Feedback

Tenderi Održavanje, popravka i ugradnja kompjuterske opreme

Ova pretraga pronalazi nabavke za kompjutersku opremu i servis.

21 tendera je pronađeno za ovu novu pretragu. Stranica: 1 ( od 3)
  Naslov Objavljeno Rok Region
Zakup antivirusnog softvera 23.05.19 31.05.19 Beograd
Obnova licence - Mikrosoft i Antivirus 07.05.19 Beograd
Javna nabavka male vrednosti usluge - produženje prava korišćenja i održavanje eset antivirusne zaštite jnmv u - 02/19/mb 20.05.19 29.05.19 Vojvodina
Kupovina antivirusnog programa, JN BR. MNR 08 - 13/19 17.05.19 03.06.19 Beograd
Usluga instaliranja video opreme 30.04.19 Beograd
Obnova licenci za antivirusni softver Eset 15.05.19 31.05.19 Vojvodina
Obnova licence - Mikrosoft i Antivirus 07.05.19 15.05.19 Beograd
Nabavka produženje licenci korišćenja antivirusne zaštite za potrebe Zavoda za intelektualnu svojinu 17.04.19 Beograd
INSTALIRANjE I KONFIGURISANjE INDUSTRIJSKOG SOFTVERA InTouch/Archestra, NABAVKA ODGOVARAJUĆEG HARDVERA I MIGRACIJA POSTOJEĆIH UPRAVLjAČKIH PROGRAMA 08.04.19 Beograd
Održavanje računara i računarske mreže i obnavljanje godišnjih licenci antivirus programa 19.04.19 Šumadija i Zapadna Srbija

Zakup antivirusnog softvera

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

Obnova licence - Mikrosoft i Antivirus

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

Javna nabavka male vrednosti usluge - produženje prava korišćenja i održavanje eset antivirusne zaštite jnmv u - 02/19/mb

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

Kupovina antivirusnog programa, JN BR. MNR 08 - 13/19

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

Usluga instaliranja video opreme

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

Obnova licenci za antivirusni softver Eset

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

Obnova licence - Mikrosoft i Antivirus

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

Nabavka produženje licenci korišćenja antivirusne zaštite za potrebe Zavoda za intelektualnu svojinu

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

INSTALIRANjE I KONFIGURISANjE INDUSTRIJSKOG SOFTVERA InTouch/Archestra, NABAVKA ODGOVARAJUĆEG HARDVERA I MIGRACIJA POSTOJEĆIH UPRAVLjAČKIH PROGRAMA

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

Održavanje računara i računarske mreže i obnavljanje godišnjih licenci antivirus programa

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor