Feedback

Tenderi Poljoprivreda i šumarstvo

Ova pretraga pronalazi nabavke za poljoprivredu i šumarstvo.

76 tendera je pronađeno za ovu novu pretragu. Stranica: 1 ( od 8)
  Naslov Objavljeno Rok Region
2/2019 Nabavka usluga na poslovima gajenja šuma, rasadničke proizvodnje i dr. na području ŠG Užice Užice za 2019. g 21.01.19 21.02.19 Beograd
Delovi mašina za poljoprivredu, po partijama, redni broj 5/17 08.05.17 Beograd
1S Penoviranje studentske službe Poljoprivrednog fakulteta 21.01.19 Vojvodina
592/2018 Nabavka usluge na poslovima gajenja šuma i zaštiti šuma za ŠG 'Šumarstvo' Raška za 2019. godinu 21.01.19 20.02.19 Beograd
578/2018 nabavka usluga na poslovima gajenja šuma za ŠG Rasina Kruševac za 2019. g 31.12.18 31.01.19 Beograd
Nabavka agencijskih usluga u vezi realizacije službenih putovanja putne karte, smeštaj, putno osiguranje isl. za potrebe Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede 10.04.18 Beograd
Usluga realizacije programa odlaska poljoprivrednika na Međunarodni sajam poljoprivrede AGROEXPO 2019 – IZMIR/TURSKA 08.01.19 Šumadija i Zapadna Srbija
05/2019 Nabavka usluga na poslovima gajenja šuma za ŠG Boranja Loznica za 2019 15.01.19 14.02.19 Beograd
616/2018 Nabavka dobra - nabavka foto i video oprema za ŠG Šumarstvo Raška za 2018. godinu 21.01.19 20.02.19 Beograd
Plan javnih nabavki za 2019 godinu – Javno komunalno preduzeće Komunalac Vrbas 31.12.18 31.12.19 Vojvodina

2/2019 Nabavka usluga na poslovima gajenja šuma, rasadničke proizvodnje i dr. na području ŠG Užice Užice za 2019. g

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

Delovi mašina za poljoprivredu, po partijama, redni broj 5/17

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

1S Penoviranje studentske službe Poljoprivrednog fakulteta

Vrsta nabavke Ugovor za javne radove
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

592/2018 Nabavka usluge na poslovima gajenja šuma i zaštiti šuma za ŠG 'Šumarstvo' Raška za 2019. godinu

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

578/2018 nabavka usluga na poslovima gajenja šuma za ŠG Rasina Kruševac za 2019. g

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

Nabavka agencijskih usluga u vezi realizacije službenih putovanja putne karte, smeštaj, putno osiguranje isl. za potrebe Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

Usluga realizacije programa odlaska poljoprivrednika na Međunarodni sajam poljoprivrede AGROEXPO 2019 – IZMIR/TURSKA

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

05/2019 Nabavka usluga na poslovima gajenja šuma za ŠG Boranja Loznica za 2019

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

616/2018 Nabavka dobra - nabavka foto i video oprema za ŠG Šumarstvo Raška za 2018. godinu

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

Plan javnih nabavki za 2019 godinu – Javno komunalno preduzeće Komunalac Vrbas

Vrsta nabavke Ostalo
Vrsta dokumenta: Plan nabavki