Feedback

Tenderi javne prodaje

Javne-nabavke.com Vas informišu o javnim prodajama pokretne imovine i sekundarnih sirovina.

Praćenjem velikog broja internet stranica možemo da uštedimo dosta Vašeg vremena. Takođe, možemo da budemo još efikasniji i da Vam šaljemo samo one javne prodaje u kojima vidite najbolju poslovnu mogućnost.

Za vreme 7-dnevnog besplatnog testa možete proceniti kakvu Vam podršku Javne-nabavke.com mogu pružiti u procesu izbora nabavki!

224 tendera je pronađeno za ovu novu pretragu. Stranica: 1 ( od 23)
  Naslov Objavljeno Rok Region
Prodaja putničkog vozila marke Toyota 24.05.19 31.05.19 Južna i Istočna Srbija
Prodaja - traktor marke Ursus, traktorska prikolica 24.05.19 26.06.19 Južna i Istočna Srbija
Prodaja - sušara sa gorionikom, pasirka za voće i povrće sa motorom 24.05.19 21.06.19 Vojvodina
Prodaja pokretne imovine stečajnog dužnika 24.05.19 24.06.19 Beograd
Prodaja - pneumatska sejalica za kukuruz, presa, plug, rotaciona kosačica 24.05.19 12.06.19 Vojvodina
Prodaja - prskalica Agromehanika 24.05.19 27.05.19 Vojvodina
Prodaja - putničko vozilo marke Zastava 24.05.19 10.06.19 Vojvodina
Prodaja - putničko vozilo marke Fiat 24.05.19 13.06.19 Vojvodina
Prodaja - putničko vozilo marke Citroen 24.05.19 23.06.19 Vojvodina
Prodaja (druga) - motorno vozilo marke Zastava 24.05.19 18.06.19 Južna i Istočna Srbija

Prodaja putničkog vozila marke Toyota

Vrsta nabavke Ostalo
Vrsta dokumenta: Ostale informacije

Prodaja - traktor marke Ursus, traktorska prikolica

Vrsta nabavke Ostalo
Vrsta dokumenta: Ostale informacije

Prodaja - sušara sa gorionikom, pasirka za voće i povrće sa motorom

Vrsta nabavke Ostalo
Vrsta dokumenta: Ostale informacije

Prodaja pokretne imovine stečajnog dužnika

Vrsta nabavke Ostalo
Vrsta dokumenta: Ostale informacije

Prodaja - pneumatska sejalica za kukuruz, presa, plug, rotaciona kosačica

Vrsta nabavke Ostalo
Vrsta dokumenta: Ostale informacije

Prodaja - prskalica Agromehanika

Vrsta nabavke Ostalo
Vrsta dokumenta: Ostale informacije

Prodaja - putničko vozilo marke Zastava

Vrsta nabavke Ostalo
Vrsta dokumenta: Ostale informacije

Prodaja - putničko vozilo marke Fiat

Vrsta nabavke Ostalo
Vrsta dokumenta: Ostale informacije

Prodaja - putničko vozilo marke Citroen

Vrsta nabavke Ostalo
Vrsta dokumenta: Ostale informacije

Prodaja (druga) - motorno vozilo marke Zastava

Vrsta nabavke Ostalo
Vrsta dokumenta: Ostale informacije