Feedback

Tenderi Popravka i održavanje instalacija u zgradama

Ova pretraga daje tendere za popravku i održavanje instalacija u zgradama.

129 tendera je pronađeno za ovu novu pretragu. Stranica: 1 ( od 13)
  Naslov Objavljeno Rok Region
Servis i održavanje osobnih i teretnih liftova 06.03.19 Vojvodina
Održavanje liftova 19.03.19 03.04.19 Vojvodina
Nabavka usluga tekućeg održavanja i hitnih intervencija na mašinskim instalacijama, ventilacionim sistemima i ložišnoj opremi Uprave carina Uprava, zgrada ERC - a i sve carinarnice 03.01.19 Beograd
Usluga servisiranja i popravke pumpi bunarske, muljarice, za grejanje i procesnih pumpi 4000/0681/2018 01.02.19 Beograd
Potrošni materijal za održavanje instalacija i objekata za 2019. godinu /ponovljena partija 4 - građevinski materijal 07.03.19 Vojvodina
Kupovina i ugradnja bojlera za sanitarnu toplu vodu u objektima SP ''Novi Beograd'' i SP ''Karaburma'', broj VND - 45/19 naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke: 39715000 - Bojleri za vodu i za grejanje zgrada; vodovodna instalacija 19.03.19 04.04.19 Beograd
Nabavka usluga redovnog održavanja i servisiranja sistema za centralno grejanje, klima uređaja, električnih instalacija, vodovoda i kanalizacije za potrebe Medicinskog fakulteta Novi Sad 13.02.19 Vojvodina
JN 5/19 Javna nabavka male vrednosti, nabavka usluga popravki i održavanja klima sistema za potrebe KBC Zemun, za 2019. godinu 19.03.19 27.03.19 Beograd
JN 310/316/2018 - nabavka i ugradnja opreme za liftove od L1 do L12, sa održavanjem liftova, u objektu u Beogradu, Nemanjina 17 06.11.18 Beograd
Klima uređaji, sa ugradnjom, servisiranjem i održavanjem 08.03.19 Vojvodina

Servis i održavanje osobnih i teretnih liftova

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

Održavanje liftova

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

Nabavka usluga tekućeg održavanja i hitnih intervencija na mašinskim instalacijama, ventilacionim sistemima i ložišnoj opremi Uprave carina Uprava, zgrada ERC - a i sve carinarnice

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

Usluga servisiranja i popravke pumpi bunarske, muljarice, za grejanje i procesnih pumpi 4000/0681/2018

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

Potrošni materijal za održavanje instalacija i objekata za 2019. godinu /ponovljena partija 4 - građevinski materijal

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

Kupovina i ugradnja bojlera za sanitarnu toplu vodu u objektima SP ''Novi Beograd'' i SP ''Karaburma'', broj VND - 45/19 naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke: 39715000 - Bojleri za vodu i za grejanje zgrada; vodovodna instalacija

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

Nabavka usluga redovnog održavanja i servisiranja sistema za centralno grejanje, klima uređaja, električnih instalacija, vodovoda i kanalizacije za potrebe Medicinskog fakulteta Novi Sad

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

JN 5/19 Javna nabavka male vrednosti, nabavka usluga popravki i održavanja klima sistema za potrebe KBC Zemun, za 2019. godinu

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

JN 310/316/2018 - nabavka i ugradnja opreme za liftove od L1 do L12, sa održavanjem liftova, u objektu u Beogradu, Nemanjina 17

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Ispravka / obustava

Klima uređaji, sa ugradnjom, servisiranjem i održavanjem

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)