Feedback

Tenderi Popravka i održavanje instalacija u zgradama

Ova pretraga daje tendere za popravku i održavanje instalacija u zgradama.

86 tendera je pronađeno za ovu novu pretragu. Stranica: 1 ( od 9)
  Naslov Objavljeno Rok Region
Redovno održavanje građevinskih objekata – usluge za potrebe RRJ Pančevo, Sremska Mitrovica oblikovana po partijama partija1. - Usluga servisiranja unutrašnjih gasnih instalacija, partija 2. - Usluga čišćenja dimnjaka, dimnjača i kotlova sa zbrinavanjem produkta sagorevanja, partija 3. - Usluga servisiranja i baždarenja ventila sigurnosti, partija 4. - Usluga košenja trave i uništavanje korova i niskog rastinja za sedište RRJ Pančevo , partija 5. - Usluga košenja trave i uništavanje korova i niskog rastinja za PJ Sremska Mitrovica , partija 6. 16.11.18 07.12.18 Beograd
Javna nabavka male vrednosti br. 9 - 9/18 Nabavka usluga servisiranja i održavanja liftova 16.11.18 26.11.18 Južna i Istočna Srbija
185 - 18 - O – Održavanje i popravka split, kanalskih i multi freonskih klima sistema za hlađenje/grejanje objekata Kliničkog centra Vojvodine 28.09.18 Vojvodina
Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda br. 3 - Završetak sanacije - rekonstrukcije i investicionog održavanja sistema za proizvodnju hladne vode za potrebe klimatizacije hlađenja pet operacionih sala i intezivne nege Hirurškog bloka Opšte bolnice Sremska Mitrovica 19.10.18 Vojvodina
Tekuće popravke i hitne intervencije na sistemu grejanja 16.11.18 23.11.18 Vojvodina
JN/8300/0102/2017 POPRAVKA I SERVISIRANjE LIFTOVA 08.11.18 12.12.18 Beograd
JN/3200/0143/2018 1072 - 218 - USLUGE ODRŽAVANjA VENTILACIJE I KLIMATIZACIJE 08.10.18 Vojvodina
Održavanje klima uređaja i frigo opreme na objektima Društva 16.11.18 17.12.18 Beograd
Redovno mesečno održavanje, servisiranje i popravka liftova, 379T/2018 27.09.18 Beograd
ODRŽAVANjE SISTEMA CENTRALNOG GREJANjA SA NABAVKOM REZERVNIH DELOVA 02.11.18 Vojvodina

Redovno održavanje građevinskih objekata – usluge za potrebe RRJ Pančevo, Sremska Mitrovica oblikovana po partijama partija1. - Usluga servisiranja unutrašnjih gasnih instalacija, partija 2. - Usluga čišćenja dimnjaka, dimnjača i kotlova sa zbrinavanjem produkta sagorevanja, partija 3. - Usluga servisiranja i baždarenja ventila sigurnosti, partija 4. - Usluga košenja trave i uništavanje korova i niskog rastinja za sedište RRJ Pančevo , partija 5. - Usluga košenja trave i uništavanje korova i niskog rastinja za PJ Sremska Mitrovica , partija 6.

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

Javna nabavka male vrednosti br. 9 - 9/18 Nabavka usluga servisiranja i održavanja liftova

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

185 - 18 - O – Održavanje i popravka split, kanalskih i multi freonskih klima sistema za hlađenje/grejanje objekata Kliničkog centra Vojvodine

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda br. 3 - Završetak sanacije - rekonstrukcije i investicionog održavanja sistema za proizvodnju hladne vode za potrebe klimatizacije hlađenja pet operacionih sala i intezivne nege Hirurškog bloka Opšte bolnice Sremska Mitrovica

Vrsta nabavke Ugovor za javne radove
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

Tekuće popravke i hitne intervencije na sistemu grejanja

Vrsta nabavke Ugovor za javne radove
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

JN/8300/0102/2017 POPRAVKA I SERVISIRANjE LIFTOVA

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

JN/3200/0143/2018 1072 - 218 - USLUGE ODRŽAVANjA VENTILACIJE I KLIMATIZACIJE

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

Održavanje klima uređaja i frigo opreme na objektima Društva

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

Redovno mesečno održavanje, servisiranje i popravka liftova, 379T/2018

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

ODRŽAVANjE SISTEMA CENTRALNOG GREJANjA SA NABAVKOM REZERVNIH DELOVA

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Ispravka / obustava