Feedback

Tenderi Novi Sad

Na stranici Javne-nabavke.com možete da pronađete najveću listu nabavki iz Grada Novog Sada kao i iz ostalih gradova i mesta u Srbiji.

Spisak nabavki je rezultat pregleda Portala javnih nabavki, štampe i velikog broja internet stranica koje naša internacionalna služba za prikupljanje podataka prati svaki dan.

Javne-nabavke.com će Vam pomoći da pronađete baš one tendere iz Srbije, ili bilo koje druge zemlje, koji su relevantni za Vašu firmu.

Registrujte se za 7 dana besplatnog testiranja i primajte nove nabavke direktno na svoj email svaki dan.

436 tendera je pronađeno za ovu novu pretragu. Stranica: 1 ( od 44)
  Naslov Objavljeno Rok Region
Higienic and protective clothing for 500 waste collector in the City of Novi Sad 22.10.18 26.10.18 Beograd, Vojvodina
Konzervatorsko - restauratorski radovi na obnovi uličnih fasada i krovova u Petrovaradinu i Novom Sadu – VII faza, po partijama od 1 - ve do 21 - ve 01.10.18 05.11.18 Vojvodina
II faza kvalifikacionog postupka rezervni delovi JN br 17/18 - KP - 8 19.10.18 29.10.18 Vojvodina
Usluge štampanja 19.10.18 29.10.18 Vojvodina
Opremanje pojedinačnih lokaliteta na teritoriji Grada Novog Sada ugovorene obaveze - infrastrukturno opremanje - Lokalitet 18 - 10 19.10.18 26.11.18 Vojvodina
Održavanje liftova po predmeru i predračunu - Objekat RJ Novi Sad, broj JN: 292/2018 19.10.18 09.11.18 Beograd
JN OP 28/2018, SANITETSKI I MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL - LABORATORIJSKI PRIBOR staklo, plastika i ostalo , oblikovano po partijama od 1 do 14 24.09.18 26.10.18 Vojvodina
Usluge baze podataka Platts i Thomson Reuters 20.09.18 13.11.18 Vojvodina
Aparati za laminarno prepokrivanje obuće 19.10.18 20.11.18 Vojvodina
USLUGE ODRŽAVANjA VOZILA I MAŠINA Partija 1. Usluge dijagnostike i popravke građ. Mašine JCB Partija 2. Usluge dijagnostike i popravke vozila marke Mercedes Partija 3. Usluge dijagnostike i popravke vozila marke Iveko Partija 4. Usluge dijagnostike i popravke građevinskih mašina grupe New Holland 19.10.18 29.10.18 Vojvodina

Higienic and protective clothing for 500 waste collector in the City of Novi Sad

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

Konzervatorsko - restauratorski radovi na obnovi uličnih fasada i krovova u Petrovaradinu i Novom Sadu – VII faza, po partijama od 1 - ve do 21 - ve

Vrsta nabavke Ugovor za javne radove
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

II faza kvalifikacionog postupka rezervni delovi JN br 17/18 - KP - 8

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

Usluge štampanja

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

Opremanje pojedinačnih lokaliteta na teritoriji Grada Novog Sada ugovorene obaveze - infrastrukturno opremanje - Lokalitet 18 - 10

Vrsta nabavke Ugovor za javne radove
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

Održavanje liftova po predmeru i predračunu - Objekat RJ Novi Sad, broj JN: 292/2018

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

JN OP 28/2018, SANITETSKI I MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL - LABORATORIJSKI PRIBOR staklo, plastika i ostalo , oblikovano po partijama od 1 do 14

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

Usluge baze podataka Platts i Thomson Reuters

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

Aparati za laminarno prepokrivanje obuće

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

USLUGE ODRŽAVANjA VOZILA I MAŠINA Partija 1. Usluge dijagnostike i popravke građ. Mašine JCB Partija 2. Usluge dijagnostike i popravke vozila marke Mercedes Partija 3. Usluge dijagnostike i popravke vozila marke Iveko Partija 4. Usluge dijagnostike i popravke građevinskih mašina grupe New Holland

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)