Feedback

Tenderi licitacije i aukcije

Javne-nabavke.com Vas informišu o licitacijama i aukcijama.

Sve te infomacije nalaze se na našem portalu. Praćenjem velikog broja internet stranica možemo da uštedimo dosta Vašeg vremena. Takođe, možemo da budemo još efikasniji i da Vam šaljemo samo one objave u kojima vidite najbolju mogućnost prodaje.

Za vreme 7-dnevnog besplatnog testa možete proceniti kakvu Vam podršku Javne-nabavke.com mogu pružiti u procesu izbora nabavki!

3 tendera je pronađeno za ovu novu pretragu. Stranica: 1 ( od 1)
  Naslov Objavljeno Rok Region
A-033/2018 Aukcija za prodaju rashodovanih protivpožarnih aparata Bloka Istraživanje i proizvodnja u NIS a.d. Novi Sad 19.10.18 Vojvodina
A-025/2018 Aukcija za prodaju korišćenih pumpnih automata Bloka Promet u NIS a.d. Novi Sad 20.09.18 Vojvodina
A-026/2018 Aukcija za prodaju vozila u lotovima Bloka Promet u NIS a.d. Novi Sad 20.09.18 Vojvodina

A-033/2018 Aukcija za prodaju rashodovanih protivpožarnih aparata Bloka Istraživanje i proizvodnja u NIS a.d. Novi Sad

Vrsta nabavke Ostalo
Vrsta dokumenta: Ispravka / obustava

A-025/2018 Aukcija za prodaju korišćenih pumpnih automata Bloka Promet u NIS a.d. Novi Sad

Vrsta nabavke Ostalo
Vrsta dokumenta: Ispravka / obustava

A-026/2018 Aukcija za prodaju vozila u lotovima Bloka Promet u NIS a.d. Novi Sad

Vrsta nabavke Ostalo
Vrsta dokumenta: Ispravka / obustava