Feedback

Tenderi Obezbeđenje imovine i lica

Javne-nabavke.com Vas informišu o tenderima iz branše obezbeđenje imovine i lica.
Ako pružate usluge telohranitelja, video nadzora, obezbeđenje zgrada, sve te poslove možete da pronađete na našem portalu.

Prikupili smo ove tendere sa Portala javnih nabavki, iz štampe i sa velikog broja internet stranica u Srbiji i izabrali ih uz pomoć ključnih reči i CPV kodova između velikog broja objava koje imamo u našoj bazi. Javne-nabavke.com će Vam pomoći da pronađete baš one tendere za obezbeđenje imovine i lica u kojima vidite najbolju mogućnost prodaje

Za vreme 7-dnevnog besplatnog testa možete da procenite kakvu podršku Javne-nabavke.com mogu da Vam pruže u procesu izbora nabavki!

212 tendera je pronađeno za ovu novu pretragu. Stranica: 1 ( od 22)
  Naslov Objavljeno Rok Region
Usluga fizičkog obezbeđenja škole 20.09.18 28.09.18 Beograd
Zdravstvene mere za obezbeđenje uslova za bezbedan i zdrav rad 13.09.18 25.09.18 Južna i Istočna Srbija
Usluga turističkih agencija radi obezbeđenja avio i drugih karata i smeštaja u inostranstvu 24.04.18 Beograd
Sistem za dojavu požara 22.03.18 Beograd
Serveri za sistem video nadzora JN 28/18 MV 10.09.18 Vojvodina
Oprema za poboljšanje efikasnosti centralnog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda sa ciljem prilagođavanja recipijenta partija 1: Pumpe za transport primarnog mulja, partija 2: Pumpe za transport ugušćenog i digestovanog mulja, partija 3: Delovi za IQ senzor net sistem, partija 4: Sonde za merenje pH i EP, partija 5: Pumpa za FeCl?, partija 6: Regulator rada duvaljke 18.07.18 Vojvodina
Obezbeđenje učenika, zaposlenih, imovine u školi i školskog dvorišta 23.07.18 Vojvodina
92 OD - OS/18 - Spojnice sa obezbeđenjem protiv izvlačenja cevi, sukcesivno 12 meseci 07.08.18 Beograd
Izmeštanje centrala za dojavu požara 4000/0770/2017 04.05.18 Beograd
Usluge obezbeđenja imovine i lica 09.09.18 Beograd

Usluga fizičkog obezbeđenja škole

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

Zdravstvene mere za obezbeđenje uslova za bezbedan i zdrav rad

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

Usluga turističkih agencija radi obezbeđenja avio i drugih karata i smeštaja u inostranstvu

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

Sistem za dojavu požara

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

Serveri za sistem video nadzora JN 28/18 MV

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

Oprema za poboljšanje efikasnosti centralnog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda sa ciljem prilagođavanja recipijenta partija 1: Pumpe za transport primarnog mulja, partija 2: Pumpe za transport ugušćenog i digestovanog mulja, partija 3: Delovi za IQ senzor net sistem, partija 4: Sonde za merenje pH i EP, partija 5: Pumpa za FeCl?, partija 6: Regulator rada duvaljke

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

Obezbeđenje učenika, zaposlenih, imovine u školi i školskog dvorišta

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

92 OD - OS/18 - Spojnice sa obezbeđenjem protiv izvlačenja cevi, sukcesivno 12 meseci

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

Izmeštanje centrala za dojavu požara 4000/0770/2017

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

Usluge obezbeđenja imovine i lica

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor