Feedback

Tenderi Laboratorijska oprema

Ova pretraga pronalazi nabavke za laboratorijsku opremu, mikrobiološka sredstva.

291 tendera je pronađeno za ovu novu pretragu. Stranica: 1 ( od 30)
  Naslov Objavljeno Rok Region
USLUGE ODRŽAVANjA VOZILA I MAŠINA Partija 1. Usluge dijagnostike i popravke vozila marke Mercedes Partija 2. Usluge dijagnostike i popravke građevinskih mašina grupe New Holland 16.11.18 26.11.18 Vojvodina
LABORATORIJSKI MATERIJAL 16.11.18 17.12.18 Šumadija i Zapadna Srbija
JNMV 19U/2018 Štampa obrazaca za potrebe Centra za mikrobiologiju 16.11.18 26.11.18 Beograd
JN 6 - 21d/18 Potrošni materijal za preimplatacionu, prenatalnu i postnatalnu molekularno - genetsku dijagnostiku 07.11.18 Vojvodina
Izvođenja radova na proširenju imunohistohemijske laboratorije uz rušenje pregradnog zida sa rekonstrukcijom hodnika i nabavkom nameštaja 11.09.18 Beograd
JN 27/2018 - HEMIKALIJE 26.10.18 Vojvodina
JN17/2018 LABORATORIJSKI POTROŠNI MATERIJAL 14.11.18 23.11.18 Beograd
Potrošni laboratorijski materijali 13.11.18 22.11.18 Beograd
Nabavka laboratorijskog materijala, za potrebe realizacije projekta 46010 B. Bugarski Inovacionog centra Tehnološko - metalurškog fakulteta u Beogradu d. o. o 13.11.18 23.11.18 Beograd
Materijal za potrebe laboratorije : - partija 3. Bakteriološke podloge - partija 5. Laboratorijski materijal 17.10.18 Vojvodina

USLUGE ODRŽAVANjA VOZILA I MAŠINA Partija 1. Usluge dijagnostike i popravke vozila marke Mercedes Partija 2. Usluge dijagnostike i popravke građevinskih mašina grupe New Holland

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

LABORATORIJSKI MATERIJAL

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

JNMV 19U/2018 Štampa obrazaca za potrebe Centra za mikrobiologiju

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

JN 6 - 21d/18 Potrošni materijal za preimplatacionu, prenatalnu i postnatalnu molekularno - genetsku dijagnostiku

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

Izvođenja radova na proširenju imunohistohemijske laboratorije uz rušenje pregradnog zida sa rekonstrukcijom hodnika i nabavkom nameštaja

Vrsta nabavke Ugovor za javne radove
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

JN 27/2018 - HEMIKALIJE

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Ispravka / obustava

JN17/2018 LABORATORIJSKI POTROŠNI MATERIJAL

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

Potrošni laboratorijski materijali

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

Nabavka laboratorijskog materijala, za potrebe realizacije projekta 46010 B. Bugarski Inovacionog centra Tehnološko - metalurškog fakulteta u Beogradu d. o. o

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

Materijal za potrebe laboratorije : - partija 3. Bakteriološke podloge - partija 5. Laboratorijski materijal

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor