Feedback

Tenderi Kancelarijske mašine, pribor i oprema osim kompjutera

Ova pretraga pronalazi nabavke za kancelarijske mašine, pribor i opremu, ali bez kompjutera.

350 tendera je pronađeno za ovu novu pretragu. Stranica: 1 ( od 35)
  Naslov Objavljeno Rok Region
Oprema za predškolsku ustanovu 07.02.19 07.03.19 Šumadija i Zapadna Srbija
Predmet javne nabavke male vrednosti je nabavka dobara - materijal za obrazovanje, kulturu i sport i administrativni materijal u OŠ Vasa Stajić , Vojvode Knićanina 12b, Novi Sad, a prema specifikaciji koja čini sastavni deo konkursne dokumentacije 15.02.19 25.02.19 Vojvodina
Nabavka kancelarijskog materijala - ponovljen postupak 14.02.19 22.02.19 Šumadija i Zapadna Srbija
Nabavka kancelarijskog materijala po partijama 14.02.19 22.02.19 Šumadija i Zapadna Srbija
JNMV 01/2019 - nabavka administrativnog materijala 14.02.19 25.02.19 Vojvodina
Kancelarijski materijal po partijama 06.02.19 21.02.19 Vojvodina
Kancelarijski materijal , po partijama, broj 3D/IV/2019: 1. PARTIJA 1 - kancelarijski materijal 2. PARTIJA 2 - kancelarijski materijal za umnožavanje toneri 21.01.19 Šumadija i Zapadna Srbija
JN 03/19 : KANCELARIJSKI MATERIJAL I TONERI ZA ŠTAMPAČE I FOTOKOPIR APARATE 30.01.19 Šumadija i Zapadna Srbija
Kancelarijski materijal 22.01.19 Vojvodina
KANCELARIJSKI MATERIJAL - RIBONI, TONERI I MAGNETNI MEDIJI, Javna nabavka broj D - 100/18 10.12.18 Beograd

Oprema za predškolsku ustanovu

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

Predmet javne nabavke male vrednosti je nabavka dobara - materijal za obrazovanje, kulturu i sport i administrativni materijal u OŠ Vasa Stajić , Vojvode Knićanina 12b, Novi Sad, a prema specifikaciji koja čini sastavni deo konkursne dokumentacije

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

Nabavka kancelarijskog materijala - ponovljen postupak

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

Nabavka kancelarijskog materijala po partijama

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

JNMV 01/2019 - nabavka administrativnog materijala

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

Kancelarijski materijal po partijama

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

Kancelarijski materijal , po partijama, broj 3D/IV/2019: 1. PARTIJA 1 - kancelarijski materijal 2. PARTIJA 2 - kancelarijski materijal za umnožavanje toneri

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

JN 03/19 : KANCELARIJSKI MATERIJAL I TONERI ZA ŠTAMPAČE I FOTOKOPIR APARATE

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

Kancelarijski materijal

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

KANCELARIJSKI MATERIJAL - RIBONI, TONERI I MAGNETNI MEDIJI, Javna nabavka broj D - 100/18

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor