Feedback

Tenderi Laboratorijska oprema

Ova pretraga pronalazi nabavke za laboratorijsku opremu, mikrobiološka sredstva.

414 tendera je pronađeno za ovu novu pretragu. Stranica: 1 ( od 42)
  Naslov Objavljeno Rok Region
SERVISIRANjE I REDOVNO ODRŽAVANjE APARATA I UREĐAJA U BIOHEMIJSKOJ LABORATORIJI, JN MV 11/2019 19.03.19 27.03.19 Južna i Istočna Srbija
PP 01/19 - Reagensi za laboratorijsku dijagnostiku, po partijama: 1. Reagensi za imunohemijske analizatore Immulite 2000 i 1000 ; 2. Reagensi za Dimension autoanalizatore Dimension EXL200 i RxLMax ; 3. Reagensi za aparat BFT II 11.03.19 Beograd
JNMV 4D/2019 Nabavka laboratorijskog stakla za potrebe Centra za higijenu i humanu ekologiju i Centra za mikrobiologiju, Instituta za javno zdravlje Srbije dr Milan Jovanović Batut 15.03.19 27.03.19 Beograd
JN 19/19 Javna nabavka dobara, potrošni medicinski i laboratorijski materijal za potrebe KBC Zemun za 2019. godinu 20.02.19 Beograd
JN 19/19 Javna nabavka dobara, potrošni medicinski i laboratorijski materijal za potrebe KBC Zemun za 2019. godinu 20.02.19 Beograd
Laboratorijska plastika, 552A/2018 08.01.19 Beograd
Laboratorijski testovi i potrošni materijal za laboratoriju, službu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju i aparat za elektromioneurografiju, redni broj nabavke OP II/2019 26.02.19 28.03.19 Beograd
27 - 19 - OS Nabavka reagenasa i potrošnog materijala za gasne analizatore, aparate PFA - 100, ADVIA 2120 i FISH analize za potrebe Centra za laboratorijsku medicinu u okviru Kliničkog centra Vojvodine 25.02.19 Vojvodina
28 - 19 - OS Nabavka reagenasa i potrošnog materijala za PCR aparat molekular i detekciju BCR/ABL transkripta na aparatu GENEXPERT za potrebe Centra za laboratorijsku medicinu u okviru Kliničkog centra Vojvodine 26.02.19 Vojvodina
HEMIKALIJE STANDARDIZOVANE KONCETRACIJE - TITRIVALI 19.03.19 27.03.19 Šumadija i Zapadna Srbija

SERVISIRANjE I REDOVNO ODRŽAVANjE APARATA I UREĐAJA U BIOHEMIJSKOJ LABORATORIJI, JN MV 11/2019

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

PP 01/19 - Reagensi za laboratorijsku dijagnostiku, po partijama: 1. Reagensi za imunohemijske analizatore Immulite 2000 i 1000 ; 2. Reagensi za Dimension autoanalizatore Dimension EXL200 i RxLMax ; 3. Reagensi za aparat BFT II

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

JNMV 4D/2019 Nabavka laboratorijskog stakla za potrebe Centra za higijenu i humanu ekologiju i Centra za mikrobiologiju, Instituta za javno zdravlje Srbije dr Milan Jovanović Batut

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

JN 19/19 Javna nabavka dobara, potrošni medicinski i laboratorijski materijal za potrebe KBC Zemun za 2019. godinu

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Ispravka / obustava

JN 19/19 Javna nabavka dobara, potrošni medicinski i laboratorijski materijal za potrebe KBC Zemun za 2019. godinu

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

Laboratorijska plastika, 552A/2018

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

Laboratorijski testovi i potrošni materijal za laboratoriju, službu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju i aparat za elektromioneurografiju, redni broj nabavke OP II/2019

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

27 - 19 - OS Nabavka reagenasa i potrošnog materijala za gasne analizatore, aparate PFA - 100, ADVIA 2120 i FISH analize za potrebe Centra za laboratorijsku medicinu u okviru Kliničkog centra Vojvodine

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

28 - 19 - OS Nabavka reagenasa i potrošnog materijala za PCR aparat molekular i detekciju BCR/ABL transkripta na aparatu GENEXPERT za potrebe Centra za laboratorijsku medicinu u okviru Kliničkog centra Vojvodine

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

HEMIKALIJE STANDARDIZOVANE KONCETRACIJE - TITRIVALI

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)