Feedback

Tenderi Laboratorijska oprema

Ova pretraga pronalazi nabavke za laboratorijsku opremu, mikrobiološka sredstva.

472 tendera je pronađeno za ovu novu pretragu. Stranica: 1 ( od 48)
  Naslov Objavljeno Rok Region
Laboratorijski materijal, redni broj nabavke 19/2019 09.05.19 Južna i Istočna Srbija
HEMIKALIJE, REAGENSI I MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL II DEO 24.05.19 10.06.19 Vojvodina
Nabavka dobra - Laboratorijski reagensi za aparat za analizu urina IRICELL 2000 JNMV broj 18/2019 24.05.19 03.06.19 Beograd
JNMV br. 05/2019 - Laboratorijski materijal 24.05.19 03.06.19 Južna i Istočna Srbija
Reagensi, rastvori, kalibracioni i kontrolni serumi za laboratorijske aparate BECKMAN COULTER 24.05.19 06.06.19 Vojvodina
Laboratorijski reagensi i potrošni materijal 24.05.19 03.06.19 Vojvodina
LABORATORIJSKI MATERIJAL – TESTOVI 2 OP – 08/2019 24.05.19 10.06.19 Vojvodina
Hemikalije po partijama JN 13/2019 24.05.19 24.06.19 Šumadija i Zapadna Srbija
133 - 19 - P – Nabavka potrošnog materijala za analizu bioloških uzoraka za potrebe toksikološke laboratorije Centra za sudsku medicinu, toksikologiju i molekularnu genetiku Kliničkog centra Vojvodine 24.05.19 Vojvodina
LABORATORIJSKI MATERIJAL - HRANLjIVE PODLOGE 2 OP - 07/2019 24.05.19 Vojvodina

Laboratorijski materijal, redni broj nabavke 19/2019

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

HEMIKALIJE, REAGENSI I MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL II DEO

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

Nabavka dobra - Laboratorijski reagensi za aparat za analizu urina IRICELL 2000 JNMV broj 18/2019

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

JNMV br. 05/2019 - Laboratorijski materijal

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

Reagensi, rastvori, kalibracioni i kontrolni serumi za laboratorijske aparate BECKMAN COULTER

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

Laboratorijski reagensi i potrošni materijal

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

LABORATORIJSKI MATERIJAL – TESTOVI 2 OP – 08/2019

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

Hemikalije po partijama JN 13/2019

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

133 - 19 - P – Nabavka potrošnog materijala za analizu bioloških uzoraka za potrebe toksikološke laboratorije Centra za sudsku medicinu, toksikologiju i molekularnu genetiku Kliničkog centra Vojvodine

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

LABORATORIJSKI MATERIJAL - HRANLjIVE PODLOGE 2 OP - 07/2019

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)