Feedback

Tenderi Popravka i održavanje instalacija u zgradama

Ova pretraga daje tendere za popravku i održavanje instalacija u zgradama.

91 tendera je pronađeno za ovu novu pretragu. Stranica: 1 ( od 10)
  Naslov Objavljeno Rok Region
Nabavka usluga tekućeg održavanja i hitnih intervencija na mašinskim instalacijama, ventilacionim sistemima i ložišnoj opremi Uprave carina Uprava, zgrada ERC - a i sve carinarnice 03.01.19 Beograd
Redovno održavanje građevinskih objekata – usluge za potrebe RRJ Pančevo, Sremska Mitrovica oblikovana po partijama partija1. - Usluga servisiranja unutrašnjih gasnih instalacija, partija 2. - Usluga čišćenja dimnjaka, dimnjača i kotlova sa zbrinavanjem produkta sagorevanja, partija 3. - Usluga servisiranja i baždarenja ventila sigurnosti, partija 4. - Usluga košenja trave i uništavanje korova i niskog rastinja za sedište RRJ Pančevo , partija 5. - Usluga košenja trave i uništavanje korova i niskog rastinja za PJ Sremska Mitrovica , partija 6. 16.11.18 Beograd
258 - 18 - O – Nabavka neophodne opreme za realizaciju projekta informatičkog povezivanja zgrada Kliničkog centra Vojvodine sa izvođenjem radova na sanaciji mreže informacionog razvoda u krugu kompleksa Kliničkog centra Vojvodine sa ugrdanjom unutrašnjih instalacija i projektnim aktivnostima 30.10.18 Vojvodina
JN 3100/0484/2018 - Usluge periodičnog održavanja i servisa liftova sa pozivom za intervenciju 03.09.18 Južna i Istočna Srbija
Nabavka usluga održavanja liftova Uprave carina 03.01.19 Beograd
IZVOĐENjE RADOVA NA ODVAJANjU ELEKTRIČNE INSTALACIJE U OKVIRU POSLOVNIH OBJEKATA U SVOJINI GRADA SMEDEREVA, KOJI SE NALAZE U ZGRADI DOMA KULTURE U SARAORCIMA U UL. MARŠALA TITA BB, U ZGRADI MK SARAORCI U UL. MARŠALA TITA 122 I U STAROJ ZGRADI OPŠTINE U KOLARIMA U KOLARČEVOJ ULICI 04.01.19 Južna i Istočna Srbija
Usluga održavanja klimatizacije i grejanja u upravnoj zgradi Gradske opštine Vračar 18.01.19 28.01.19 Beograd
Usluga popravke uređaja - laboratoriska sušara - klima uređaj 08.01.19 Šumadija i Zapadna Srbija
Redovno mesečno održavanje bolničkog hidrauličnog lifta VEGA na Institutu za onkologiju Vojvodine 28.12.18 Vojvodina
JN/2000/0093/2018 - Električna instalacija objekata 15.01.19 20.02.19 Južna i Istočna Srbija

Nabavka usluga tekućeg održavanja i hitnih intervencija na mašinskim instalacijama, ventilacionim sistemima i ložišnoj opremi Uprave carina Uprava, zgrada ERC - a i sve carinarnice

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

Redovno održavanje građevinskih objekata – usluge za potrebe RRJ Pančevo, Sremska Mitrovica oblikovana po partijama partija1. - Usluga servisiranja unutrašnjih gasnih instalacija, partija 2. - Usluga čišćenja dimnjaka, dimnjača i kotlova sa zbrinavanjem produkta sagorevanja, partija 3. - Usluga servisiranja i baždarenja ventila sigurnosti, partija 4. - Usluga košenja trave i uništavanje korova i niskog rastinja za sedište RRJ Pančevo , partija 5. - Usluga košenja trave i uništavanje korova i niskog rastinja za PJ Sremska Mitrovica , partija 6.

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

258 - 18 - O – Nabavka neophodne opreme za realizaciju projekta informatičkog povezivanja zgrada Kliničkog centra Vojvodine sa izvođenjem radova na sanaciji mreže informacionog razvoda u krugu kompleksa Kliničkog centra Vojvodine sa ugrdanjom unutrašnjih instalacija i projektnim aktivnostima

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Ispravka / obustava

JN 3100/0484/2018 - Usluge periodičnog održavanja i servisa liftova sa pozivom za intervenciju

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

Nabavka usluga održavanja liftova Uprave carina

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

IZVOĐENjE RADOVA NA ODVAJANjU ELEKTRIČNE INSTALACIJE U OKVIRU POSLOVNIH OBJEKATA U SVOJINI GRADA SMEDEREVA, KOJI SE NALAZE U ZGRADI DOMA KULTURE U SARAORCIMA U UL. MARŠALA TITA BB, U ZGRADI MK SARAORCI U UL. MARŠALA TITA 122 I U STAROJ ZGRADI OPŠTINE U KOLARIMA U KOLARČEVOJ ULICI

Vrsta nabavke Ugovor za javne radove
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

Usluga održavanja klimatizacije i grejanja u upravnoj zgradi Gradske opštine Vračar

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)

Usluga popravke uređaja - laboratoriska sušara - klima uređaj

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

Redovno mesečno održavanje bolničkog hidrauličnog lifta VEGA na Institutu za onkologiju Vojvodine

Vrsta nabavke Ugovor za usluge
Vrsta dokumenta: Zaključeni ugovor

JN/2000/0093/2018 - Električna instalacija objekata

Vrsta nabavke Ugovor za robu
Vrsta dokumenta: Tender (sve vrste nabavki)