Feedback

Tenderi licitacije i aukcije

Javne-nabavke.com Vas informišu o licitacijama i aukcijama.

Sve te infomacije nalaze se na našem portalu. Praćenjem velikog broja internet stranica možemo da uštedimo dosta Vašeg vremena. Takođe, možemo da budemo još efikasniji i da Vam šaljemo samo one objave u kojima vidite najbolju mogućnost prodaje.

Za vreme 7-dnevnog besplatnog testa možete proceniti kakvu Vam podršku Javne-nabavke.com mogu pružiti u procesu izbora nabavki!

4 tendera je pronađeno za ovu novu pretragu. Stranica: 1 ( od 1)
  Naslov Objavljeno Rok Region
A-025/2018 Aukcija za prodaju korišćenih pumpnih automata Bloka Promet u NIS a.d. Novi Sad 20.09.18 Vojvodina
A-026/2018 Aukcija za prodaju vozila u lotovima Bloka Promet u NIS a.d. Novi Sad 20.09.18 Vojvodina
Licitacija za prodaju opreme iz marketa JNA u Negotinu 20.09.18 26.09.18 Južna i Istočna Srbija
Aukcija za prodaju rashodovanih osnovnih sredstava u lotovima zavisnog društva Naftagas - Tehnički sevisi d.o.o. Zrenjanin 11.07.18 30.07.18 Vojvodina

A-025/2018 Aukcija za prodaju korišćenih pumpnih automata Bloka Promet u NIS a.d. Novi Sad

Vrsta nabavke Ostalo
Vrsta dokumenta: Ispravka / obustava

A-026/2018 Aukcija za prodaju vozila u lotovima Bloka Promet u NIS a.d. Novi Sad

Vrsta nabavke Ostalo
Vrsta dokumenta: Ispravka / obustava

Licitacija za prodaju opreme iz marketa JNA u Negotinu

Vrsta nabavke Ostalo
Vrsta dokumenta: Ostale informacije

Aukcija za prodaju rashodovanih osnovnih sredstava u lotovima zavisnog društva Naftagas - Tehnički sevisi d.o.o. Zrenjanin

Vrsta nabavke Ostalo
Vrsta dokumenta: Ostale informacije