Feedback

Tenderi Kancelarijske mašine, pribor i oprema osim kompjutera

Ova pretraga pronalazi nabavke za kancelarijske mašine, pribor i opremu, ali bez kompjutera.

336 tendera je pronađeno za ovu novu pretragu. Stranica: 1 ( od 34)
  Naslov Objavljeno Rok Region
NABAVKA RAČUNARSKE OPREME I ŠTAMPAČA 28.11.18 Vojvodina
Nabavka dobara: Laserski DC video projektor 29.11.18 Južna i Istočna Srbija
PDA uređaji i štampači 2018. god 11.12.18 14.01.19 Vojvodina
CJN 4/2018 - nabavka kancelarijskog nameštaja 26.04.18 Beograd
216 OD/17 - Štampači i skeneri sukcesivno 12 meseci 09.01.18 Beograd
JN 16/17 - 18/2 kancelarijski materijal 26.11.18 Beograd
Koverte za insertiranje pošte D - 5/18 13.11.18 Beograd
Dobra: zaštitne arhivske kutije za smeštaj arhivske građe kao kulturnog dobra, int. br. JjNMV 1. 1. 1D - 2018 19.11.18 Južna i Istočna Srbija
Toneri i riboni za štampače 28.11.18 Beograd
JN br. 42/18 –Kancelarijski materijal 06.12.18 18.12.18 Beograd

NABAVKA RAČUNARSKE OPREME I ŠTAMPAČA

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Ispravka / obustava

Nabavka dobara: Laserski DC video projektor

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

PDA uređaji i štampači 2018. god

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

CJN 4/2018 - nabavka kancelarijskog nameštaja

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

216 OD/17 - Štampači i skeneri sukcesivno 12 meseci

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

JN 16/17 - 18/2 kancelarijski materijal

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

Koverte za insertiranje pošte D - 5/18

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Ispravka / obustava

Dobra: zaštitne arhivske kutije za smeštaj arhivske građe kao kulturnog dobra, int. br. JjNMV 1. 1. 1D - 2018

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

Toneri i riboni za štampače

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

JN br. 42/18 –Kancelarijski materijal

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)