Feedback

Tenderi Konsultantske usluge

Na listi se nalaze nabavke za konsultantske usluge, savetovanja, menadžment.

156 tendera je pronađeno za ovu novu pretragu. Stranica: 1 ( od 16)
  Naslov Objavljeno Rok Region
Nabavka kvalifikovanih digitalnih sertifikata 16.11.18 26.11.18 Beograd
Javna nabavka usluge izrada studije opravdanosti u skladu sa uredbom o sadržini, načinu pripreme i ocene, kao i praćenju sprovođenja i izveštavanju o realizaciji kapitalnih projekata JNMV 08/2018 06.11.18 Vojvodina
KONSALTING ZA POTREBE KORPORATIVIZACIJE: MODELOVANjE PROCESA U PRAVNOJ FUNKCIJI 15.10.18 Vojvodina
Javna nabavka usluge - isporuka toplotne njnergije po partijama JN broj 13/2018 31.10.18 Beograd
Razvoj saobraćaja i putne infrastrukture - izrada idejnog projekta sa studijom opravdanosti izgradnje kružne raskrsnice 14.11.18 23.11.18 Vojvodina
173 - 18 - O – Izrada Akta o proceni rizika na radnom mestu i u radnoj okolini u Kliničkom centru Vojvodine 17.08.18 Vojvodina
Nabavka usluge održavanja informacionog sistema za budžetsko računovodstvo 'Trezor - Savetnik 01.10.18 Šumadija i Zapadna Srbija
Usluge konsultacije u postupku ozakonjenja objekata u okviru kompleksa OSK Karataš 07.11.18 Beograd
Konsultantske usluge – praćenje realizacije FIDIC ugovora 23.10.18 Vojvodina
Izrada Analize rada postojećeg sistema i predloga za nastavak rada u SAP ERP okruženju šifra: OP - U - 24/2018 16.11.18 17.12.18 Vojvodina

Nabavka kvalifikovanih digitalnih sertifikata

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

Javna nabavka usluge izrada studije opravdanosti u skladu sa uredbom o sadržini, načinu pripreme i ocene, kao i praćenju sprovođenja i izveštavanju o realizaciji kapitalnih projekata JNMV 08/2018

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

KONSALTING ZA POTREBE KORPORATIVIZACIJE: MODELOVANjE PROCESA U PRAVNOJ FUNKCIJI

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

Javna nabavka usluge - isporuka toplotne njnergije po partijama JN broj 13/2018

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

Razvoj saobraćaja i putne infrastrukture - izrada idejnog projekta sa studijom opravdanosti izgradnje kružne raskrsnice

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

173 - 18 - O – Izrada Akta o proceni rizika na radnom mestu i u radnoj okolini u Kliničkom centru Vojvodine

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

Nabavka usluge održavanja informacionog sistema za budžetsko računovodstvo 'Trezor - Savetnik

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

Usluge konsultacije u postupku ozakonjenja objekata u okviru kompleksa OSK Karataš

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

Konsultantske usluge – praćenje realizacije FIDIC ugovora

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

Izrada Analize rada postojećeg sistema i predloga za nastavak rada u SAP ERP okruženju šifra: OP - U - 24/2018

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)