Feedback

Tenderi Konsultantske usluge

Na listi se nalaze nabavke za konsultantske usluge, savetovanja, menadžment.

221 tendera je pronađeno za ovu novu pretragu. Stranica: 1 ( od 23)
  Naslov Objavljeno Rok Region
Usluga za odnose s javnošću na tržištu Indije 16.05.19 27.05.19 Beograd
Usluge izrade uporedne analize u oblasti javnih nabavki 06.05.19 Beograd
JN/1000/0059/2018 - Rekonstrukcija i modernizacija TC – Izrada investiciono–tehničke dokumentacije i studija opravdanosti za TS 110/h 06.05.19 06.06.19 Beograd
JN 02/2019 Usluge izrade Studije opravdanosti sa Idejnim projektom za proširenje i izgradnju Luke Sremska Mitrovica 25.04.19 27.05.19 Beograd
JNO/1000/0038/2018 br. 3153/2018 Usluge veštačenja u sudskim i drugim postupcima, eksproprijacija 22.05.19 24.06.19 Beograd
Usluga vršenja stručnog nadzora i koordinatora za BZR tokom izvođenja radova na adaptaciji objekta filijale Ćuprija JN 103/2018 21.01.19 Beograd
88/35 Građevinsko zanatski radovi: opšti građevinski radovi na stambenim zgradama koje održava JP «Gradsko stambeno», sa dominantnom zastupljenošću hidroizolaterskih radova tipa crnih krovnih hidroizolacija i sa dominantnom zastupljenošću hidroizolaterskih radova, kod kojih se zahtevaju posebne vrste materijala PVC folije, PU membrane i dr. , a za koje su potrebni sertifikati o obučenosti izvođača za izvođenje ove vrste radova, sa pratećim građevinsko - zanatskim radovima PARTIJA br. 2 – 78/2 12.10.18 Beograd
KONSULTANTSKE USLUGE ZA TRANZICIJU SA STANDARDA OHSAS 18001 NA STANDARD ISO 45001 22.05.19 31.05.19 Vojvodina
98/21 Građevinsko zanatski radovi: opšti građevinski radovi na stambenim zgradama koje održava JP «Gradsko stambeno», sa dominantnom zastupljenošću hidroizolaterskih radova tipa crnih krovnih hidroizolacija i sa dominantnom zastupljenošću hidroizolaterskih radova, kod kojih se zahtevaju posebne vrste materijala PVC folije, PU membrane i dr. , a za koje su potrebni sertifikati o obučenosti izvođača za izvođenje ove vrste radova, sa pratećim građevinsko - zanatskim radovima PARTIJA br. 2 – 78/2 22.05.19 03.06.19 Beograd
Nabavka Konsultantskih usluga za projekat Rehabilitacija sistema daljinskog grejanja u Srbiji – Faza V – međunarodni otvoreni postupak 22.05.19 01.07.19 Beograd

Usluga za odnose s javnošću na tržištu Indije

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

Usluge izrade uporedne analize u oblasti javnih nabavki

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

JN/1000/0059/2018 - Rekonstrukcija i modernizacija TC – Izrada investiciono–tehničke dokumentacije i studija opravdanosti za TS 110/h

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

JN 02/2019 Usluge izrade Studije opravdanosti sa Idejnim projektom za proširenje i izgradnju Luke Sremska Mitrovica

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

JNO/1000/0038/2018 br. 3153/2018 Usluge veštačenja u sudskim i drugim postupcima, eksproprijacija

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

Usluga vršenja stručnog nadzora i koordinatora za BZR tokom izvođenja radova na adaptaciji objekta filijale Ćuprija JN 103/2018

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Ispravka / obustava

88/35 Građevinsko zanatski radovi: opšti građevinski radovi na stambenim zgradama koje održava JP «Gradsko stambeno», sa dominantnom zastupljenošću hidroizolaterskih radova tipa crnih krovnih hidroizolacija i sa dominantnom zastupljenošću hidroizolaterskih radova, kod kojih se zahtevaju posebne vrste materijala PVC folije, PU membrane i dr. , a za koje su potrebni sertifikati o obučenosti izvođača za izvođenje ove vrste radova, sa pratećim građevinsko - zanatskim radovima PARTIJA br. 2 – 78/2

Vrsta nabavke Ugovor za javne radove
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

KONSULTANTSKE USLUGE ZA TRANZICIJU SA STANDARDA OHSAS 18001 NA STANDARD ISO 45001

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

98/21 Građevinsko zanatski radovi: opšti građevinski radovi na stambenim zgradama koje održava JP «Gradsko stambeno», sa dominantnom zastupljenošću hidroizolaterskih radova tipa crnih krovnih hidroizolacija i sa dominantnom zastupljenošću hidroizolaterskih radova, kod kojih se zahtevaju posebne vrste materijala PVC folije, PU membrane i dr. , a za koje su potrebni sertifikati o obučenosti izvođača za izvođenje ove vrste radova, sa pratećim građevinsko - zanatskim radovima PARTIJA br. 2 – 78/2

Vrsta nabavke Ugovor za javne radove
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

Nabavka Konsultantskih usluga za projekat Rehabilitacija sistema daljinskog grejanja u Srbiji – Faza V – međunarodni otvoreni postupak

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)