Feedback

Tenderi Kompjuterska oprema i pribor

Informišemo Vas o trenutno otvorenim javnim nabavkama kao i objavljenim rezultatima nabavki iz branše kompjuterska oprema i pribor. Ovde izdvajamo samo tendere za hardver, tj. kompjutere i njihove delove. Ako Vas interesuju nabavke za softvere, pogledajte branšu IT usluge.

Kombinacijom ključnih reči i CPV kodova nastao je ovaj spisak izabranih novih objava javnih nabavki između velikog broja nabavki koje se svaki dan objavljuju u Srbiji. Drago nam je da Vam možemo dostaviti samo one tendere za kompjutersku opremu i pribor u kojima vidite najbolju mogućnost prodaje.

Za vreme 7-dnevnog besplatnog testa možete da procenite kakvu podršku Javne-nabavke.com mogu da Vam pruže u procesu izbora nabavki!

834 tendera je pronađeno za ovu novu pretragu. Stranica: 1 ( od 84)
  Naslov Objavljeno Rok Region
Nabavka dobara - štampača 28.05.18 Beograd
JN 14 18 - Support Services and Procurement of Additional Licenses for Power Factory Digsilent Software Package 05.06.18 Beograd
JN 14 18 - Usluga podrške i nabavka dodatnih licenci za softverski paket Power Factory Digsilent 05.06.18 Beograd
Nabavka dobara računarske i fotografske opreme po partijama 03.07.18 Šumadija i Zapadna Srbija
Potrošni materijal za održavanje računara i prateće računarske opreme, rb. 90TM/2018 20.07.18 30.07.18 Beograd
Informaciono - komunikaciona oprema za AMRES mrežu i usluge - JN br. 01/18 20.07.18 21.08.18 Beograd
Održavanje internog portala sa realizacijom novih zahteva 20.07.18 Vojvodina
Usluge nabavke Agregatora pretrage za kulturno nasleđe, brpj O - 08/2018 20.07.18 20.08.18 Beograd
Usluga izdavanja digitalnih sertifikata - JNMV br 03/18 20.07.18 31.07.18 Beograd
Issuing digital certificate - LVPP 03/18 20.07.18 31.07.18 Beograd

Nabavka dobara - štampača

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

JN 14 18 - Support Services and Procurement of Additional Licenses for Power Factory Digsilent Software Package

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Ispravka / obustava

JN 14 18 - Usluga podrške i nabavka dodatnih licenci za softverski paket Power Factory Digsilent

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Ispravka / obustava

Nabavka dobara računarske i fotografske opreme po partijama

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

Potrošni materijal za održavanje računara i prateće računarske opreme, rb. 90TM/2018

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

Informaciono - komunikaciona oprema za AMRES mrežu i usluge - JN br. 01/18

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

Održavanje internog portala sa realizacijom novih zahteva

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

Usluge nabavke Agregatora pretrage za kulturno nasleđe, brpj O - 08/2018

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

Usluga izdavanja digitalnih sertifikata - JNMV br 03/18

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

Issuing digital certificate - LVPP 03/18

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)