Feedback

Tenderi Održavanje, popravka i ugradnja kompjuterske opreme

Ova pretraga pronalazi nabavke za kompjutersku opremu i servis.

13 tendera je pronađeno za ovu novu pretragu. Stranica: 1 ( od 2)
  Naslov Objavljeno Rok Region
Javna nabavka male vrednosti br. 113/18 - softver za antivirus i druge korisničke aplikacije 29.10.18 Beograd
Produženje antivirusnog programa Kaspersky Endpoint Security 10 12.10.18 Beograd
JN/1000/0578/2018; JANA 1177/2018 Nabavka jedinstvenog antivirus sistema za JP EPS 23.10.18 22.11.18 Beograd
Antivirusni program 03.10.18 Beograd
JN 156/18 Licence NOD32 Antivirus za radne stanice MUP - a 27.09.18 Beograd
OBNOVA LICENCI ANTIVIRUSNOG POSLOVNOG SOFTVERA, naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke: 72267100 - Održavanje softvera za informacione tehnolog , broj VNU - 222/18 11.10.18 Beograd
Produženje prava korišćenja antivirus licenci``Kaspersky antivirus``, broj nabavke MVU - 7/18 02.10.18 Beograd
Nabavka licenci za antivirus, JNMV 55/18 27.09.18 Beograd
Nabavka antivirus softvera i office paketa 26.09.18 Šumadija i Zapadna Srbija
OBNOVA LICENCI ANTIVIRUSNOG POSLOVNOG SOFTVERA, naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke: 72267100 - Održavanje softvera za informacione tehnolog , broj VNU - 222/18 11.10.18 Beograd

Javna nabavka male vrednosti br. 113/18 - softver za antivirus i druge korisničke aplikacije

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Ispravka / obustava

Produženje antivirusnog programa Kaspersky Endpoint Security 10

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

JN/1000/0578/2018; JANA 1177/2018 Nabavka jedinstvenog antivirus sistema za JP EPS

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

Antivirusni program

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

JN 156/18 Licence NOD32 Antivirus za radne stanice MUP - a

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

OBNOVA LICENCI ANTIVIRUSNOG POSLOVNOG SOFTVERA, naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke: 72267100 - Održavanje softvera za informacione tehnolog , broj VNU - 222/18

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

Produženje prava korišćenja antivirus licenci``Kaspersky antivirus``, broj nabavke MVU - 7/18

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

Nabavka licenci za antivirus, JNMV 55/18

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

Nabavka antivirus softvera i office paketa

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

OBNOVA LICENCI ANTIVIRUSNOG POSLOVNOG SOFTVERA, naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke: 72267100 - Održavanje softvera za informacione tehnolog , broj VNU - 222/18

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)