Feedback

Tenderi Laboratorijska oprema

Ova pretraga pronalazi nabavke za laboratorijsku opremu, mikrobiološka sredstva.

384 tendera je pronađeno za ovu novu pretragu. Stranica: 1 ( od 39)
  Naslov Objavljeno Rok Region
Nabavka laboratorijskog materijala 21.01.19 20.02.19 Vojvodina
207 OU/18 - Servisiranje specifične laboratorijske opreme, sukcesivno 12 meseci, po partijama 09.01.19 08.02.19 Beograd
NABAVKA LABORATORIJSKOG POTROŠNOG MATERIJALA 09.07.18 Beograd
NABAVKA LABORATORIJSKOG POTROŠNOG MATERIJALA 09.07.18 Beograd
Reagensi i potrošni materijal za aparate u Službi za laboratorijsku dijagnostiku 18.12.18 Južna i Istočna Srbija
Reagensi i potrošni materijal za aparate u Službi za laboratorijsku dijagnostiku 18.12.18 Južna i Istočna Srbija
Materijal za laboratorijske testove 05.12.18 Šumadija i Zapadna Srbija
NABAVKA MATERIJALA ZA ISTRŽIVAČKI RAD - HEMIKALIJE 04.07.18 Beograd
66 NMV/18 Laboratorijska oprema u mikrobiološkoj laboratoriji neophodna za akreditaciju 19.12.18 Beograd
JN 2226/2018 3000/0496/2018 - Delovi pumpi za hemikalije HPV i HPK TENT A 27.12.18 29.01.19 Beograd

Nabavka laboratorijskog materijala

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

207 OU/18 - Servisiranje specifične laboratorijske opreme, sukcesivno 12 meseci, po partijama

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

NABAVKA LABORATORIJSKOG POTROŠNOG MATERIJALA

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Ispravka / obustava

NABAVKA LABORATORIJSKOG POTROŠNOG MATERIJALA

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

Reagensi i potrošni materijal za aparate u Službi za laboratorijsku dijagnostiku

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Ispravka / obustava

Reagensi i potrošni materijal za aparate u Službi za laboratorijsku dijagnostiku

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

Materijal za laboratorijske testove

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

NABAVKA MATERIJALA ZA ISTRŽIVAČKI RAD - HEMIKALIJE

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

66 NMV/18 Laboratorijska oprema u mikrobiološkoj laboratoriji neophodna za akreditaciju

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

JN 2226/2018 3000/0496/2018 - Delovi pumpi za hemikalije HPV i HPK TENT A

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)