Feedback

Tenderi Kancelarijske mašine, pribor i oprema osim kompjutera

Ova pretraga pronalazi nabavke za kancelarijske mašine, pribor i opremu, ali bez kompjutera.

526 tendera je pronađeno za ovu novu pretragu. Stranica: 1 ( od 53)
  Naslov Objavljeno Rok Region
Licence za operativni sistem za kancelarijske računare 13.03.19 Beograd
Kancelarijski materijal 04.04.19 Beograd
Nabavka dobara –dodatni materijal za internu proizvodnju štampanog materijala za potrebe Kazneno popravnog zavoda u Nišu i ustanova u okviru Uprave za izvršenje krivičnih sankcija, redni broj 19M - 1/2019 19.04.19 30.04.19 Južna i Istočna Srbija
JND - M 1. 1. 3/19 - Administrativni materijal, podeljen po partijama dve partije 08.04.19 24.04.19 Južna i Istočna Srbija
Dobara - mobilni telefoni red. br. 7 - 1. 1. 6 12.03.19 Beograd
CJN 9/2019 - nabavka kancelarijskog nameštaja 15.03.19 Beograd
NABAVKA KANCELARIJSKOG STOLA 05.04.19 Beograd
Nabavka administrativne opreme za potrebe Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj i projekte Grada Niša 05.04.19 Južna i Istočna Srbija
JNO/1000/0019/2018 2723/2018 KANCELARIJSKE MAŠINE, APARATI I OPREMA 19.04.19 21.05.19 Beograd
JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI KANCELARIJSKI I ŠTAMPANI MATERIJAL BROJ 04/2019 19.04.19 30.04.19 Vojvodina

Licence za operativni sistem za kancelarijske računare

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

Kancelarijski materijal

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

Nabavka dobara –dodatni materijal za internu proizvodnju štampanog materijala za potrebe Kazneno popravnog zavoda u Nišu i ustanova u okviru Uprave za izvršenje krivičnih sankcija, redni broj 19M - 1/2019

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

JND - M 1. 1. 3/19 - Administrativni materijal, podeljen po partijama dve partije

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

Dobara - mobilni telefoni red. br. 7 - 1. 1. 6

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Ispravka / obustava

CJN 9/2019 - nabavka kancelarijskog nameštaja

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

NABAVKA KANCELARIJSKOG STOLA

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Ispravka / obustava

Nabavka administrativne opreme za potrebe Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj i projekte Grada Niša

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

JNO/1000/0019/2018 2723/2018 KANCELARIJSKE MAŠINE, APARATI I OPREMA

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI KANCELARIJSKI I ŠTAMPANI MATERIJAL BROJ 04/2019

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)