Feedback

Tenderi Laboratorijska oprema

Ova pretraga pronalazi nabavke za laboratorijsku opremu, mikrobiološka sredstva.

352 tendera je pronađeno za ovu novu pretragu. Stranica: 1 ( od 36)
  Naslov Objavljeno Rok Region
106 Sukcesivna isporuka laboratorijskih reagenasa 20.07.18 21.08.18 Vojvodina
Usluge - Servisiranje i održavanje laboratorijske, medicinske i ostale opreme u bolnici br. 1/2018 20.07.18 20.07.18 Vojvodina
JN 20 - 1. 1. 3/2018 Laboratorijski potrošni materijal 08.06.18 Beograd
Nabavka medicinsko - tehničkih pomagala - trake i lancete / RFZO, po partijama, u otvorenom postupku JN broj 11/18/OP 28.06.18 Vojvodina
Nabavka hemikalija za proizvodnju vode za piće 20.07.18 30.07.18 Šumadija i Zapadna Srbija
Pogonske hemikalije za HPV - po partijama 20.07.18 21.08.18 Šumadija i Zapadna Srbija
Tekuće popravke i održavanje laboratorijske opreme” NA - 19/2018, koje obuhvataju servis centrifuge Rotofix 32 proizvođača Hettich 20.07.18 30.07.18 Vojvodina
Laboratorijski reagensi 20.07.18 26.07.18 Šumadija i Zapadna Srbija
JN 41 - 18 Izgradnja pogonsko - poslovnog kompleksa Niški put za preseljenje Pogona 2 – Jug Rakovica baždarnica, laboratorija i pogon Jug - II faza 20.07.18 20.08.18 Beograd
145 - 18 - O Nabavka potrošnog materijala za potrebe obdukcione sale i histološke laboratorije Centra za sudsku medicinu, toksikologiju i molekularnu genetiku Kliničkog centra Vojvodine 19.06.18 Vojvodina

106 Sukcesivna isporuka laboratorijskih reagenasa

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

Usluge - Servisiranje i održavanje laboratorijske, medicinske i ostale opreme u bolnici br. 1/2018

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

JN 20 - 1. 1. 3/2018 Laboratorijski potrošni materijal

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Ispravka / obustava

Nabavka medicinsko - tehničkih pomagala - trake i lancete / RFZO, po partijama, u otvorenom postupku JN broj 11/18/OP

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Ispravka / obustava

Nabavka hemikalija za proizvodnju vode za piće

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

Pogonske hemikalije za HPV - po partijama

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

Tekuće popravke i održavanje laboratorijske opreme” NA - 19/2018, koje obuhvataju servis centrifuge Rotofix 32 proizvođača Hettich

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

Laboratorijski reagensi

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

JN 41 - 18 Izgradnja pogonsko - poslovnog kompleksa Niški put za preseljenje Pogona 2 – Jug Rakovica baždarnica, laboratorija i pogon Jug - II faza

Vrsta nabavke Ugovor za javne radove
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

145 - 18 - O Nabavka potrošnog materijala za potrebe obdukcione sale i histološke laboratorije Centra za sudsku medicinu, toksikologiju i molekularnu genetiku Kliničkog centra Vojvodine

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Ispravka / obustava