Feedback

Tenderi Obezbeđenje imovine i lica

Javne-nabavke.com Vas informišu o tenderima iz branše obezbeđenje imovine i lica.
Ako pružate usluge telohranitelja, video nadzora, obezbeđenje zgrada, sve te poslove možete da pronađete na našem portalu.

Prikupili smo ove tendere sa Portala javnih nabavki, iz štampe i sa velikog broja internet stranica u Srbiji i izabrali ih uz pomoć ključnih reči i CPV kodova između velikog broja objava koje imamo u našoj bazi. Javne-nabavke.com će Vam pomoći da pronađete baš one tendere za obezbeđenje imovine i lica u kojima vidite najbolju mogućnost prodaje

Za vreme 7-dnevnog besplatnog testa možete da procenite kakvu podršku Javne-nabavke.com mogu da Vam pruže u procesu izbora nabavki!

255 tendera je pronađeno za ovu novu pretragu. Stranica: 1 ( od 26)
  Naslov Objavljeno Rok Region
PAPIRIĆI - SAKUPLjAČI UZORAKA ZA DETEKTORE TRAGOVA EKSPLOZIVA jn br. 42/18 28.06.18 Beograd
JN 182 18 – Kontrolisanje instalacija i uređaja za automatsko otkrivanje i dojavu požara u neenergetskim objektima 20.07.18 31.07.18 Beograd
Obezbeđenje objekata Javnog preduzeća Zavod za udžbenike Beograd, na lokacijama u Beogradu i Novom Sadu 22.05.18 Beograd
JN 80/347/2018 - Nabavka i ugradnja sistema za automatsku detekciju, signalizaciju i dojavu požara, sa izradom projektne dokumentacije za ugradnju navedenog sistema 25.06.18 25.07.18 Beograd
JN br. 3000/0180/2018 131/2018 Predmet JN: Nabavka induktivnih senzora za RZV –K6 u TE Kolubara 07.05.18 Beograd
Senzori i davači pritiska i temperature 09.07.18 Beograd
Fizičko obezbeđenje 18.07.18 31.07.18 Beograd
Osiguranje imovine i zaposlenih Zavoda za zaštitu prirode Srbije 08.06.18 Beograd
Usluga - fizičko obezbeđenje objekata Gradskog centra za socijalni rad u Beogradu 29.05.18 Beograd
1. 2. 1. Usluge fizičkog obezbeđenja - JNMV u01/2018 10.07.18 Vojvodina

PAPIRIĆI - SAKUPLjAČI UZORAKA ZA DETEKTORE TRAGOVA EKSPLOZIVA jn br. 42/18

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

JN 182 18 – Kontrolisanje instalacija i uređaja za automatsko otkrivanje i dojavu požara u neenergetskim objektima

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

Obezbeđenje objekata Javnog preduzeća Zavod za udžbenike Beograd, na lokacijama u Beogradu i Novom Sadu

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

JN 80/347/2018 - Nabavka i ugradnja sistema za automatsku detekciju, signalizaciju i dojavu požara, sa izradom projektne dokumentacije za ugradnju navedenog sistema

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

JN br. 3000/0180/2018 131/2018 Predmet JN: Nabavka induktivnih senzora za RZV –K6 u TE Kolubara

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Ispravka / obustava

Senzori i davači pritiska i temperature

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

Fizičko obezbeđenje

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

Osiguranje imovine i zaposlenih Zavoda za zaštitu prirode Srbije

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

Usluga - fizičko obezbeđenje objekata Gradskog centra za socijalni rad u Beogradu

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

1. 2. 1. Usluge fizičkog obezbeđenja - JNMV u01/2018

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor