Feedback

Tenderi Konsultantske usluge

Na listi se nalaze nabavke za konsultantske usluge, savetovanja, menadžment.

219 tendera je pronađeno za ovu novu pretragu. Stranica: 1 ( od 22)
  Naslov Objavljeno Rok Region
Konsultantske usluge 21.03.19 29.03.19 Vojvodina
Usluga brendiranja i promocije investicionih potencijala Grada Niša 19.03.19 04.04.19 Južna i Istočna Srbija
FSC SERTIFIKACIJA ODRŽIVOG GAZDOVANjA ŠUMAMA JP VOJVODINAŠUME” – REDOVAN NADZOR, 2019. god 26.02.19 Vojvodina
JN 3100/0004/2018 - Konsalting usluge u oblasti zaštite od požara 29.01.19 Južna i Istočna Srbija
Individualni konsultant: Analitičar za rodnu ravnopravnost, CORRX - CS - WB - GE1 Individual consultant: Gender analyst, CORRX - CS - WB - GE1 16.01.19 Beograd
Individualni konsultant: Stručnjak za komunikacije za rodnu ravnopravnost, CORRX - CS - WB - GE2 Individual consultant: Gender Communication Expert, CORRX - CS - WB - GE2 16.01.19 Beograd
Uvođenje sistema menadžmenta kvaliteta 2 21.03.19 29.03.19 Vojvodina
JAVNE NABAVKE ZA IZBOR PRIVATNOG PARTNERA I DODELU JAVNOG UGOVORA O JAVNO - PRIVATNOM PARTNERSTVU ZA VRŠENjE USLUGA REKONSTRUKCIJE, RACIONALIZACIJE I ODRŽAVANjA SISTEMA JAVNOG OSVETLjENjA PRIMENOM MERA UŠTEDE ENERGIJE SA LED TEHNOLOGIJOM NA TERITORIJI OPŠTINE BEOČIN 01.03.19 22.04.19 Vojvodina
JN/2000/0222/2018 - Ispitivanje električnih instalacija objekata 15.08.18 Južna i Istočna Srbija
98/8 Građevinsko zanatski radovi: opšti građevinski radovi na stambenim zgradama koje održava JP «Gradsko stambeno», sa dominantnom zastupljenošću hidroizolaterskih radova tipa crnih krovnih hidroizolacija i sa dominantnom zastupljenošću hidroizolaterskih radova, kod kojih se zahtevaju posebne vrste materijala PVC folije, PU membrane i dr. , a za koje su potrebni sertifikati o obučenosti izvođača za izvođenje ove vrste radova, sa pratećim građevinsko - zanatskim radovima PARTIJA br. 2 – 78/2 07.03.19 Beograd

Konsultantske usluge

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

Usluga brendiranja i promocije investicionih potencijala Grada Niša

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

FSC SERTIFIKACIJA ODRŽIVOG GAZDOVANjA ŠUMAMA JP VOJVODINAŠUME” – REDOVAN NADZOR, 2019. god

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

JN 3100/0004/2018 - Konsalting usluge u oblasti zaštite od požara

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

Individualni konsultant: Analitičar za rodnu ravnopravnost, CORRX - CS - WB - GE1 Individual consultant: Gender analyst, CORRX - CS - WB - GE1

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Ispravka / obustava

Individualni konsultant: Stručnjak za komunikacije za rodnu ravnopravnost, CORRX - CS - WB - GE2 Individual consultant: Gender Communication Expert, CORRX - CS - WB - GE2

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

Uvođenje sistema menadžmenta kvaliteta 2

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

JAVNE NABAVKE ZA IZBOR PRIVATNOG PARTNERA I DODELU JAVNOG UGOVORA O JAVNO - PRIVATNOM PARTNERSTVU ZA VRŠENjE USLUGA REKONSTRUKCIJE, RACIONALIZACIJE I ODRŽAVANjA SISTEMA JAVNOG OSVETLjENjA PRIMENOM MERA UŠTEDE ENERGIJE SA LED TEHNOLOGIJOM NA TERITORIJI OPŠTINE BEOČIN

Vrsta nabavke Ostalo
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

JN/2000/0222/2018 - Ispitivanje električnih instalacija objekata

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

98/8 Građevinsko zanatski radovi: opšti građevinski radovi na stambenim zgradama koje održava JP «Gradsko stambeno», sa dominantnom zastupljenošću hidroizolaterskih radova tipa crnih krovnih hidroizolacija i sa dominantnom zastupljenošću hidroizolaterskih radova, kod kojih se zahtevaju posebne vrste materijala PVC folije, PU membrane i dr. , a za koje su potrebni sertifikati o obučenosti izvođača za izvođenje ove vrste radova, sa pratećim građevinsko - zanatskim radovima PARTIJA br. 2 – 78/2

Vrsta nabavke Ugovor za javne radove
Vrsta dokumenta: Ispravka / obustava