Feedback

Tenderi Medicinska oprema

Ova pretraga pronalazi nabavke za medicinsku opremu, sterilizatore, defibrilator, dijagnostičku opremu.

918 tendera je pronađeno za ovu novu pretragu. Stranica: 1 ( od 92)
  Naslov Objavljeno Rok Region
344/2017 Kese za sakupljanje – kolo, uro i ileostome 29.08.17 Beograd
Ginekološki kolor dopler ultrazvučni aparat sa dve 2D sonde 05.07.18 Beograd
Materijal za medicinsku upotrebu, nedodeljene partije postupka O17 - 13 31.07.18 Beograd
171 - 18 - O – održavanje i servisiranje aparata za anesteziju, modularnih anestezija monitora, pacijent monitora i EKG aparata, proizvođača GE Healthcare Datex Ohmeda , za potrebe Kliničkog centra Vojvodine 01.08.18 Vojvodina
Nabavka potrošnog materijala - ponovljen postupak - JN 06/18 09.08.18 Južna i Istočna Srbija
Sanacija krova na zgradi Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika MUP - a 21.08.18 29.08.18 Beograd
Nabavka rezervnog dela Part No. 85069703, transformator plate , XFMR DUAL VOLTAGE LE ili odgovarajući za linearni akcelerator Varian 6EX sa ugradnjom 21.08.18 20.09.18 Beograd
193 - 18 - O Nabavka medicinske plastike za potrebe Kliničkog centra Vojvodine 20.08.18 04.09.18 Vojvodina
Materijal za labaratorijske testove 20.08.18 25.09.18 Kosovo i Metohija
JNMV 8D/2018 - Medicinski i laboratorijski potrošni materijal, na godišnjem nivou 14.08.18 27.08.18 Beograd

344/2017 Kese za sakupljanje – kolo, uro i ileostome

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

Ginekološki kolor dopler ultrazvučni aparat sa dve 2D sonde

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

Materijal za medicinsku upotrebu, nedodeljene partije postupka O17 - 13

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

171 - 18 - O – održavanje i servisiranje aparata za anesteziju, modularnih anestezija monitora, pacijent monitora i EKG aparata, proizvođača GE Healthcare Datex Ohmeda , za potrebe Kliničkog centra Vojvodine

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

Nabavka potrošnog materijala - ponovljen postupak - JN 06/18

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

Sanacija krova na zgradi Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika MUP - a

Vrsta nabavke Ugovor za javne radove
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

Nabavka rezervnog dela Part No. 85069703, transformator plate , XFMR DUAL VOLTAGE LE ili odgovarajući za linearni akcelerator Varian 6EX sa ugradnjom

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

193 - 18 - O Nabavka medicinske plastike za potrebe Kliničkog centra Vojvodine

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

Materijal za labaratorijske testove

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

JNMV 8D/2018 - Medicinski i laboratorijski potrošni materijal, na godišnjem nivou

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)