Feedback

Tenderi Obrazovanje

Ova pretraga pronalazi nabavke za obrazovanje, osposobljavanje, školovanje, seminare, edukacije.

153 tendera je pronađeno za ovu novu pretragu. Stranica: 1 ( od 16)
  Naslov Objavljeno Rok Region
Javna nabavka usluga – obuke za zaposlene u oblasti informacione bezbednosti i tehnologije, oblikovane po partijama 20.07.18 30.07.18 Beograd
JN 91 18 - Obuke iz oblasti finansija 01.06.18 Beograd
18/U/17 Usluga obezbeđivanja avio karata i hotelskog smeštaja za službena putovanja u SMATSA doo i organizacija učešća na seminarima, kongresima, sajmovima i sl. u zemlji i inostranstvu 14.03.17 Beograd
Nabavka usluga organizovanja edukacije učenika prvih razreda osnovnih škola i unapređenje akcije Đaci vas mole usporite pored škole 20.07.18 30.07.18 Beograd
Usluga obuke zaposlenih iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, oblikovana po partijama, broj JN: 53/2018 25.06.18 Beograd
JN 33 18 - Obuke iz oblasti upravljanja kvalitetom, po partijama 30.04.18 Beograd
Nabavka namenskog kursa ruskog jezika 20.07.18 30.07.18 Beograd
Usluga obuke kroz prenos znanja i osposobljavanja zaposlenih u javnim vodoprivrednim preduzećima za izradu elemenata za planove upravljanja vodnim područjima 11.05.18 Beograd
Usluge edukacije turističkih vodiča 09.07.18 Vojvodina
Materijal za izvođenje školske nastave za obuku lica lišenih slobode 19.07.18 27.07.18 Južna i Istočna Srbija

Javna nabavka usluga – obuke za zaposlene u oblasti informacione bezbednosti i tehnologije, oblikovane po partijama

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

JN 91 18 - Obuke iz oblasti finansija

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

18/U/17 Usluga obezbeđivanja avio karata i hotelskog smeštaja za službena putovanja u SMATSA doo i organizacija učešća na seminarima, kongresima, sajmovima i sl. u zemlji i inostranstvu

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

Nabavka usluga organizovanja edukacije učenika prvih razreda osnovnih škola i unapređenje akcije Đaci vas mole usporite pored škole

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

Usluga obuke zaposlenih iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, oblikovana po partijama, broj JN: 53/2018

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

JN 33 18 - Obuke iz oblasti upravljanja kvalitetom, po partijama

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

Nabavka namenskog kursa ruskog jezika

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

Usluga obuke kroz prenos znanja i osposobljavanja zaposlenih u javnim vodoprivrednim preduzećima za izradu elemenata za planove upravljanja vodnim područjima

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

Usluge edukacije turističkih vodiča

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

Materijal za izvođenje školske nastave za obuku lica lišenih slobode

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)