Feedback

Tenderi Niš

Navedeni spisak prikazuje najnovije nabavke iz Grada Niša.
Naš portal je pravo mesto da pronađete sve javne nabavke iz bilo kojeg dela Srbije.

Ovaj spisak nabavki je rezultat pregleda Portala javnih nabavki, štampe i velikog broja internet stranica koje naša služba za prikupljanje podataka prati svaki dan.
Javne-nabavke.com će Vam pomoći da pronađete baš one tendere u kojima vidite najbolju mogućnost prodaje.

Za vreme 7-dnevnog besplatnog testa možete da procenite kakvu podršku Javne-nabavke.com mogu da Vam pruže u procesu izbora nabavki!

120 tendera je pronađeno za ovu novu pretragu. Stranica: 1 ( od 12)
  Naslov Objavljeno Rok Region
150/2019 Nabavka usluga na poslovima korišćenja šuma za 2019. g. za ŠG Niš Niš 19.04.19 30.04.19 Beograd
Štampani materijal za Muzički festival Nisomnia 2019 19.04.19 20.05.19 Južna i Istočna Srbija
Nabavka dobara –dodatni materijal za internu proizvodnju štampanog materijala za potrebe Kazneno popravnog zavoda u Nišu i ustanova u okviru Uprave za izvršenje krivičnih sankcija, redni broj 19M - 1/2019 19.04.19 30.04.19 Južna i Istočna Srbija
JND - M 1. 1. 3/19 - Administrativni materijal, podeljen po partijama dve partije 08.04.19 24.04.19 Južna i Istočna Srbija
Usluge iznajmljivanja mehanizacije opreme i alata za potrebe uvećanog obima radova 03.04.19 06.05.19 Južna i Istočna Srbija
JNO/1000/0019/2018 2723/2018 KANCELARIJSKE MAŠINE, APARATI I OPREMA 19.04.19 21.05.19 Beograd
Usluga Servisiranja, popravke i održavanja medicinske i laboratorijske opreme sa zamenom rezervnih delova, za partiju 2. Servisiranje Atomskog apsorpcionog spektrofotometra Perkin Elmer Analyst 200 19.04.19 08.05.19 Južna i Istočna Srbija
Nabavka kancelarijskog materijala oblikovana po partijama, javna nabavka br. 404 - 2/7D - 2019 - 28, - Partija 1 – Obrasci, blokovska roba i papir; - Partija 2 – Kancelarijski pribor; - Partija 3 – Štampani materijal 19.04.19 20.05.19 Južna i Istočna Srbija
JN 1. 1. 1/19: Nabavka raznog kancelarijskog materijala i potrepština 19.04.19 03.05.19 Južna i Istočna Srbija
JN 08/19 - Nabavka goriva 19.04.19 06.05.19 Južna i Istočna Srbija

150/2019 Nabavka usluga na poslovima korišćenja šuma za 2019. g. za ŠG Niš Niš

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

Štampani materijal za Muzički festival Nisomnia 2019

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

Nabavka dobara –dodatni materijal za internu proizvodnju štampanog materijala za potrebe Kazneno popravnog zavoda u Nišu i ustanova u okviru Uprave za izvršenje krivičnih sankcija, redni broj 19M - 1/2019

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

JND - M 1. 1. 3/19 - Administrativni materijal, podeljen po partijama dve partije

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

Usluge iznajmljivanja mehanizacije opreme i alata za potrebe uvećanog obima radova

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

JNO/1000/0019/2018 2723/2018 KANCELARIJSKE MAŠINE, APARATI I OPREMA

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

Usluga Servisiranja, popravke i održavanja medicinske i laboratorijske opreme sa zamenom rezervnih delova, za partiju 2. Servisiranje Atomskog apsorpcionog spektrofotometra Perkin Elmer Analyst 200

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

Nabavka kancelarijskog materijala oblikovana po partijama, javna nabavka br. 404 - 2/7D - 2019 - 28, - Partija 1 – Obrasci, blokovska roba i papir; - Partija 2 – Kancelarijski pribor; - Partija 3 – Štampani materijal

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

JN 1. 1. 1/19: Nabavka raznog kancelarijskog materijala i potrepština

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

JN 08/19 - Nabavka goriva

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)