Feedback

Tenderi Medicinska oprema

Ova pretraga pronalazi nabavke za medicinsku opremu, sterilizatore, defibrilator, dijagnostičku opremu.

857 tendera je pronađeno za ovu novu pretragu. Stranica: 1 ( od 86)
  Naslov Objavljeno Rok Region
JNMV 36/18 Sitan inventar i aparati za potrebe službe stomatologije 17.11.18 27.11.18 Južna i Istočna Srbija
Nabavka dezinfekcionog materijala za stomatologiju po partijama 16.11.18 30.11.18 Beograd
Stomatološki materijal - ponovljeni postupak JN 12 - 1/2018 16.11.18 19.12.18 Vojvodina
JN OP 11U/18 - Servisiranje i popravka medicinske opreme po partijama za period do godinu dana 16.11.18 04.12.18 Beograd
MEDICINSKA OPREMA - OFTALMOLOŠKI APARATI 16.11.18 27.11.18 Vojvodina
JNOP 17/2018 - Implantati - kukovi i kolena 16.11.18 17.12.18 Južna i Istočna Srbija
Osteosintetski materijal za ortopediju, 461A/2018 16.11.18 03.12.18 Beograd
Stomatološki materijal 2019 16.11.18 27.11.18 Šumadija i Zapadna Srbija
USLUGE ODRŽAVANjA VOZILA I MAŠINA Partija 1. Usluge dijagnostike i popravke vozila marke Mercedes Partija 2. Usluge dijagnostike i popravke građevinskih mašina grupe New Holland 16.11.18 26.11.18 Vojvodina
Potrošni materijal za medicinski otpad 16.11.18 27.11.18 Južna i Istočna Srbija

JNMV 36/18 Sitan inventar i aparati za potrebe službe stomatologije

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

Nabavka dezinfekcionog materijala za stomatologiju po partijama

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

Stomatološki materijal - ponovljeni postupak JN 12 - 1/2018

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

JN OP 11U/18 - Servisiranje i popravka medicinske opreme po partijama za period do godinu dana

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

MEDICINSKA OPREMA - OFTALMOLOŠKI APARATI

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

JNOP 17/2018 - Implantati - kukovi i kolena

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

Osteosintetski materijal za ortopediju, 461A/2018

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

Stomatološki materijal 2019

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

USLUGE ODRŽAVANjA VOZILA I MAŠINA Partija 1. Usluge dijagnostike i popravke vozila marke Mercedes Partija 2. Usluge dijagnostike i popravke građevinskih mašina grupe New Holland

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

Potrošni materijal za medicinski otpad

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)