Feedback

Tenderi Obrazovanje

Ova pretraga pronalazi nabavke za obrazovanje, osposobljavanje, školovanje, seminare, edukacije.

201 tendera je pronađeno za ovu novu pretragu. Stranica: 1 ( od 21)
  Naslov Objavljeno Rok Region
Usluga osposobljavanja lica za zaštitu od jonizujućeg zračenja 18.03.19 Beograd
Javna nabavka male vrednosti - oprema za obrazovanje - dve harmonike 13.04.19 07.05.19 Južna i Istočna Srbija
Usluga štampe proizvoda sa tvrdim povezom za srednje, predškolsko obrazovanje i domove učenika 19.04.19 20.05.19 Beograd
Obrazovanje i profesionalno osposobljavanje nezaposlenih lica - osoba sa invaliditetom, jn br. 72/19 29.03.19 03.05.19 Šumadija i Zapadna Srbija
Usluge tehničke realizacije digitalne obuke i tehničke podrške 09.04.19 Beograd
Obuka za sisteme upravljanja informacionom bezbednošću ISO/IEC 27001: 2013 4000/0083/2018 19.04.19 30.04.19 Beograd
Nabavka potrošnog materijala, instrumenata i rezervnih delova za manekene i trenažere za edukaciju za potrebe Medicinskog fakulteta Novi Sad 04.04.19 Vojvodina
Izrada tehniče dokumentacije i izvođenje radova za izgradnju objekata predškolskog obrazovanja na teritoriji Beograda, redni broj javne nabavke 52/19 10.04.19 15.05.19 Beograd
Planovi vežbe i procena lokalne spremnosti vatrogasaca 19.04.19 30.04.19 14:00 Kosovo i Metohija
Usluga obuke zaposlenih za pripremu za polaganje pravosudnog ispita, broj JN: 20/2019 01.04.19 Beograd

Usluga osposobljavanja lica za zaštitu od jonizujućeg zračenja

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

Javna nabavka male vrednosti - oprema za obrazovanje - dve harmonike

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

Usluga štampe proizvoda sa tvrdim povezom za srednje, predškolsko obrazovanje i domove učenika

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

Obrazovanje i profesionalno osposobljavanje nezaposlenih lica - osoba sa invaliditetom, jn br. 72/19

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

Usluge tehničke realizacije digitalne obuke i tehničke podrške

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

Obuka za sisteme upravljanja informacionom bezbednošću ISO/IEC 27001: 2013 4000/0083/2018

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

Nabavka potrošnog materijala, instrumenata i rezervnih delova za manekene i trenažere za edukaciju za potrebe Medicinskog fakulteta Novi Sad

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

Izrada tehniče dokumentacije i izvođenje radova za izgradnju objekata predškolskog obrazovanja na teritoriji Beograda, redni broj javne nabavke 52/19

Vrsta nabavke Ugovor za javne radove
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

Planovi vežbe i procena lokalne spremnosti vatrogasaca

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

Usluga obuke zaposlenih za pripremu za polaganje pravosudnog ispita, broj JN: 20/2019

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Ispravka / obustava