Feedback

Tenderi Konsultantske usluge

Na listi se nalaze nabavke za konsultantske usluge, savetovanja, menadžment.

148 tendera je pronađeno za ovu novu pretragu. Stranica: 1 ( od 15)
  Naslov Objavljeno Rok Region
NNP 63/18 - Seminar - Razrešenje puta ka poslovnoj izvrsnosti - EFQM MODEL 20.09.18 21.09.18 Vojvodina
Nabavka usluga nadzornog organa i sudskog veštaka 20.09.18 28.09.18 Vojvodina
Usluge sprovođenja anketiranja na teritoriji mesnih zajednica grada Šapca 03.09.18 Šumadija i Zapadna Srbija
Konsultantske usluge za merenje zadovoljstva kupaca za 2018. godinu 20.09.18 01.10.18 Kosovo i Metohija
Vulnerability assessment in 15 pilot municipalities with vulnerability data base establishment and upload / Procena ugroženosti u 15 pilot opština sa stvaranjem baze podataka o ranjivosti 20.09.18 05.10.18 Beograd
Nabavka usluge održavanja informacionog sistema za budžetsko računovodstvo ''Trezor - Savetnik 27.08.18 Šumadija i Zapadna Srbija
Projektno - tehnička dokumentacija za izdavanje energetskog pasoša za objekat javne namene adaptacija i sanacija O. Š. ''Jovan Cvijić'' u Kostolcu JNMV 40/2018 31.08.18 Južna i Istočna Srbija
Nabavka usluga vršenja stručne kontrole i tehničke pomoći u toku izrade Prethodne studije opravdanosti sa generalnim projektom za RVS Timočki i RVS Mlavsko - Moravski 19.09.18 19.10.18 Beograd
JN/2100/0043/2018 Usluge pripreme za prelazak na novu verziju standarda ISO 45001 na nivou Ogranka DLHE 19.09.18 19.10.18 Šumadija i Zapadna Srbija
JN 133 - 2018 Stručna i konsultantska podrška u projektovanju , razvoju i održavanju sistema za obračun naknade za odvodnjavanje 10.08.18 Beograd

NNP 63/18 - Seminar - Razrešenje puta ka poslovnoj izvrsnosti - EFQM MODEL

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

Nabavka usluga nadzornog organa i sudskog veštaka

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

Usluge sprovođenja anketiranja na teritoriji mesnih zajednica grada Šapca

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

Konsultantske usluge za merenje zadovoljstva kupaca za 2018. godinu

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

Vulnerability assessment in 15 pilot municipalities with vulnerability data base establishment and upload / Procena ugroženosti u 15 pilot opština sa stvaranjem baze podataka o ranjivosti

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

Nabavka usluge održavanja informacionog sistema za budžetsko računovodstvo ''Trezor - Savetnik

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Ispravka / obustava

Projektno - tehnička dokumentacija za izdavanje energetskog pasoša za objekat javne namene adaptacija i sanacija O. Š. ''Jovan Cvijić'' u Kostolcu JNMV 40/2018

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

Nabavka usluga vršenja stručne kontrole i tehničke pomoći u toku izrade Prethodne studije opravdanosti sa generalnim projektom za RVS Timočki i RVS Mlavsko - Moravski

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

JN/2100/0043/2018 Usluge pripreme za prelazak na novu verziju standarda ISO 45001 na nivou Ogranka DLHE

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

JN 133 - 2018 Stručna i konsultantska podrška u projektovanju , razvoju i održavanju sistema za obračun naknade za odvodnjavanje

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor