Feedback

Tenderi Laboratorijska oprema

Ova pretraga pronalazi nabavke za laboratorijsku opremu, mikrobiološka sredstva.

254 tendera je pronađeno za ovu novu pretragu. Stranica: 1 ( od 26)
  Naslov Objavljeno Rok Region
Laboratorijski potrošni materijal i hemikalije OP 01 - 2018 24.07.18 Šumadija i Zapadna Srbija
Održavanje laboratorijskog sistema i sistema kontrole kvaliteta LIMS 4000/0889/2018 14.08.18 Beograd
Potrošni materijal za Laboratoriju za biotehnologiju uljanih biljnih vrsta 20.09.18 22.10.18 Vojvodina
228 - 18 - O - Nabavka reagenasa za automatizovani sistem Cobas E 411 i reagenasa za detekciju BCRABL za potrebe Centra za laboratorijsku medicinu u okviru Kliničkog centra Vojvodine 20.09.18 08.10.18 Vojvodina
Laboratorijska ispitivanja na izmeštanju i regulaciji reke Peštan – I faza i izgradnja puta Baroševac - Medoševac - Vreoci bivši R - 201 4000/0829/2018 22.06.18 Beograd
NABAVKA LABORATORIJSKE OPREME OBLIKOVANA U 2 PARTIJE - OP - D BROJ 12/2018 20.09.18 25.10.18 Beograd
Hemikalije 16.08.18 Beograd
Javna nabavka laboratorijskih reagenasa i potrošnog materijala 28.08.18 28.09.18 Južna i Istočna Srbija
Nabavka hemikalije za sulfidiranje (DMDS) i usluga sulfidiranja S4300 u kapitalnom remontu 2019. 28.08.18 01.10.18 Vojvodina
JN/1000/0633/2017 Pokretno merna laboratorija za ispitivanje i merenje strujnih, naponskih i energetskih transformatora 11.06.18 Beograd

Laboratorijski potrošni materijal i hemikalije OP 01 - 2018

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

Održavanje laboratorijskog sistema i sistema kontrole kvaliteta LIMS 4000/0889/2018

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

Potrošni materijal za Laboratoriju za biotehnologiju uljanih biljnih vrsta

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

228 - 18 - O - Nabavka reagenasa za automatizovani sistem Cobas E 411 i reagenasa za detekciju BCRABL za potrebe Centra za laboratorijsku medicinu u okviru Kliničkog centra Vojvodine

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

Laboratorijska ispitivanja na izmeštanju i regulaciji reke Peštan – I faza i izgradnja puta Baroševac - Medoševac - Vreoci bivši R - 201 4000/0829/2018

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

NABAVKA LABORATORIJSKE OPREME OBLIKOVANA U 2 PARTIJE - OP - D BROJ 12/2018

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

Hemikalije

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

Javna nabavka laboratorijskih reagenasa i potrošnog materijala

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

Nabavka hemikalije za sulfidiranje (DMDS) i usluga sulfidiranja S4300 u kapitalnom remontu 2019.

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

JN/1000/0633/2017 Pokretno merna laboratorija za ispitivanje i merenje strujnih, naponskih i energetskih transformatora

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor