Feedback

Tenderi Grejanje, klimatizacija i ventilacija

Informišemo Vas o trenutno otvorenim javnim nabavkama kao i objavljenim rezultatima nabavki iz branše grejanje, klimatizacija i ventilacija. Bez obzira na sezonu, u našoj se bazi nalaze svi tenderi za grejanje, hlađenje i ventilaciju.

Prikupili smo ove tendere sa Portala javnih nabavki, iz štampe i sa velikog broja internet stranica u Srbiji i izabrali ih uz pomoć ključnih reči i CPV kodova između velikog broja objava koje imamo u našoj bazi.

Pridružite se grupi vodećih firmi u Srbiji i uštedite na vremenu primajući samo one nabavke za grejanje, klimatizaciju i ventilaciju u kojima vidite najbolju mogućnost prodaje.

Za vreme 7-dnevnog besplatnog testa možete da procenite kakvu podršku Javne-nabavke.com mogu da Vam pruže u procesu izbora nabavki!

312 tendera je pronađeno za ovu novu pretragu. Stranica: 1 ( od 32)
  Naslov Objavljeno Rok Region
JN 3100/0489/2018 - Održavanje sistema za monitoring vibracija i specijalnih merenja na turbini i ventilatorima VC4000 - VC6000 - BRUEL&KJAER u TEKO 11.01.19 Južna i Istočna Srbija
Nabavka ogrevnog drveta za potrbe JKP Usluga Boljevac za grejnu sezonu 2019 04.03.19 Južna i Istočna Srbija
JN 02/2019 : REMONT KOTLOVA 22.02.19 Šumadija i Zapadna Srbija
Nabavka usluga tekućeg održavanja i hitnih intervencija na mašinskim instalacijama, ventilacionim sistemima i ložišnoj opremi Uprave carina Uprava, zgrada ERC - a i sve carinarnice 03.01.19 Beograd
JN 2221/2018 3000/1728/2018 - Armatura za rashladne pumpe TE Kolubara 25.12.18 Beograd
Radovi na sanaciji kotla 2 u kotlarnici Trkalište sa nabavkom materijala 19.03.19 18.04.19 Šumadija i Zapadna Srbija
Javna nabavka dobara - potrošni materijal za rad radionica 19.03.19 18.04.19 Vojvodina
KUPOVINA PRIRODNOG GASA ZA GREJANjE, broj VND - 39/19 12.03.19 29.03.19 Beograd
JN 3100/0386/2018 - ISPORUKA I ZAMENA DELA VRELOVODA U MAŠINSKOJ SALI SA DEMONTAŽOM POSTEJEĆEG 21.02.19 26.03.19 Južna i Istočna Srbija
Usluga servisiranja i popravke pumpi bunarske, muljarice, za grejanje i procesnih pumpi 4000/0681/2018 01.02.19 Beograd

JN 3100/0489/2018 - Održavanje sistema za monitoring vibracija i specijalnih merenja na turbini i ventilatorima VC4000 - VC6000 - BRUEL&KJAER u TEKO

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Ispravka / obustava

Nabavka ogrevnog drveta za potrbe JKP Usluga Boljevac za grejnu sezonu 2019

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

JN 02/2019 : REMONT KOTLOVA

Vrsta nabavke Ugovor za javne radove
Vrsta dokumenta: Ispravka / obustava

Nabavka usluga tekućeg održavanja i hitnih intervencija na mašinskim instalacijama, ventilacionim sistemima i ložišnoj opremi Uprave carina Uprava, zgrada ERC - a i sve carinarnice

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

JN 2221/2018 3000/1728/2018 - Armatura za rashladne pumpe TE Kolubara

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

Radovi na sanaciji kotla 2 u kotlarnici Trkalište sa nabavkom materijala

Vrsta nabavke Ugovor za javne radove
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

Javna nabavka dobara - potrošni materijal za rad radionica

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

KUPOVINA PRIRODNOG GASA ZA GREJANjE, broj VND - 39/19

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

JN 3100/0386/2018 - ISPORUKA I ZAMENA DELA VRELOVODA U MAŠINSKOJ SALI SA DEMONTAŽOM POSTEJEĆEG

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

Usluga servisiranja i popravke pumpi bunarske, muljarice, za grejanje i procesnih pumpi 4000/0681/2018

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor