Feedback

Tenderi Poljoprivreda i šumarstvo

Ova pretraga pronalazi nabavke za poljoprivredu i šumarstvo.

162 tendera je pronađeno za ovu novu pretragu. Stranica: 3 ( od 17)
  Naslov Objavljeno Rok Region
JN 125 - 2019 Zaštita priobalja reke Gruže, naselja i kompleksa poljoprivrednih površina na području opštine Knić, od mosta na državnom putu IB - reda u selu Belosave pa uzvodno do mosta u selu Pajsijevići 5, 7 km , sa regulacijom ušća Čestinske reke 1, 3 km i ušća reke Ribež 1, 2 km - Idejni projekat sa studijom opravdanosti 12.06.19 27.06.19 Beograd
Nabavka goriva za potrebe Poljoprivredne škole Priština - Lešak 11.06.19 20.06.19 Kosovo i Metohija
63 Usluge poljoprivredne mehanizacije 09.04.19 Vojvodina
163/2019 Nabavka opreme za radove u šumarstvu za ŠG Južni Kučaj Despotovac 24.04.19 Beograd
160/2019 Nabavka usluga u poljoprivrednoj proizvodnji za potrebe lovstva za ŠG Boranja Loznica za 2019. g 30.04.19 Beograd
Nabavka agencijskih usluga u vezi realizacije službenih putovanja putne karte, smeštaj, putno osiguranje isl. za potrebe Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede 10.04.18 Beograd
169/2019 Nabavka usluga na poslovima gajenja šuma za JP Srbijašume , ŠG Niš 25.04.19 Beograd
219/2019 Nabavka usluga u poljoprivrednoj proizvodnji za ŠG Timočke šume Boljevac za 2019 11.06.19 12.07.19 Beograd
Nabavka usluge kartiranja terena pod ambrozijom na poljoprivrednom zemljištu i u urbanim delovima grada na teritoriji opštine Bačka Palanka - terenska istraživanja, monitoring i nadzor nad izvođenjem usluga za 2019. godinu 29.05.19 Vojvodina
154/2019 Gajenja šuma za ŠG Prijepolje Prijepolje za 2019. g 22.04.19 Beograd

JN 125 - 2019 Zaštita priobalja reke Gruže, naselja i kompleksa poljoprivrednih površina na području opštine Knić, od mosta na državnom putu IB - reda u selu Belosave pa uzvodno do mosta u selu Pajsijevići 5, 7 km , sa regulacijom ušća Čestinske reke 1, 3 km i ušća reke Ribež 1, 2 km - Idejni projekat sa studijom opravdanosti

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

Nabavka goriva za potrebe Poljoprivredne škole Priština - Lešak

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

63 Usluge poljoprivredne mehanizacije

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

163/2019 Nabavka opreme za radove u šumarstvu za ŠG Južni Kučaj Despotovac

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

160/2019 Nabavka usluga u poljoprivrednoj proizvodnji za potrebe lovstva za ŠG Boranja Loznica za 2019. g

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

Nabavka agencijskih usluga u vezi realizacije službenih putovanja putne karte, smeštaj, putno osiguranje isl. za potrebe Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

169/2019 Nabavka usluga na poslovima gajenja šuma za JP Srbijašume , ŠG Niš

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Ispravka / obustava

219/2019 Nabavka usluga u poljoprivrednoj proizvodnji za ŠG Timočke šume Boljevac za 2019

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

Nabavka usluge kartiranja terena pod ambrozijom na poljoprivrednom zemljištu i u urbanim delovima grada na teritoriji opštine Bačka Palanka - terenska istraživanja, monitoring i nadzor nad izvođenjem usluga za 2019. godinu

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

154/2019 Gajenja šuma za ŠG Prijepolje Prijepolje za 2019. g

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor