Feedback

Tenderi Obrazovanje

Ova pretraga pronalazi nabavke za obrazovanje, osposobljavanje, školovanje, seminare, edukacije.

177 tendera je pronađeno za ovu novu pretragu. Stranica: 1 ( od 18)
  Naslov Objavljeno Rok Region
Nabavka usluga edukacije u oblasti strateškog planiranja i mentorskog rada na izradi petogodišnjih planova rada ustanova kulture na teritoriji Novog Sada 11.10.18 Vojvodina
Nabavka dobara - materijal za proizvodnju proizvoda u metalskom odseku za potrebe službe za obuku i upošljavanje Kazneno popravnog zavoda u Nišu 19.10.18 29.10.18 Južna i Istočna Srbija
Izrada multimedijalnih sadržaja filmovi, prezentacije za kongrese, seminare 19.10.18 31.10.18 Beograd
Nabavka radova za dogradnju i revitalizaciju poligona na kp. br. 170/3 KO Vrnjačka Banja za obuku vozača ABCDEF kategorije 19.10.18 29.10.18 Šumadija i Zapadna Srbija
Obuka zaposlenih za nove koncepte nastave 19.10.18 30.10.18 Beograd
Osposobljavanje i periodično unapređenje znanja službenika nadzornih organa i sudija prekršajnih sudova u oblasti tahografa 19.10.18 19.11.18 Beograd
JN 136 18 - Obuke iz oblasti informaciono - komunikacionih sistema po partijama 11.10.18 29.10.18 Beograd
Usluge organizacije seminara 53. SAVETOVANjA AGRONOMA SRBIJE 19.10.18 29.10.18 Vojvodina
JNMV 18 - 2018 - nabavka usluga snimanja edukativno - obrazovne emisije 19.10.18 29.10.18 Južna i Istočna Srbija
Hotelske usluge - Seminar PIS - a 24.09.18 Vojvodina

Nabavka usluga edukacije u oblasti strateškog planiranja i mentorskog rada na izradi petogodišnjih planova rada ustanova kulture na teritoriji Novog Sada

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

Nabavka dobara - materijal za proizvodnju proizvoda u metalskom odseku za potrebe službe za obuku i upošljavanje Kazneno popravnog zavoda u Nišu

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

Izrada multimedijalnih sadržaja filmovi, prezentacije za kongrese, seminare

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

Nabavka radova za dogradnju i revitalizaciju poligona na kp. br. 170/3 KO Vrnjačka Banja za obuku vozača ABCDEF kategorije

Vrsta nabavke Ugovor za javne radove
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

Obuka zaposlenih za nove koncepte nastave

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

Osposobljavanje i periodično unapređenje znanja službenika nadzornih organa i sudija prekršajnih sudova u oblasti tahografa

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

JN 136 18 - Obuke iz oblasti informaciono - komunikacionih sistema po partijama

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

Usluge organizacije seminara 53. SAVETOVANjA AGRONOMA SRBIJE

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

JNMV 18 - 2018 - nabavka usluga snimanja edukativno - obrazovne emisije

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

Hotelske usluge - Seminar PIS - a

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor