Feedback

Tenderi Građevinarstvo - sve kategorije

Na stranici Javne-nabavke.com možete da pronađete najveću listu nabavki iz branše građevinarstvo. U našoj bazi nalaze se sve nabavke za građevinarstvo. Ako želite da pogledate samo nabavke iz određenog područja građevine, kliknite na jedan od ovih linkova: visokogradnja, niskogradnja, završni radovi, pripremni radovi, građevinski materijali.

Ovaj spisak nabavki je rezultat pregleda Portala javnih nabavki, štampe i velikog broja internet stranica koje naša služba za prikupljanje podataka prati svaki dan. Javne-nabavke.com će Vam pomoći da pronađete baš one tendere iz područja visokogradnje u kojima vidite najbolju mogućnost prodaje.

Za vreme 7-dnevnog besplatnog testa možete da procenite kakvu podršku Javne-nabavke.com mogu da Vam pruže u procesu izbora nabavki!

3,062 tendera je pronađeno za ovu novu pretragu. Stranica: 1 ( od 307)
  Naslov Objavljeno Rok Region
PVC podne obloge sa ugradnjom 17.11.18 17.12.18 Južna i Istočna Srbija
Štampanje Građe za proučavanje spomenika kulture Vojvodine, broj HHXI 18.11.18 20.11.18 Vojvodina
Nabavka građevinskih mašina i opreme 09.10.18 Vojvodina
Radovi na rekonstrukciji sportskih terena 17.11.18 26.11.18 Šumadija i Zapadna Srbija
NABAVKA PODNIH OBLOGA 17.11.18 26.11.18 Vojvodina
Nadogradnja informacionog sistema za elektronsko vođenje kancelarijskog poslovanja za potrebe pisarnice 17.11.18 Beograd
Nabavka radova na adaptaciji poslovnih prostorija u JP Zavod za urbanizam Vojvodine , Novi Sad 17.11.18 26.11.18 Vojvodina
Građevinski radovi na rekonstukciji OŠ 8 OKTOBAR Vlasotince 02.11.18 04.12.18 Južna i Istočna Srbija
IZGRADNjA HOLA JN OP 01/2018 07.11.18 23.11.18 Vojvodina
Redovno održavanje građevinskih objekata – usluge za potrebe RRJ Pančevo, Sremska Mitrovica oblikovana po partijama partija1. - Usluga servisiranja unutrašnjih gasnih instalacija, partija 2. - Usluga čišćenja dimnjaka, dimnjača i kotlova sa zbrinavanjem produkta sagorevanja, partija 3. - Usluga servisiranja i baždarenja ventila sigurnosti, partija 4. - Usluga košenja trave i uništavanje korova i niskog rastinja za sedište RRJ Pančevo , partija 5. - Usluga košenja trave i uništavanje korova i niskog rastinja za PJ Sremska Mitrovica , partija 6. 16.11.18 07.12.18 Beograd

PVC podne obloge sa ugradnjom

Vrsta nabavke Ugovor za javne radove
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

Štampanje Građe za proučavanje spomenika kulture Vojvodine, broj HHXI

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

Nabavka građevinskih mašina i opreme

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Ispravka / obustava

Radovi na rekonstrukciji sportskih terena

Vrsta nabavke Ugovor za javne radove
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

NABAVKA PODNIH OBLOGA

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

Nadogradnja informacionog sistema za elektronsko vođenje kancelarijskog poslovanja za potrebe pisarnice

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

Nabavka radova na adaptaciji poslovnih prostorija u JP Zavod za urbanizam Vojvodine , Novi Sad

Vrsta nabavke Ugovor za javne radove
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

Građevinski radovi na rekonstukciji OŠ 8 OKTOBAR Vlasotince

Vrsta nabavke Ugovor za javne radove
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

IZGRADNjA HOLA JN OP 01/2018

Vrsta nabavke Ugovor za javne radove
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

Redovno održavanje građevinskih objekata – usluge za potrebe RRJ Pančevo, Sremska Mitrovica oblikovana po partijama partija1. - Usluga servisiranja unutrašnjih gasnih instalacija, partija 2. - Usluga čišćenja dimnjaka, dimnjača i kotlova sa zbrinavanjem produkta sagorevanja, partija 3. - Usluga servisiranja i baždarenja ventila sigurnosti, partija 4. - Usluga košenja trave i uništavanje korova i niskog rastinja za sedište RRJ Pančevo , partija 5. - Usluga košenja trave i uništavanje korova i niskog rastinja za PJ Sremska Mitrovica , partija 6.

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)