Feedback

Tenderi Popravka i održavanje instalacija u zgradama

Ova pretraga daje tendere za popravku i održavanje instalacija u zgradama.

101 tendera je pronađeno za ovu novu pretragu. Stranica: 1 ( od 11)
  Naslov Objavljeno Rok Region
JNMU 6/19 - Usluge servisiranja i kontrole protivpožarnih i hidrantskih sistema u skloništu, servis i popravka instalacija i uređaja u poslovnoj zgradi i servis i kontrola PP sistema u poslovnoj zgradi i skloništima garažama - Partije 1, 2 i 3 24.05.19 04.06.19 Beograd
2314 - 1 Usluga održavanja liftova 24.05.19 27.06.19 Vojvodina
Nabavka materijala sa uslugom popravki liftova 24.05.19 03.06.19 Vojvodina
Usluge održavanja i popravke klima uređaja za 2019. godinu 23.05.19 29.05.19 Južna i Istočna Srbija
Održavanje lifta za bicikliste uz Brankov most u Beogradu 20.05.19 19.06.19 Beograd
95/2 Servis liftova, hitni i neodložni radovi i tekuće popravke liftova 02.04.19 Beograd
95/2 Servis liftova, hitni i neodložni radovi i tekuće popravke liftova 02.04.19 Beograd
Održavanje i popravka liftova 17.04.19 Beograd
Održavanje liftova 10.04.19 Vojvodina
Nabavka i montaža opreme za održavanje zgrada 23.05.19 27.05.19 Kosovo i Metohija

JNMU 6/19 - Usluge servisiranja i kontrole protivpožarnih i hidrantskih sistema u skloništu, servis i popravka instalacija i uređaja u poslovnoj zgradi i servis i kontrola PP sistema u poslovnoj zgradi i skloništima garažama - Partije 1, 2 i 3

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

2314 - 1 Usluga održavanja liftova

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

Nabavka materijala sa uslugom popravki liftova

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

Usluge održavanja i popravke klima uređaja za 2019. godinu

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

Održavanje lifta za bicikliste uz Brankov most u Beogradu

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

95/2 Servis liftova, hitni i neodložni radovi i tekuće popravke liftova

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Ispravka / obustava

95/2 Servis liftova, hitni i neodložni radovi i tekuće popravke liftova

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

Održavanje i popravka liftova

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Ispravka / obustava

Održavanje liftova

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

Nabavka i montaža opreme za održavanje zgrada

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)