Feedback

Tenderi veoma male vrednosti na koje se ne primenjuje Zakon o javnim nabavkama

Nabavke ispod propisanih pragova (na koje se ne primenjuje Zakon o javnim nabavkama) ne moraju da budu objavljene na Portalu i naručioci ih najčešće objavljuju na svojim internet stranicama.

U Zakonu o javnim nabavkama definisano je sledeće: Na nabavke čija procenjena vrednost nije veća od 500.000 dinara, a ukoliko ni ukupna procenjena vrednost istovrsnih nabavki na godišnjem nivou nije veća od 500.000 dinara, naručioci nisu obavezni da primenjuju odredbe ovog zakona.

Kako bi Vam sve takve nabavke veoma male vrednosti bile na raspolaganju na jednom mestu, servis Javne-nabavke.com svakodnevno pregledava veliki broj internet sajtova u potrazi za novim objavama.

Prema izvještaju za 2016. godinu, učešće nabavki na koje se nije primenjivao Zakon u ukupnoj ugovorenoj vrednosti nabavki u 2016. godini iznosilo je 28%.

Listu najnovijih nabavki na koje se ne primenjuje Zakon o javnim nabavkama pogledajte na ovoj stranici i izaberite nabavke prema svojim potrebama.

Za vreme 7-dnevnog besplatnog testa možete da procenite kakvu podršku Javne-nabavke.com mogu da Vam pruže u procesu izbora nabavki!!

224 tendera je pronađeno za ovu novu pretragu. Stranica: 1 ( od 23)
  Naslov Objavljeno Rok Region
214/18 - Zaštita od aerozagađenja izolatora u TS HIP2, pregled izolatora sa angažovanjem neophodne mehanizacije - rad korpe na visini 9,5 m i 14 m 21.01.19 11.02.19 Vojvodina
N 236/2018 - Nabavka PVC cevi fi 50 pregovarački postupak sa objavljivanjem poziva za podnošenje ponuda 21.01.19 01.02.19 Južna i Istočna Srbija
Merenje kamiona i cisterni 21.01.19 25.01.19 Južna i Istočna Srbija
Priznanice za šalter 21.01.19 25.01.19 Južna i Istočna Srbija
Održavanje štamapača i fotokopir aparata i reciklaža tonera 21.01.19 24.01.19 Šumadija i Zapadna Srbija
Sredstva za higijenu 21.01.19 24.01.19 Šumadija i Zapadna Srbija
Prodaja - tifon, kamionska prikolica, špediter, silokombajn, drljača - grabulje 21.01.19 12.02.19 Vojvodina
Prodaja - traktorski priključak za sakupljanje sena, sejalica za kukuruz, traktorski berač i ostalo 21.01.19 11.02.19 Južna i Istočna Srbija
Prodaja - putničko vozilo Renault Laguna 21.01.19 18.02.19 Šumadija i Zapadna Srbija
Prodaja - kombi vozilo Mercedes 21.01.19 19.02.19 Šumadija i Zapadna Srbija

214/18 - Zaštita od aerozagađenja izolatora u TS HIP2, pregled izolatora sa angažovanjem neophodne mehanizacije - rad korpe na visini 9,5 m i 14 m

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

N 236/2018 - Nabavka PVC cevi fi 50 pregovarački postupak sa objavljivanjem poziva za podnošenje ponuda

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

Merenje kamiona i cisterni

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

Priznanice za šalter

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

Održavanje štamapača i fotokopir aparata i reciklaža tonera

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

Sredstva za higijenu

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

Prodaja - tifon, kamionska prikolica, špediter, silokombajn, drljača - grabulje

Vrsta nabavke Ostalo
Vrsta dokumenta: Ostale informacije

Prodaja - traktorski priključak za sakupljanje sena, sejalica za kukuruz, traktorski berač i ostalo

Vrsta nabavke Ostalo
Vrsta dokumenta: Ostale informacije

Prodaja - putničko vozilo Renault Laguna

Vrsta nabavke Ostalo
Vrsta dokumenta: Ostale informacije

Prodaja - kombi vozilo Mercedes

Vrsta nabavke Ostalo
Vrsta dokumenta: Ostale informacije