Feedback

Tenderi Medicinska oprema

Ova pretraga pronalazi nabavke za medicinsku opremu, sterilizatore, defibrilator, dijagnostičku opremu.

1,259 tendera je pronađeno za ovu novu pretragu. Stranica: 1 ( od 126)
  Naslov Objavljeno Rok Region
Bolnički kreveti 09.05.19 Beograd
MEDICINSKE USLUGE 13.05.19 Beograd
HEMIKALIJE, REAGENSI I MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL II DEO 24.05.19 10.06.19 Vojvodina
Fiberoptički laringoskopi 24.05.19 26.06.19 Vojvodina
JNMV br. 05/2019 - Laboratorijski materijal 24.05.19 03.06.19 Južna i Istočna Srbija
OSTALI POTROŠNI MEDICINSKI MATERIJAL DEZIFICIJENSI 24.05.19 24.06.19 Šumadija i Zapadna Srbija
JNMV 2/2019 - LEKOVI, SANITETSKI I MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL 24.05.19 03.06.19 Šumadija i Zapadna Srbija
Nabavka sanitetskog i potrošnog materijala 24.05.19 03.06.19 Južna i Istočna Srbija
Trimeri za zubnu tehniku, D 22 24.05.19 24.06.19 Beograd
JN 6 - 07u/19 Odnošenje i zbrinjavanje medicinskog otpada 24.05.19 03.06.19 Vojvodina

Bolnički kreveti

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

MEDICINSKE USLUGE

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Ispravka / obustava

HEMIKALIJE, REAGENSI I MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL II DEO

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

Fiberoptički laringoskopi

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

JNMV br. 05/2019 - Laboratorijski materijal

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

OSTALI POTROŠNI MEDICINSKI MATERIJAL DEZIFICIJENSI

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

JNMV 2/2019 - LEKOVI, SANITETSKI I MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

Nabavka sanitetskog i potrošnog materijala

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

Trimeri za zubnu tehniku, D 22

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

JN 6 - 07u/19 Odnošenje i zbrinjavanje medicinskog otpada

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)