Feedback

Tenderi Održavanje, popravka i ugradnja kompjuterske opreme

Ova pretraga pronalazi nabavke za kompjutersku opremu i servis.

13 tendera je pronađeno za ovu novu pretragu. Stranica: 1 ( od 2)
  Naslov Objavljeno Rok Region
329 - 18 - M - Licence za Kaspersky antivirus, obnova licenci, i nabavka novih licenci 25.12.18 Vojvodina
Plan javnih nabavki za 2019 godinu - Univerzitet u Nišu 10.01.19 31.12.19 Južna i Istočna Srbija
Plan javnih nabavki za 2019 godinu - JKP Vodovod i kanalizacija Aleksinac 16.01.19 31.12.19 Južna i Istočna Srbija
Nabavka registrovane licence za softvere i antivirusni program 18.12.18 Južna i Istočna Srbija
JN 285/2018 - obnova prava korišćenja licenci za antivirusni softver TrendMicro Smart Protection Complete 27.11.18 Beograd
Plan javnih nabavki za 2019 godinu - JKP Komunalne službe 27.12.18 31.12.19 Južna i Istočna Srbija
JNMV 153/2018: Održavanje licence softvera - za antivirus i web kontrolu 04.12.18 Beograd
Javna nabavka 154/18 - softver za antivirus i druge korisničke aplikacije 12.12.18 Beograd
Softverska licenca - antivirus softver Sophos end point protection advanced - produženje važenja licence 03.12.18 Vojvodina
Nabavka licenci za softvere za informaciono komunikacione potrebe Ministarstva. Partija 1 – Nabavka korisničkog softvera za administriranje IKT sistemom Partija 2 – Nabavka antivirusnog softvera za potrebe Ministarstva 05.12.18 Beograd

329 - 18 - M - Licence za Kaspersky antivirus, obnova licenci, i nabavka novih licenci

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

Plan javnih nabavki za 2019 godinu - Univerzitet u Nišu

Vrsta nabavke Ostalo
Vrsta dokumenta: Plan nabavki

Plan javnih nabavki za 2019 godinu - JKP Vodovod i kanalizacija Aleksinac

Vrsta nabavke Ostalo
Vrsta dokumenta: Plan nabavki

Nabavka registrovane licence za softvere i antivirusni program

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

JN 285/2018 - obnova prava korišćenja licenci za antivirusni softver TrendMicro Smart Protection Complete

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Ispravka / obustava

Plan javnih nabavki za 2019 godinu - JKP Komunalne službe

Vrsta nabavke Ostalo
Vrsta dokumenta: Plan nabavki

JNMV 153/2018: Održavanje licence softvera - za antivirus i web kontrolu

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

Javna nabavka 154/18 - softver za antivirus i druge korisničke aplikacije

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

Softverska licenca - antivirus softver Sophos end point protection advanced - produženje važenja licence

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

Nabavka licenci za softvere za informaciono komunikacione potrebe Ministarstva. Partija 1 – Nabavka korisničkog softvera za administriranje IKT sistemom Partija 2 – Nabavka antivirusnog softvera za potrebe Ministarstva

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor