu - OŠ Dositej Obradović Omoljica

Vrsta nabavke Ugovor za javne radove
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

98/7 Građevinsko - zanatski radovi: opšti građevinski radovi na stambenim zgradama koje održava JP Gradsko stambeno , sa dominantnom zastupljenošću jedne vrste radova: zidarski, betonski, armirano betonski, bravarski, krovopokrivački, izolaterski, limarski, molersko farbarski, fasaderski sa upotrebom klasičnih skela. PARTIJA br. 1 – 78/2

Vrsta nabavke Ugovor za javne radove
Vrsta dokumenta: Ispravka / obustava

98/7 Građevinsko - zanatski radovi: opšti građevinski radovi na stambenim zgradama koje održava JP Gradsko stambeno , sa dominantnom zastupljenošću jedne vrste radova: zidarski, betonski, armirano betonski, bravarski, krovopokrivački, izolaterski, limarski, molersko farbarski, fasaderski sa upotrebom klasičnih skela. PARTIJA br. 1 – 78/2

Vrsta nabavke Ugovor za javne radove
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor