Feedback

Tenderi Obrazovanje

Ova pretraga pronalazi nabavke za obrazovanje, osposobljavanje, školovanje, seminare, edukacije.

110 tendera je pronađeno za ovu novu pretragu. Stranica: 1 ( od 11)
  Naslov Objavljeno Rok Region
Predmet javne nabavke male vrednosti je nabavka dobara - materijal za obrazovanje, kulturu i sport i administrativni materijal u OŠ Vasa Stajić , Vojvode Knićanina 12b, Novi Sad, a prema specifikaciji koja čini sastavni deo konkursne dokumentacije 15.02.19 25.02.19 Vojvodina
JN 326 18 - Obuka za Omicron – oprema za ispitivanje relejne zaštite 31.12.18 Beograd
Usluga objave stručnih, zdravstveno vaspitnih i edukativnih tekstova u javnim glasilima o pitanjima koja su u vezi s prevencijom i kontrolom hroničnih nezaraznih bolesti - po specifikaciji usluge 04.02.19 Vojvodina
Javna nabavka usluga – realizacija obuke Rodno odgovorno budžetiranje u lokalnoj samoupravi 14.02.19 22.02.19 Vojvodina
Javna nabavka broj 23/2019 - Rekonstrukcija i promena namene komandno - nastavnog objekta u objekat visokog obrazovanja za potrebe visokoškolske ustanove sa pratećim sadržajem u kompleksu bivše kasarne IV PUK u Užicu 04.02.19 13.03.19 Beograd
Osnaživanje kapaciteta interresornih komisija za pružanje dodatne podrške deci za uključivanje u rani razvoj i obrazovanje 30.01.19 Šumadija i Zapadna Srbija
Dodatni i nepredviđeni radovi na kapitalnom održavanju objekata za potrebe obrazovanja - izvođenje građevinskih radova na rekonstrukciji i dogradnji zgrade Učiteljskog fakulteta na mađarskom nastavnom jeziku u Subotici Žuta kuća 04.02.19 Vojvodina
Usluga organizovanja edukativnog putovanja 13.02.19 21.02.19 Vojvodina
Zakup prostora za trening sportista 12.01.19 Beograd
Usluge organizovanja seminara JN. br. 3 - MV/2019 04.02.19 Šumadija i Zapadna Srbija

Predmet javne nabavke male vrednosti je nabavka dobara - materijal za obrazovanje, kulturu i sport i administrativni materijal u OŠ Vasa Stajić , Vojvode Knićanina 12b, Novi Sad, a prema specifikaciji koja čini sastavni deo konkursne dokumentacije

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

JN 326 18 - Obuka za Omicron – oprema za ispitivanje relejne zaštite

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

Usluga objave stručnih, zdravstveno vaspitnih i edukativnih tekstova u javnim glasilima o pitanjima koja su u vezi s prevencijom i kontrolom hroničnih nezaraznih bolesti - po specifikaciji usluge

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

Javna nabavka usluga – realizacija obuke Rodno odgovorno budžetiranje u lokalnoj samoupravi

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

Javna nabavka broj 23/2019 - Rekonstrukcija i promena namene komandno - nastavnog objekta u objekat visokog obrazovanja za potrebe visokoškolske ustanove sa pratećim sadržajem u kompleksu bivše kasarne IV PUK u Užicu

Vrsta nabavke Ugovor za javne radove
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

Osnaživanje kapaciteta interresornih komisija za pružanje dodatne podrške deci za uključivanje u rani razvoj i obrazovanje

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

Dodatni i nepredviđeni radovi na kapitalnom održavanju objekata za potrebe obrazovanja - izvođenje građevinskih radova na rekonstrukciji i dogradnji zgrade Učiteljskog fakulteta na mađarskom nastavnom jeziku u Subotici Žuta kuća

Vrsta nabavke Ugovor za javne radove
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

Usluga organizovanja edukativnog putovanja

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

Zakup prostora za trening sportista

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

Usluge organizovanja seminara JN. br. 3 - MV/2019

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor