Feedback

Tenderi Medicinska oprema

Ova pretraga pronalazi nabavke za medicinsku opremu, sterilizatore, defibrilator, dijagnostičku opremu.

826 tendera je pronađeno za ovu novu pretragu. Stranica: 1 ( od 83)
  Naslov Objavljeno Rok Region
Laboratorijski potrošni materijal i hemikalije OP 01 - 2018 24.07.18 Šumadija i Zapadna Srbija
Tehnički potrošni materijal za aparate za anesteziju i respiratore različitih proizvođača, 299T/2018 30.07.18 Beograd
MEDICINSKA OPREMA ZA HOLANGIOSKOPIJU, 304K/2018 08.08.18 Beograd
JN 24/18 - MAMOGRAF DIGITALNI digitalni mamografski sistem sa dijagnostičkom radnom stanicom 33111650– Uređaji za mamografiju 15.08.18 Vojvodina
JN 4 - 25d/18 Sanitetski i ostali potrošni medicinski materijal 31.08.18 Vojvodina
JN 66/18 Javna nabavka dobara, implantacionog materijala u ortopediji, endoproteze – kukovi za potrebe Kliničko bolničkog centra Zemun, za 2018. godinu 31.08.18 Beograd
MEDICINSKA OPREMA, 366K/2018 20.09.18 22.10.18 Beograd
Potrošni materijal za Laboratoriju za biotehnologiju uljanih biljnih vrsta 20.09.18 22.10.18 Vojvodina
Medicinski potrošni materijal 20.09.18 01.10.18 Šumadija i Zapadna Srbija
ALERGENI 20.09.18 01.10.18 Vojvodina

Laboratorijski potrošni materijal i hemikalije OP 01 - 2018

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

Tehnički potrošni materijal za aparate za anesteziju i respiratore različitih proizvođača, 299T/2018

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Ispravka / obustava

MEDICINSKA OPREMA ZA HOLANGIOSKOPIJU, 304K/2018

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

JN 24/18 - MAMOGRAF DIGITALNI digitalni mamografski sistem sa dijagnostičkom radnom stanicom 33111650– Uređaji za mamografiju

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

JN 4 - 25d/18 Sanitetski i ostali potrošni medicinski materijal

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Ispravka / obustava

JN 66/18 Javna nabavka dobara, implantacionog materijala u ortopediji, endoproteze – kukovi za potrebe Kliničko bolničkog centra Zemun, za 2018. godinu

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

MEDICINSKA OPREMA, 366K/2018

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

Potrošni materijal za Laboratoriju za biotehnologiju uljanih biljnih vrsta

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

Medicinski potrošni materijal

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

ALERGENI

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)